از سری مطالب جالب درباره نجوم ـ تونلی فرضی در فضا ـ زمان

کرم چاله ها ـ آنچه برای یادگیری رشته نجوم لازم است بدانید

یک کرم چاله در حقیقت سیاه چاله ای متصل به یک «سفیدچاله» است. سفیدچاله یک جسم فرضی است که کاملا برعکس سیاه‏چاله، به ماده اجازه خروج می ‏دهد، اما امکان ورود ماده به آن نیست.


یک کرم چاله تونل فرضی عجیبی در فضا ـ زمان است که امکان مسافرت بین دو نقطه را با سرعتی بیشتر از سرعت نور و از مسیری میان بر ایجاد می‏کند. تاکنون کسی نتوانسته مدرک قابل مشاهده ای برای اثبات وجود کرم چاله ها ارائه کند، اما نظریه نسبت عام اینشتین وجود چنین چیزی را محتمل می‏کند.
یک کرم چاله در حقیقت سیاه چاله ای متصل به یک «سفیدچاله» است. سفیدچاله یک جسم فرضی است که کاملا برعکس سیاه‏چاله، به ماده اجازه خروج می‏دهد، اما امکان ورود ماده به آن نیست. در این فرضیه، برای مسافرت با ک
رم چاله ها، شما به داخل یک سیاه‏چاله می پرید و از یک سفیدچاله در نقطه دیگری از کیهان و یا حتی در کیهان دیگری بیرون می آیید.
برای شبیه سازی یک کرم چاله قابل عبور، صفحه کاغذی را در نظر بگیرید که از وسط خم شده اما دو لبه آن به هم نرسیده اند. برای رفتن از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن، به جای اینکه کل طول کاغذ را که نشان دهنده فضای عادی است طی کنید، کرم چاله مانند یک تونل، دو طرف کاغذ را با مس
یری کوتاه تر به‏هم متصل می‏کند. امکان وجود چنین کرم چاله هایی در طبیعت در هاله ای از شک و ابهام است.

 

   ساختار یک کرم چاله
   1. ناحیه فضا ـ زمان اطراف کرم چاله
   مسیر عبور در فضای عادی
   3. سیاه‏چاله
   4. کرمچاله
   5. «سفیدچاله» فرضی
   6. نواحی فضا ـ زمان دورتر از کرم چاله

 

 

 

 

 

شما می توانید برای یاد گیری بیشتر نجوم به لینک های زیر نیز در سایت مراجعه کنید

نقش تلسکوپ در علم نجوم ، تفاوت تلسکوپ کوچک و تلسکوپ بزرگ

جهان تاریک از دو جزء کاملا ناشناخته ساخته شده است؛ ماده تاریک و انرژی تاریک

آموزش نجوم ـ سیاره ها در منظومه شمسی

کرم چاله ها ـ آنچه برای یادگیری رشته نجوم لازم است بدانید

تاریخچه علم نجوم و سیری در کهکشان راه شیری

روند رو به رشد نجوم از دوران باستان تاکنون و تاثیر نجوم بر فلسفه، مذهب و جامعه

1399/05/21
2034

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر