آموزش و مهارت - آموزش و مهارت

8 راهکار مدیریت زمان که به شما کمک می‌کند از 24 ساعت روزانه خود حداکثر استفاده را بکنید.
8 راهکار مدیریت زمان که به شما کمک می‌کند از 24 ساعت روزانه خود حداکثر استفاده را بکنید.

بارها شده است که از زبان افراد می‌شنویم یا خودمان می‌گوییم حساب زمان از دستم در رفته! به تمام کارهایم نمی‌رسم. خبر خوب این است که تکنیک های مدیریت زمان به کمک ما می آید. البته که به هر کس می‌گویی بیا مدیریت زمان یاد بگیریم، بلافاصله میگوید لابد می‌خواهی دفتربرنامه‌ریزی به من بدهی. امتحان کردم، فایده نداره. باید در جواب گفت که این دفاتر فقط یه ابزار برای مدیریت زمان است و شما باید تکنیک‌های به روز آن را یاد بگیرید و عمل کنید.