کتابی برای چاپ دارم

نویسنده / مولف/ مترجم گرامی

چنانچه کتابی گردآوری یا ترجمه یا تالیف نموده و قصد  انتشار آن را دارید،  فرم پیوست را پر کنید تا ما آن را با قرار دادن در بخش در انتظار ناشرِ، در معرض دید ناشران قرار دهیم تا بدین وسیله کتاب تان به ناشران معرفی شود.

کتابی برای چاپ دارم

کتاب های عرضه شده توسط نویسندگان و مترجمان

 

نام و نام خانوادگی :  
سال تولد :   
کشور :  
تلفن ثابت با کد :   
ایمیل :   
شماره همراه :   
نام پیشنهادی کتاب :  
موضوع :