مرکز چاپ کتاب ، درخواست شابک ، اخذ مجوز کتاب ، مراحل چاپ کتاب

سایت آی آی کتاب از سال 1381 تا امروز به نویسندگان و مترجمین خدمات چاپ کتاب از اخذ شابک و دریافت مجوز  از ارشاد تا پخش و فروش کتاب را ارایه می دهد.

کتاب های بسیاری توسط نویسندگان و مترجمان مختلف برای چاپ به سایت معرفی شده و توسط ناشران مختلف انتخاب و به چاپ رسیده و منتشر شده است.

کتاب ها را می توانید بصورت موضوع بندی شده مشاهده کنید. همچنین اگر کتابی برای ارایه داشتید و یا قصد دارید هزینه چاپ کتاب خودتان را بدانید از طریق لینک های زیز اقدام نمایید.

کتابی برای چاپ دارم   محاسبه هزینه چاپ کتاب


کتاب های رسیده به این بخش براساس موضوع :