محاسبه قیمت چاپ کتاب


نويسندگان، محققان، پژوهشگران، دانشجويان، مترجمين و کليه دوستاني که دستي بر قلم داشته و مطلبي آماده براي چاپ دارند مي توانند خلاصه اي از نوشته ها و متون خود را جهت درج در اين بخش ارسال نمايند تا ازاين طريق ناشران مختلف در جريان نوشته ها و تحقيقات آنها و متون ترجمه شده ي آنها قرار گرفته و پيشنهادات خود را براي چاپ اثر شان، از طريق سايت اعلام نمايند.
تا کنون دهها اثر مختلف از اين طريق به چاپ رسيده است.

براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره هاي 88847044- 88319557 تماس حاصل فرماييد.