فنگ ‌شويی به زبان ساده

فنگ شویی چیست؟

واكنشي‌ از ضمير ناخودآگاه‌ نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌

ساده‌ترين‌ تعريف‌ براي‌ فنگ‌ شويي‌ اين‌ است‌ كه‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ واكنش‌ دروني‌ و يا به‌ عبارتي‌ واكنشي‌ از ضمير ناخودآگاه ‌مان‌ نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ در نظر بگيريم‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌ همه‌ ما گاهي‌ مجبور شده‌ايم‌ از خانه‌اي‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ نقل‌ مكان‌ كرده‌ و در پي‌ خريد يا اجارة‌ خانه‌اي‌ جديد، به‌ بازديد از خانه‌هاي‌ ديگر برويم‌.

هنگام‌ بازديد از خانه هاي‌ جديد، خصوصيات‌ برخي‌ از خانه‌‌‌ها براي‌ ما دلچسب‌ و خوشايند نيستند و يا به‌ عبارتي‌ «امواج‌ بد» دارند، در حالي‌كه‌ خصوصيات‌ بعضي‌ ديگر، براي‌مان‌ «خوب‌» هستند و در ذهن‌ ما «جرقه‌» هايی ‌ مي‌ زنند تا آنها را زودتر انتخاب‌ كنيم‌.

 

چرا و چگونه‌ يك‌ خانه‌ يا ساختمان‌ مي‌تواند چنين‌ تاثيري‌ مثبت‌ يا منفي‌ در ما داشته‌ باشد؟

 سازندگان‌ خانه‌ها و معماران‌ سعي‌ كرده‌اند با بهترين‌ طراحي‌ها و استفاده‌ از تركيب‌ رنگ‌ها، صدا و نور، فضاي‌ زنده‌اي‌ را خلق‌ كرده‌ و آن‌ خانه‌ها را باب‌ طبع‌ همه‌ درست‌ كنند اما چرا بعضي‌ از مردم‌ با ديدن‌ آن‌ خانه‌ها احساس‌ خوشايندي‌ دارند و بعضي‌ها نه‌.

اگر ما قبول‌ كنيم‌ كه‌ طبق‌ تعريف‌ فيزيك‌ كوانتم‌، هر چيزي‌ در جهان‌ شكلي‌ از انرژي‌ با فركانس ‌هاي‌ گوناگون‌ است‌ كه‌ برخي‌ را ما مي ‌توانيم‌ ببينيم‌ و برخي‌ را نه‌. پس‌ در آن‌ صورت‌ قبول‌ خواهيم‌ كرد كه‌ بعضي‌ از اين‌ انرژي‌هايي‌ كه‌ ما نمي‌بينيم‌ مانند شيي‌ ناديدني‌ در اطراف‌ ما و خانه‌هاي‌ ما در حال‌ حركت‌ مي‌باشند.

فنگ‌ شويي‌ در پي‌ آن‌ است‌ كه‌ اطمينان‌ دهد اين‌ انرژي‌ كيفيتي‌ تاثيرگذار در زندگي‌ ما داشته‌ و مي‌توان‌ حركت‌ آن ‌انرژي‌ را در مسير سالمي به حركت‌ درآورد. هر كدام‌ از ما انسان‌ ها نيازهاي‌ شخصي‌ و احساسات‌ خودمان‌ را بخوبي‌ مي‌شناسيم‌ و اگر اين‌ امكان‌ را داشتيم‌ كه‌ دقيقاً طبق‌ خواسته ‌هاي‌ دروني ‌مان‌ عمل‌ كنيم‌ احتمالاً انتخاب‌هاي‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ آن‌چه‌ كه‌ تا الان‌ انتخاب‌ كرده‌ايم‌ انجام‌ مي‌داديم‌. اما زندگي‌ امروزي‌ و شرايط‌ سختي‌ كه‌ در آن‌ وجود دارد باعث‌ شده‌ است‌ تا كمتر به‌ نيازهاي‌ دروني‌ و احساساتمان‌ پاسخ‌ دهيم‌.

مبلمان‌ درازِ نرم‌ و راحت‌، زمختي‌ كف‌ سنگي‌ را خنثي‌ مي‌كند. پنجره‌ هاي‌ بزرگ‌ امكان‌ ورود نور فراوان‌ و هـواي‌ گـرم‌ تـابستان‌ را فراهم‌ مي‌كند و رنگ‌ با مايه‌ آبي‌ و بنفش‌ فضـاي‌ اتاق‌ را خنك‌ مي‌كند. ديوارهـاي‌ روشـن‌، مـواد طبيعي‌ و خطوط‌ مستقيم‌ با هم‌ تركيب‌ شده‌ و ايجاد آرامش‌ مي‌كنند.

با پيروي‌ از اصول‌ فنگ شويي‌ ما خواهيم‌ توانست‌ از امكانات‌ موجود استفادة‌ بهتري‌ كرده‌ و به‌ خواسته‌هاي‌ دروني‌مان‌ پاسخ‌هاي‌ مناسبي‌ بدهيم‌. فنگ‌شويي به‌ ما ياد مي‌دهد كه‌ چگونه‌ با استفاده‌ از تجربيات‌ گذشتگان‌ و نسل‌هاي‌ پيشين‌، خانه‌هاي‌ خودمان‌ را در اين‌ دنياي‌ پرتنش‌ و ماشيني‌ امروزي‌ به‌ يك‌ مكان‌ امن‌ و آرام‌ بـراي‌ فرار از محيط‌ آزاردهندة‌ بيروني‌ تبديل‌ كنيم‌. به‌ نظر مي‌رسد پـادزهر دنيـاي‌ پيچيـدة‌ كنونـي‌، گـذران‌ يك‌ زندگـي‌ ساده‌ باشد.

فنـگ‌ شويي‌ به‌ ما كمك‌ مي‌كند تا با يك‌ طراحي‌ ساده‌ و شرقي‌ به‌ آن‌ زندگي‌ ساده‌ و آرام‌ برسيم‌. اولين‌ مسئله‌ اين‌ است‌ كه‌ اطمينان‌ پيدا كنيم‌ تا «انرژي‌ نامريي‌» يا «چي‌» كه‌ در ابتدا از آن‌ صحبت‌ كرديم‌ بتواند آزادانه‌ و براحتي‌ و بدون‌ هيچ‌گونه‌ مانعي‌ در خانه‌مان‌ جريان‌ پيدا كند چرا كه‌ هر مانعي‌ در برابر حركت‌ اين‌ انرژي‌ در واقع‌ مانعي‌ در ميان‌ ما و زندگي‌ راحت‌ است‌.

 به‌ نظر مي‌رسد شعار جديدمان‌ بايد اين‌ باشد «هر آنچه‌ را كه‌ لازم‌ نداريم‌ دور بريزيم‌ و آنچه‌ را كه‌ دوست‌ داريم‌ نگه‌ داريم‌».

با دور ريختن‌ اشياء و وسايل‌ اضافي‌، براي‌ «حركت‌ انرژي‌» فضا ايجاد مي‌كنيد و امكان‌ جذب‌ «انرژي‌هاي‌ جديد» را به‌ سمت‌ خودتان‌ بيشتر فراهم‌ مي‌كنيد. مخصوصاً آن‌ «انرژي‌هايي‌» كه‌ آنها را بيشتر دوست‌ داريد و يا فكر مي‌كنيد در دادن‌ آرامش‌ به‌ شما موثر خواهند بود.

 

1399/02/10
1

برچسب ها

خبرهای مشابه

ارسال نظر

ارسال نظر