آموزش و مهارت - گیاهان خانگی

دیفن باخیا؛ دوست یا دشمن
دیفن باخیا؛ دوست یا دشمن

دیفن باخیا از جمله گیاهانی است که به نور مستقیم نیازی ندارند و به راحتی می توان آن را در آپارتمان ها نگهداری کرد.

چگونه گیاهان را قلمه بزنیم؟
چگونه گیاهان را قلمه بزنیم؟

شرایط قلمه گیری گیاهان بستگی به زمان، سن، شرایط محیط مانند دما ، رطوبت و بستر متفاوت است. قلمه ساقه به سه نوع قلمه خشبی یا قلمه چوبی، قلمه نیمه خشبی یا نیمه چوبی و قلمه نرم، علفی یا سبز تقسیم می‌شوند.