دانستنی های علم و فناوری - نجوم و کیهان شناسی

نقش تلسکوپ در علم نجوم ، تفاوت تلسکوپ کوچک و تلسکوپ بزرگ
نقش تلسکوپ در علم نجوم ، تفاوت تلسکوپ کوچک و تلسکوپ بزرگ

اختراع تلسکوپ سرآغاز علم نجوم نوین در قرن هفدهم می باشد و تلسکوپ چشم انداز جدیدی را در برابر علم نجوم گشود

آموزش نجوم ـ سیاره ها در منظومه شمسی
آموزش نجوم ـ سیاره ها در منظومه شمسی

از سری مطالب جالب نجوم کسب اطلاعات درباره منظومه شمسی است. منظومه شمسی هشت سیاره دارد؛ چهار سیاره خاکی عطارد، زهره، زمین و مریخ و چهار سیاره غول ‏پیکر مشتری، زحل، اورانوس و نپتون.

کرم چاله ها ـ آنچه برای یادگیری رشته نجوم لازم است بدانید
کرم چاله ها ـ آنچه برای یادگیری رشته نجوم لازم است بدانید

یک کرم چاله در حقیقت سیاه چاله ای متصل به یک «سفیدچاله» است. سفیدچاله یک جسم فرضی است که کاملا برعکس سیاه‏چاله، به ماده اجازه خروج می ‏دهد، اما امکان ورود ماده به آن نیست.

یادگیری علم نجوم ـ مهبانگ چیست
یادگیری علم نجوم ـ مهبانگ چیست

از جمله مطالب جالب علم نجوم و آنچه برای آموزش نجوم به کودکان لازم است یکی همین مهبانگ است. بر اساس تئوری های جدید، در کسری از ثانیه بعد از مه‏بانگ یک فاز زودگذر به نام «تورم کیهانی»، کیهان را به صورت نمایی و سریع منبسط کرد.

جهان تاریک از دو جزء کاملا ناشناخته ساخته شده است؛ ماده تاریک و انرژی تاریک
جهان تاریک از دو جزء کاملا ناشناخته ساخته شده است؛ ماده تاریک و انرژی تاریک

جهان عمدتاً از ماده سیاه و انرژی سیاه ساخته شده و ما دربارة هیچ یک از آن ها چیزی نمی دانی

از سری مطالب جالب نجوم؛ نقشه های ماه
از سری مطالب جالب نجوم؛ نقشه های ماه

گزارش مصوری که گالیله از مشاهداتش با تلسکوپ نوشت بسیار قابل توجه بود. این گزارش شامل مشاهدات او از آسمان در تاریخ یکم و چهارم دسامبر 1609 بود و آنچه را او درباره ماه آموخته بود، همراه با کشف چهار ماه دیگر گرداگرد سیاره مشتری دربرمی‌گرفت. در آن روزگار این دستاوردها، او را به اندازه خود تلسکوپش آنچنان به شهرت رسانید که انگار با منجنیق به آسمان دنیای علم پرتابش کرده باشند!

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیست؟
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیست؟

هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است.

تاریخچه علم نجوم و سیری در کهکشان راه شیری
تاریخچه علم نجوم و سیری در کهکشان راه شیری

مباحثی همچون کهکشان راه شیری، شهاب سنگ، دنباله دار، ماه گرفتگی، خورشیدگرفتگی، ستاره شناسی ، انفجار بزرگ، موجودات فرازمینی، بیگانگان در فضا، اسرار فضانوردان باستانی و... از جمله علاقه مندی های نجوم دوستان می باشد.