دانستنی های علم و فناوری - نجوم و کیهان شناسی

تلسکوپ
تلسکوپ

نجوم نوین با اختراع تلسکوپ در قرن هفدهم آغاز شد.

خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی
خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی

هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است.

جهان تاریک
جهان تاریک

جهان از چیزهایی بسیار بیشتر از ستاره‌ها و کهکشان‌های شناخته شده، تشکیل شده است.

نقشه‌های ماه
نقشه‌های ماه

یافته‌های آسمانی گالیله بسیار پراکنده بودند. برای نخستین بار مشاهده اجرامی که به ‌دور یک سیاره دیگر غیر از زمین می‌چرخند، پایبندی به مدل بطلمیوسی را تضعیف کرد؛ بدین معنی که زمین تنها مرکز گردش اجرام سماوی در جهان نیست.

سیاره‌ها
سیاره‌ها

منظومه شمسی هشت سیاره دارد؛ چهار سیاره خاکی عطارد، زهره، زمین و مریخ و چهار سیاره غول‌‏پیکر مشتری، زحل، اورانوس و نپتون.

کرم‌چاله‌ها
کرم‌چاله‌ها

یک کرم چاله در حقیقت سیاه چاله ای متصل به یک «سفیدچاله» است. سفیدچاله یک جسم فرضی است که کاملا برعکس سیاه‏چاله، به ماده اجازه خروج می‏دهد، اما امکان ورود ماده به آن نیست.

مهبانگ
مهبانگ

بر اساس تئوری های جدید، در کسری از ثانیه بعد از مه‏بانگ یک فاز زودگذر به نام «تورم کیهانی»، کیهان را به صورت نمایی و سریع منبسط کرد.

نظریه اینشتین درباره گرانش
نظریه اینشتین درباره گرانش

تصور این انحنا در سه بعد سخت است، اما برای کمک به فهم موضوع، تصور کنید که جرم یک ستاره در فضای دو بعدی روی یک صفحه، تصویر شده است. سیاره نزدیک به آن مجبور خواهد شد که حول این ستاره در یک مسیر منحنی حرکت کند مانند توپی که در یک گردونه حرکت می‏کند.