دانستنی های علم و فناوری - موجودات فرازمینی

دانشمندان در وجود حیات در سیارات دیگر و کیهان تردید دارند
دانشمندان در وجود حیات در سیارات دیگر و کیهان تردید دارند

دانشمندان عضو پروژه Breakthrough Listen برای جستجوی حیات در سیارات دیگر، و احتمال وجود موجودات فرا زمینی نتایج سه سال مطالعات خود را منتشر کردند.

کشف امواج رادیویی از کهکشان های دور؛ آیا موجودات فرازمینی یا به اصطلاح موجودات فضایی وجود دارند؟
کشف امواج رادیویی از کهکشان های دور؛ آیا موجودات فرازمینی یا به اصطلاح موجودات فضایی وجود دارند؟

در طی یک دهه گذشته، دانشمندان تعدادی امواج کوتاه رادیویی موسوم به «فوران سریع رادیویی (FRB)» از کهکشان های دور دریافت کرده اند. آیا این امواج نشان دهنده وجود موجودات فضایی است

آیا فرازمینی ها و موجودات فضایی وجود دارند؟
آیا فرازمینی ها و موجودات فضایی وجود دارند؟

موجودات فرازمینی و به اصطلاح موجودات فضایی کجا هستند و کجا می‌چرخند؟ منبع انرژی آنها از کجا تامین می شود؟ آیا می توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم

تصورات ما از فرازمینی ها و موجودات فضایی چیست
تصورات ما از فرازمینی ها و موجودات فضایی چیست

تصور کنید خبری مبنی بر کشف حیات در ماورای کره زمین و وجود موجودات فرا زمینی و به اصطلاح موجودات فضایی پخش شود. واکنش شما چگونه است؟ آیا در پناهگاهی قایم می‌شوید؟