نتایج جستجو عناوین کالاها

نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر (جلد دوم)


نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر (جلد دوم)

قیمت : 30,000 تومان
مشاهده کتاب
وظایف کارگردان در تئاتر


وظایف کارگردان در تئاتر

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
تئاتر شورایی


تئاتر شورایی

قیمت : 38,000 تومان
مشاهده کتاب
آشنایی ایرانیان با تئاتر اتریش در عصر قاجار (جلد ششم)


آشنایی ایرانیان با تئاتر اتریش در عصر قا...

قیمت : 12,000 تومان
مشاهده کتاب
خواندن تئاتر


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومان
مشاهده کتاب
تئاتر بی حیوان


تئاتر بی حیوان

قیمت : 22,000 تومان
مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومان
مشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومان
مشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومان
مشاهده کتاب
تئاتر یونان و روم


تئاتر یونان و روم

قیمت : 16,000 تومان با تخفیف : 12,800 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

فیلمنامه نویسی در قرن 21


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومانمشاهده کتاب
زبان تصویر


زبان تصویر

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
بازیگری به شیوه متد


بازیگری به شیوه متد

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
گفت و گو با فلینی


گفت و گو با فلینی

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و‌ گو با جارموش


گفت‌ و‌ گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای تئو آنجلوپولوس


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومانمشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
تدوینگر از نگاه تدوینگر


تدوینگر از نگاه تدوینگر

قیمت : 54,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه


نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
فاین کات


فاین کات

قیمت : 90,000 تومانمشاهده کتاب
فیلم


فیلم

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
کایه دو سینما


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
مغز یک صفحه نمایش است


مغز یک صفحه نمایش است

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
تحلیل و درک فیلم


تحلیل و درک فیلم

قیمت : 43,000 تومانمشاهده کتاب
رو در رو با اصغر فرهادی


رو در رو با اصغر فرهادی

قیمت : 62,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با مارلون براندو


گفت‌ و گو با مارلون براندو

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با آل پاچینو


گفت‌ و گو با آل پاچینو

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با بیلی وایلدر


گفت‌ و گو با بیلی وایلدر

قیمت : 75,000 تومانمشاهده کتاب
موج نوی فرانسه


موج نوی فرانسه

قیمت : 27,000 تومانمشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
جامعه در حرکت


جامعه در حرکت

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
روان شناسی برای فیلمنامه نویسان


روان شناسی برای فیلمنامه نویسان

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)


داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

قیمت : 54,000 تومانمشاهده کتاب
درباره ترجمه فیلم


درباره ترجمه فیلم

قیمت : 24,000 تومانمشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومانمشاهده کتاب
جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)


جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)

قیمت : 17,500 تومانمشاهده کتاب
هیچکاک در قاب (بیضائی)


هیچکاک در قاب (بیضائی)

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
وظایف کارگردان در تئاتر


وظایف کارگردان در تئاتر

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
زخم ها و لبخندها


زخم ها و لبخندها

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومانمشاهده کتاب
بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )


بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )

قیمت : 14,500 تومانمشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومانمشاهده کتاب
تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)


تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)

قیمت : 63,000 تومانمشاهده کتاب
دیالوگ


دیالوگ

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
خواندن تئاتر


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
نمایشنامه نویسی (دامیز)


نمایشنامه نویسی (دامیز)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)


درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)

قیمت : 27,000 تومانمشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومانمشاهده کتاب
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم


بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
متافیزیک سینما


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
درباره کارگردانی فیلم


درباره کارگردانی فیلم

قیمت : 23,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
دکوپاژهای مرجع


دکوپاژهای مرجع

قیمت : 79,500 تومانمشاهده کتاب
چگونه بهترین بازیگر جهان شوم


چگونه بهترین بازیگر جهان شوم

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
اروس و تصویر


اروس و تصویر

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان

با تخفیف : 16,150 تومان

مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومانمشاهده کتاب
سرگذشت من


سرگذشت من

قیمت : 140,000 تومانمشاهده کتاب
هیچکاک به روایت هیچکاک


هیچکاک به روایت هیچکاک

قیمت : 48,000 تومان

با تخفیف : 38,400 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو برچسب ها

نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر (جلد دوم)


نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر (جلد دوم)

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
وظایف کارگردان در تئاتر


وظایف کارگردان در تئاتر

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )


بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )

قیمت : 14,500 تومانمشاهده کتاب
تئاتر شورایی


تئاتر شورایی

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومانمشاهده کتاب
آشنایی ایرانیان با تئاتر اتریش در عصر قاجار (جلد ششم)


آشنایی ایرانیان با تئاتر اتریش در عصر قاجار (جلد ش...

قیمت : 12,000 تومانمشاهده کتاب
تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)


تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)

قیمت : 63,000 تومانمشاهده کتاب
دیالوگ


دیالوگ

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
خواندن تئاتر


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
تئاتر بی حیوان


تئاتر بی حیوان

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
نمایشنامه نویسی (دامیز)


نمایشنامه نویسی (دامیز)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)


درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)

قیمت : 27,000 تومانمشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومانمشاهده کتاب
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم


بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
متافیزیک سینما


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
معرکه در معرکه


معرکه در معرکه

قیمت : 12,000 تومان

با تخفیف : 10,200 تومان

مشاهده کتاب
دکوپاژهای مرجع


دکوپاژهای مرجع

قیمت : 79,500 تومانمشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
درباره کارگردانی فیلم


درباره کارگردانی فیلم

قیمت : 23,000 تومانمشاهده کتاب
چگونه بهترین بازیگر جهان شوم


چگونه بهترین بازیگر جهان شوم

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
اروس و تصویر


اروس و تصویر

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
تله مرگ


تله مرگ

قیمت : 39,500 تومانمشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان

با تخفیف : 16,150 تومان

مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومانمشاهده کتاب
سرگذشت من


سرگذشت من

قیمت : 140,000 تومانمشاهده کتاب
فیلمنامه نویسی در قرن 21


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومانمشاهده کتاب
تئاتر یونان و روم


تئاتر یونان و روم

قیمت : 16,000 تومان

با تخفیف : 12,800 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها