مطالب و مقالات خواندنی - دین و مذهب

آیین هندو  از 1700 پیش از میلاد
آیین هندو از 1700 پیش از میلاد

آیین هندو ادعای داشتن هیچ پیامبری را ندارد؛ این آیین، هیچ خدایی را نمی‌پرستد؛

الهیات آن‌گونه که هست
الهیات آن‌گونه که هست

با بررسی این موضوع چه چیزهایی عاید ما می‌شود؟

علم و آینده‌ی الهیات
علم و آینده‌ی الهیات

هر معنویت یا ارزشی که ما می‌توانیم در جهان به آن دست یابیم باید بر قابل اعتمادترین دانشی مبتنی باشد که ما راجع به جهان و انسان داریم.

نخستین باورهای بازمانده  از دوران پیـش از تاریـخ
نخستین باورهای بازمانده از دوران پیـش از تاریـخ

مردمان روزگاران بسیار کهن، در پی آن بودند تا جهان را از دیدگاه خدایانی که با پدیده‌های طبیعی خاصی که با آنها پیوند خورده‌اند، توصیف کنند.

نبرد میان نیک و بد از نگاه زرتشت
نبرد میان نیک و بد از نگاه زرتشت

پیروزی خوبی بر بدی به انسان بستگی دارد

یهودیت از 2000 سال پیش از میلاد
یهودیت از 2000 سال پیش از میلاد

موافقت یا پیمان خدا با مردم یهود با وعدة خداوند به ابراهیم (ع) که پدر گروه بزرگی از مردمان بود، آغاز شد.

آیین بودا از سدة ششم پیش از میلاد
آیین بودا از سدة ششم پیش از میلاد

برخی آیین بودا را بیشتر یک نظام فلسفی می‌شمارند تا یک دین، برای آن که در آن به‌صراحت خدا یا خدایانی وجود ندارند.

مسیحیت  از سدة نخست میلادی
مسیحیت از سدة نخست میلادی

مسیحیت نام خود را از کلمة یونانی «chtietos» می‌گیرد که ترجمة کلمة عبرانی «messiah» است، به معنی «کسی که تدهین شده است».

اسلام  از سال 610 میلادی
اسلام از سال 610 میلادی

اسلام، همراه با آیین یهودی و آیین مسیحیت، یک آیین ابراهیمی است که سابقة آن به ابراهیم پیغامبر (ع) بازمی‌گردد؛