مطالب و مقالات خواندنی - اسرار ماوراء الطبیعه

تقسیم آسمان  به 12 نشانه در طالع بینی و طالع بینی ماه تولد
تقسیم آسمان به 12 نشانه در طالع بینی و طالع بینی ماه تولد

اگر مدار اجرام سماوى مرئى را در نظر بگيريم مشاهده مى‌‏شود كه اين مدارها در نوار پهنى قرار دارند. در روزگار كهن براى سهولت در جهت ‏‌يابى اجرام سماوى آن‏ها را به يكديگر متصل نموده و شكل خاصى به آن می ‏دادند و آن‏ها را صور فلكى يا بروج فلكى می ناميدند.

یک دسته کارت هفتاد و هشت تایی که برای پیش گویی از آن استفاده می شود
یک دسته کارت هفتاد و هشت تایی که برای پیش گویی از آن استفاده می شود

برخى از دانشمندان علوم ماوراء الطبيعه معتقدند كه تاروت قديمى‌‏ترين شيوه پيشگويى در ميان بشر متمدن است اين گروه بر اين باورند كه تاروت بيش از 6000 سال پيش در مصر باستان به عنوان يك شيوه شناخته شده و معتبر غيب‏گويى و نهان‏‌بينى مورد استفاده كاهنان بوده است.

جلسه‌‏اى كه در آن فرد روان‏بين براى پاسخگويى به سؤالات حضار روحى از عالم ماوراءالطبيعه را فرا مى‏‌خواند
جلسه‌‏اى كه در آن فرد روان‏بين براى پاسخگويى به سؤالات حضار روحى از عالم ماوراءالطبيعه را فرا مى‏‌خواند

جلسات احضار ارواح معمولاً با حضور 3 الى 10 نفر برگزار مى‏‌شود. معمولاً، روان‏بينى كه هدايت جلسه را بر عهده دارد به حالت خلسه فرو مى‏‌رود و تا قدرت ارتباط با يك روح، فرشته نگهبان يا موجودات ديگرى از اين دست را پيدا كند.

پيشگويى وقايع آينده و تفسير حوادث، نشانه‏‌ها و رخدادها توسط آيينه
پيشگويى وقايع آينده و تفسير حوادث، نشانه‏‌ها و رخدادها توسط آيينه

آيينه‏‌بينى از شيوه‏‌هاى قديمى و مشهور پيشگويى حوادث آينده و تفسير رخدادهاى جارى است كه ريشه در شرق دور و منطقه خاورميانه دارد. ايرانى‌‏ها و چينى‏‌ها نخستين اقوامى بودند كه از اين روش براى پيشگويى و غيب‏گويى سود مى‌جستند.