فرهنگ و هنر - اخبار فرهنگستان‌ها و جراید فرهنگی

نخستین شماره شفای دل، فصل‌نامه ادبی، منتشر شد
نخستین شماره شفای دل، فصل‌نامه ادبی، منتشر شد

شماره نخست دوفصلنامه تخصصی شفای دل ویژه بهار و تابستان نود و هفت با مطالبی تحلیلی در حوزه ادبیات معاصر و کهن با مدیر مسئولی فتانه قُملاقی و سردبیری فاطمه مدرسی منتشر شد.

دفتری برای حکمت در شعر و اندیشه نظامی گنجوی
دفتری برای حکمت در شعر و اندیشه نظامی گنجوی

شماره 146 ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «حکمت در شعر و اندیشه نظامی گنجوی» در خردادماه 1397 منتشر شد.

فرهنگسراها کیلومترها فضای بی‌خود را اشغال کرده‌اند
فرهنگسراها کیلومترها فضای بی‌خود را اشغال کرده‌اند

ما تعداد زیادی فرهنگسرا داریم که ساخته شده‌اند ولی اکثراً خالی هستند و هر از گاهی برنامه‌های بی‌دلیلی برگزار می‌کنند و کیلومتر‌ها فضا را بی‌خود اشغال کرده‌اند.

مجله برگ هنر منتشر شد
مجله برگ هنر منتشر شد

دو ماهنامه ادبیات داستانی «برگ هنر»- ویژه نامه غلامحسین ساعدی- منتشر شد.