کتاب و کتابخوانی - دوره های آموزشی

برگزاری دوره‌های داستان‌نویسی
برگزاری دوره‌های داستان‌نویسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم کارگاه داستان نویسی برگزار می‌کند.

برگزاری کارگاه شعر «نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا»
برگزاری کارگاه شعر «نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا»

کارگاه شعر «نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا» با مطالعه موردی غزل‌های حافظ با تدریس دکتر فرهاد طهماسبی در دانشگاه تهران جنوب برگزار می‌شود.

دوره‌های ویراستاری محمد حسینی
دوره‌های ویراستاری محمد حسینی

گروه ادبیات و فلسفه موسسه هفت اقلیم کارگاه ویرایش زبان داستان با تدریس محمد حسینی برگزار می‌کند.