.


نجوم، کیهان شناسی و هوافضا

فقط نمایش کالاهای موجود

آشنایی با کیهان


ناشر : سبزان

قیمت : 18,000 تومان با تخفیف : 14,400 تومان
خرید کالا
آموزش نجوم با تحقیق و کاردستی


ناشر : سبزان

قیمت : 18,000 تومان با تخفیف : 14,400 تومان
خرید کالا
آینده بشر


ناشر : سبزان

قیمت : 53,000 تومان با تخفیف : 42,400 تومان
خرید کالا
اخترشناسی در خاورمیانه


ناشر : سبزان

قیمت : 26,000 تومان با تخفیف : 20,800 تومان
خرید کالا
اساطیر یونانی و صور فلکی


ناشر : سبزان

قیمت : 21,000 تومان با تخفیف : 16,800 تومان
خرید کالا
اسرار سیاه چاله‌ ها


ناشر : سبزان

قیمت : 12,000 تومان با تخفیف : 9,600 تومان
خرید کالا
اسرار کیهان


ناشر : سبزان

قیمت : 22,000 تومان با تخفیف : 15,400 تومان
خرید کالا
انفجار بزرگ


ناشر : سبزان

قیمت : 28,000 تومان با تخفیف : 22,400 تومان
خرید کالا
بر شانه های غول (گالیلئو گالیله)


ناشر : سبزان

قیمت : 51,000 تومان با تخفیف : 40,800 تومان
خرید کالا
بر شانه های غول (یوهانس کپلر)


ناشر : سبزان

قیمت : 23,000 تومان با تخفیف : 18,400 تومان
خرید کالا
بر شانه‌ های غول (اینشتین)


ناشر : سبزان

قیمت : 21,000 تومان با تخفیف : 16,800 تومان
خرید کالا
بیگانگان فرازمینی


ناشر : سبزان

قیمت : 7,500 تومان با تخفیف : 6,000 تومان
خرید کالا
پس از نخستین سه دقیقه


ناشر : ققنوس

قیمت : 28,000 تومان با تخفیف : 22,400 تومان
خرید کالا
پس از نخستین سه دقیقه


ناشر : ققنوس

قیمت : 28,000 تومان با تخفیف : 22,400 تومان
خرید کالا
تاریخچه علم نجوم


ناشر : سبزان

قیمت : 10,000 تومان با تخفیف : 8,000 تومان
خرید کالا