نتایج جستجو عناوین کالاها

شانس کوانتومی


شانس کوانتومی

قیمت : 22,000 تومان با تخفیف : 17,600 تومان
مشاهده کتاب
فیزیک کوانتومی به زبان ساده


فیزیک کوانتومی به زبان ساده

قیمت : 28,000 تومان با تخفیف : 22,400 تومان
مشاهده کتاب
مکانیک کوانتومی


مکانیک کوانتومی

قیمت : 18,000 تومان
مشاهده کتاب
یک (کوانتوم، عرفان‌ و درمان)


یک (کوانتوم، عرفان‌ و درمان)

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
قدم اول (نظریه‌ کوانتوم)


قدم اول (نظریه‌ کوانتوم)

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
مکانیک کوانتومی


مکانیک کوانتومی

قیمت : 18,500 تومان
مشاهده کتاب
داستان اتم و کوانتوم
موجود نیست


داستان اتم و کوانتوم

قیمت : 7,000 تومان با تخفیف : 5,600 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

شانس کوانتومی


شانس کوانتومی

قیمت : 22,000 تومان

با تخفیف : 17,600 تومان

مشاهده کتاب
فیزیک کوانتومی به زبان ساده


فیزیک کوانتومی به زبان ساده

قیمت : 28,000 تومان

با تخفیف : 22,400 تومان

مشاهده کتاب
مکانیک کوانتومی


مکانیک کوانتومی

قیمت : 18,000 تومانمشاهده کتاب
یک (کوانتوم، عرفان‌ و درمان)


یک (کوانتوم، عرفان‌ و درمان)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
قدم اول (نظریه‌ کوانتوم)


قدم اول (نظریه‌ کوانتوم)

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر

قیمت : 59,000 تومان

با تخفیف : 47,200 تومان

مشاهده کتاب
مکانیک کوانتومی


مکانیک کوانتومی

قیمت : 18,500 تومانمشاهده کتاب
داستان اتم و کوانتوم
موجود نیست


داستان اتم و کوانتوم

قیمت : 7,000 تومان

با تخفیف : 5,600 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها