نتایج جستجو عناوین کالاها

تيم‌هاي نوآور


تيم‌هاي نوآور

قیمت : 8,000 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

23 اصل موفقيت وارن بافت


23 اصل موفقيت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)


آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
تيم‌هاي نوآور


تيم‌هاي نوآور

قیمت : 8,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

23 اصل موفقيت وارن بافت


23 اصل موفقيت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها