نتایج جستجو عناوین کالاها

تیم های نوآور
موجود نیست


تیم های نوآور

قیمت : 8,000 تومان
مشاهده کتاب
فرهنگ ثروت آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان
موجود نیست


فرهنگ ثروت آفرین: بررسی و تحلیل نظام آما...

قیمت : 45,000 تومان
مشاهده کتاب
نوآوری و حیات شهری نقدی بر مفهوم پایداری
موجود نیست


نوآوری و حیات شهری نقدی بر مفهوم پایداری

قیمت : 10,000 تومان
مشاهده کتاب
Social Entrepreneurship and Social Innovation in EcoTourism / کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعی در اکوتوریسم


Social Entrepreneurship and Social Innov...

قیمت : 90,000 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

23 اصل موفقیت وارن بافت
موجود نیست


23 اصل موفقیت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)
موجود نیست


آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
تیم های نوآور
موجود نیست


تیم های نوآور

قیمت : 8,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

23 اصل موفقیت وارن بافت
موجود نیست


23 اصل موفقیت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها