نتایج جستجو عناوین کالاها

تيم های نوآور


تيم های نوآور

قیمت : 8,000 تومان
مشاهده کتاب
فرهنگ ثروت آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان
جدیدترین‌ها


فرهنگ ثروت آفرین: بررسی و تحلیل نظام آما...

قیمت : 45,000 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

23 اصل موفقيت وارن بافت


23 اصل موفقيت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)


آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
تيم های نوآور


تيم های نوآور

قیمت : 8,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

23 اصل موفقيت وارن بافت


23 اصل موفقيت وارن بافت

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها