نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

فيلمنامه نويسی در قرن 21


فيلمنامه نويسی در قرن 21

قیمت :   743  تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها

نتایج جستجو عناوین کالاها

سينماي تئو آنجلوپولوس


سينماي تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000  تومان
مشاهده کتاب
جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب


جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000  تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (3)


نقد سينماي ايران (3)

قیمت : 35,000  تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (2)


نقد سينماي ايران (2)

قیمت : 25,000  تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (1)


نقد سينماي ايران (1)

قیمت : 22,000  تومان
مشاهده کتاب
يادداشت‌هايي در باب سينماتوگرافي


يادداشت‌هايي در باب سينماتوگرافي

قیمت : 15,000  تومان
مشاهده کتاب
كايه دو سينما


كايه دو سينما

قیمت : 120,000  تومان
مشاهده کتاب
نشانه‌شناسي سينما


نشانه‌شناسي سينما

قیمت : 38,000  تومان
مشاهده کتاب
ترانه‌اي براي سينما


ترانه‌اي براي سينما

قیمت : 25,000  تومان
مشاهده کتاب
يك روايت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سينما رکس


يك روايت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سينما ر...

قیمت : 9,000  تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سينماي امروز


نشانه و ذهن در سينماي امروز

قیمت : 80,000  تومان
مشاهده کتاب
سينما به روايت اسلاوي ژيژك


سينما به روايت اسلاوي ژيژك

قیمت : 11,000  تومان
مشاهده کتاب
سينماي دهه شصت ايران از نگاه منتقدان


سينماي دهه شصت ايران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000  تومان
مشاهده کتاب
سينماي اگزيستانسياليستي


سينماي اگزيستانسياليستي

قیمت : 36,000  تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سينماي امروز


نشانه و ذهن در سينماي امروز

قیمت : 80,000  تومان
مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000  تومان
مشاهده کتاب
متافیزیک سینما


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000  تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

فيلمنامه نويسی در قرن 21


فيلمنامه نويسی در قرن 21

قیمت :   743  تومانمشاهده کتاب
زبان تصوير


زبان تصوير

قیمت :   25,000  تومانمشاهده کتاب
بازيگری به شيوه متد


بازيگری به شيوه متد

قیمت :   32,000  تومانمشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد


بلاتار زمان بعد

قیمت :   25,000  تومانمشاهده کتاب
گفت‌و‌گو با فليني


گفت‌و‌گو با فليني

قیمت :   45,000  تومانمشاهده کتاب
گفت‌و‌گو با جارموش


گفت‌و‌گو با جارموش

قیمت :   40,000  تومانمشاهده کتاب
سينماي تئو آنجلوپولوس


سينماي تئو آنجلوپولوس

قیمت :   97,000  تومانمشاهده کتاب
جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب


جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب

قیمت :   28,000  تومانمشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (3)


نقد سينماي ايران (3)

قیمت :   35,000  تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو برچسب ها