نتایج جستجو عناوین کالاها

سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومان
مشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومان
مشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومان
مشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما
موجود نیست


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما رکس
موجود نیست


یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما ر...

قیمت : 9,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز
موجود نیست


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومان
مشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود نیست


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
موجود نیست


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی
موجود نیست


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومان
مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)
موجود نیست


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومان
مشاهده کتاب
متافیزیک سینما
موجود نیست


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض
موجود نیست


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 30,000 تومان با تخفیف : 25,500 تومان
مشاهده کتاب
سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)
موجود نیست


سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)

قیمت : 25,000 تومان با تخفیف : 20,000 تومان
مشاهده کتاب
مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی
موجود نیست


مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی

قیمت : 22,500 تومان
مشاهده کتاب
بانویی از زاگرس سینمای پوران درخشنده
موجود نیست


بانویی از زاگرس سینمای پوران درخشنده

قیمت : 12,000 تومان
مشاهده کتاب
سه نفر بودیم گفته ها و نا گفته سینما ی ایران
موجود نیست


سه نفر بودیم گفته ها و نا گفته سینما ی ا...

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
بازاریابی و زندگی با سینما
موجود نیست


بازاریابی و زندگی با سینما

قیمت : 16,000 تومان
مشاهده کتاب
صدا تصویر ملاحظاتی زیباشناسانه صدا در سینما
موجود نیست


صدا تصویر ملاحظاتی زیباشناسانه صدا در سی...

قیمت : 17,000 تومان
مشاهده کتاب
نگاهی به سینما در دوران طلایی جلداول
موجود نیست


نگاهی به سینما در دوران طلایی جلداول

قیمت : 65,000 تومان
مشاهده کتاب
رخ دیوانه فیلمنامه سینمایی


رخ دیوانه فیلمنامه سینمایی

قیمت : 10,500 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

فیلمنامه نویسی در قرن 21
موجود نیست


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومانمشاهده کتاب
زبان تصویر
موجود نیست


زبان تصویر

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
بازیگری به شیوه متد
موجود نیست


بازیگری به شیوه متد

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد
موجود نیست


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
گفت و گو با فلینی
موجود نیست


گفت و گو با فلینی

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و‌ گو با جارموش
موجود نیست


گفت‌ و‌ گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومانمشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
تدوینگر از نگاه تدوینگر
موجود نیست


تدوینگر از نگاه تدوینگر

قیمت : 54,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه
موجود نیست


نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
فاین کات
موجود نیست


فاین کات

قیمت : 90,000 تومانمشاهده کتاب
فیلم
موجود نیست


فیلم

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
مغز یک صفحه نمایش است
موجود نیست


مغز یک صفحه نمایش است

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
تحلیل و درک فیلم
موجود نیست


تحلیل و درک فیلم

قیمت : 43,000 تومانمشاهده کتاب
رو در رو با اصغر فرهادی
موجود نیست


رو در رو با اصغر فرهادی

قیمت : 62,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با مارلون براندو
موجود نیست


گفت‌ و گو با مارلون براندو

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با آل پاچینو
موجود نیست


گفت‌ و گو با آل پاچینو

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و گو با بیلی وایلدر
موجود نیست


گفت‌ و گو با بیلی وایلدر

قیمت : 75,000 تومانمشاهده کتاب
موج نوی فرانسه
موجود نیست


موج نوی فرانسه

قیمت : 27,000 تومانمشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما
موجود نیست


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
جامعه در حرکت
موجود نیست


جامعه در حرکت

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
روان شناسی برای فیلمنامه نویسان
موجود نیست


روان شناسی برای فیلمنامه نویسان

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)
موجود نیست


داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

قیمت : 54,000 تومانمشاهده کتاب
درباره ترجمه فیلم
موجود نیست


درباره ترجمه فیلم

قیمت : 24,000 تومانمشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز
موجود نیست


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومانمشاهده کتاب
جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)
موجود نیست


جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)

قیمت : 17,500 تومانمشاهده کتاب
هیچکاک در قاب (بیضائی)
موجود نیست


هیچکاک در قاب (بیضائی)

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
وظایف کارگردان در تئاتر
موجود نیست


وظایف کارگردان در تئاتر

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
زخم ها و لبخندها
موجود نیست


زخم ها و لبخندها

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود نیست


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
موجود نیست


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومانمشاهده کتاب
بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )
موجود نیست


بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )

قیمت : 14,500 تومانمشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی
موجود نیست


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومانمشاهده کتاب
تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)
موجود نیست


تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)

قیمت : 63,000 تومانمشاهده کتاب
دیالوگ
موجود نیست


دیالوگ

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
خواندن تئاتر
موجود نیست


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
نمایشنامه نویسی (دامیز)
موجود نیست


نمایشنامه نویسی (دامیز)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)
موجود نیست


درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)

قیمت : 27,000 تومانمشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)
موجود نیست


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومانمشاهده کتاب
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم
موجود نیست


بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
متافیزیک سینما
موجود نیست


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
درباره کارگردانی فیلم
موجود نیست


درباره کارگردانی فیلم

قیمت : 23,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض
موجود نیست


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
دکوپاژهای مرجع
موجود نیست


دکوپاژهای مرجع

قیمت : 79,500 تومانمشاهده کتاب
چگونه بهترین بازیگر جهان شوم
موجود نیست


چگونه بهترین بازیگر جهان شوم

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
اروس و تصویر
موجود نیست


اروس و تصویر

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 30,000 تومان

با تخفیف : 25,500 تومان

مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران
موجود نیست


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر
موجود نیست


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)
موجود نیست


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومانمشاهده کتاب
سرگذشت من
موجود نیست


سرگذشت من

قیمت : 140,000 تومانمشاهده کتاب
هیچکاک به روایت هیچکاک
موجود نیست


هیچکاک به روایت هیچکاک

قیمت : 48,000 تومان

با تخفیف : 38,400 تومان

مشاهده کتاب
شریدر به روایت شریدر
موجود نیست


شریدر به روایت شریدر

قیمت : 6,500 تومان

با تخفیف : 5,200 تومان

مشاهده کتاب
دیباچه‎ای بر هنر جهان باستان
موجود نیست


دیباچه‎ای بر هنر جهان باستان

قیمت : 5,000 تومانمشاهده کتاب
آموزش بازیگری در قرن بیستم
موجود نیست


آموزش بازیگری در قرن بیستم

قیمت : 68,000 تومان

با تخفیف : 54,400 تومان

مشاهده کتاب
آموزش بازیگری در قرن بیستم
موجود نیست


آموزش بازیگری در قرن بیستم

قیمت : 68,000 تومانمشاهده کتاب
مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی
موجود نیست


مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی

قیمت : 22,500 تومانمشاهده کتاب
بانویی از زاگرس سینمای پوران درخشنده
موجود نیست


بانویی از زاگرس سینمای پوران درخشنده

قیمت : 12,000 تومانمشاهده کتاب
گلدان شکسته یونانی مجموعه مقالات
موجود نیست


گلدان شکسته یونانی مجموعه مقالات

قیمت : 15,500 تومانمشاهده کتاب
کتاب کوچک کارگردانان 8 ارسن ولز
موجود نیست


کتاب کوچک کارگردانان 8 ارسن ولز

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
سه نفر بودیم گفته ها و نا گفته سینما ی ایران
موجود نیست


سه نفر بودیم گفته ها و نا گفته سینما ی ایران

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
بازیگری در قاب گفت وگو ی رضا کیانیان
موجود نیست


بازیگری در قاب گفت وگو ی رضا کیانیان

قیمت : 16,000 تومانمشاهده کتاب
کالیگاریسم سی دی سالومه وکالیگاری
موجود نیست


کالیگاریسم سی دی سالومه وکالیگاری

قیمت : 26,000 تومانمشاهده کتاب
تئاتر مدرن در نظریه و عمل
موجود نیست


تئاتر مدرن در نظریه و عمل

قیمت : 52,000 تومانمشاهده کتاب
صدا تصویر ملاحظاتی زیباشناسانه صدا در سینما
موجود نیست


صدا تصویر ملاحظاتی زیباشناسانه صدا در سینما

قیمت : 17,000 تومانمشاهده کتاب
نگاهی به سینما در دوران طلایی جلداول
موجود نیست


نگاهی به سینما در دوران طلایی جلداول

قیمت : 65,000 تومانمشاهده کتاب
بازاندیشی مباحث رمان و فیلم
موجود نیست


بازاندیشی مباحث رمان و فیلم

قیمت : 20,000 تومانمشاهده کتاب
مستند علف سه روایت و یک مقدمه
موجود نیست


مستند علف سه روایت و یک مقدمه

قیمت : 29,500 تومانمشاهده کتاب
کارگاه تئاتر


کارگاه تئاتر

قیمت : 16,500 تومانمشاهده کتاب
تراولینگ به گوسفندان واژگون


تراولینگ به گوسفندان واژگون

قیمت : 7,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو برچسب ها

زبان تصویر
موجود نیست


زبان تصویر

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
بازیگری به شیوه متد
موجود نیست


بازیگری به شیوه متد

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد
موجود نیست


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
گفت و گو با فلینی
موجود نیست


گفت و گو با فلینی

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌ و‌ گو با جارموش
موجود نیست


گفت‌ و‌ گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومانمشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
تدوینگر از نگاه تدوینگر
موجود نیست


تدوینگر از نگاه تدوینگر

قیمت : 54,000 تومانمشاهده کتاب
نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه
موجود نیست


نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومانمشاهده کتاب
فاین کات
موجود نیست


فاین کات

قیمت : 90,000 تومانمشاهده کتاب
فیلم
موجود نیست


فیلم

قیمت : 66,000 تومانمشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما