نتایج جستجو عناوین کالاها

سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومان
مشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومان
مشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومان
مشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما
موجود نیست


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما رکس
موجود نیست


یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما ر...

قیمت : 9,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز
موجود نیست


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومان
مشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود نیست


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
موجود نیست


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی
موجود نیست


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومان
مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)
موجود نیست


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومان
مشاهده کتاب
متافیزیک سینما
موجود نیست


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض
موجود نیست


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان با تخفیف : 16,150 تومان
مشاهده کتاب
سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)
موجود نیست


سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)

قیمت : 25,000 تومان با تخفیف : 20,000 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

فیلمنامه نویسی در قرن 21
موجود نیست


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومان



مشاهده کتاب
زبان تصویر
موجود نیست


زبان تصویر

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
بازیگری به شیوه متد
موجود نیست


بازیگری به شیوه متد

قیمت : 32,000 تومان



مشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد
موجود نیست


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت و گو با فلینی
موجود نیست


گفت و گو با فلینی

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و‌ گو با جارموش
موجود نیست


گفت‌ و‌ گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومان



مشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
تدوینگر از نگاه تدوینگر
موجود نیست


تدوینگر از نگاه تدوینگر

قیمت : 54,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه
موجود نیست


نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومان



مشاهده کتاب
فاین کات
موجود نیست


فاین کات

قیمت : 90,000 تومان



مشاهده کتاب
فیلم
موجود نیست


فیلم

قیمت : 66,000 تومان



مشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومان



مشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومان



مشاهده کتاب
مغز یک صفحه نمایش است
موجود نیست


مغز یک صفحه نمایش است

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
تحلیل و درک فیلم
موجود نیست


تحلیل و درک فیلم

قیمت : 43,000 تومان



مشاهده کتاب
رو در رو با اصغر فرهادی
موجود نیست


رو در رو با اصغر فرهادی

قیمت : 62,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با مارلون براندو
موجود نیست


گفت‌ و گو با مارلون براندو

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با آل پاچینو
موجود نیست


گفت‌ و گو با آل پاچینو

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با بیلی وایلدر
موجود نیست


گفت‌ و گو با بیلی وایلدر

قیمت : 75,000 تومان



مشاهده کتاب
موج نوی فرانسه
موجود نیست


موج نوی فرانسه

قیمت : 27,000 تومان



مشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما
موجود نیست


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
جامعه در حرکت
موجود نیست


جامعه در حرکت

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
روان شناسی برای فیلمنامه نویسان
موجود نیست


روان شناسی برای فیلمنامه نویسان

قیمت : 38,000 تومان



مشاهده کتاب
داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)
موجود نیست


داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

قیمت : 54,000 تومان



مشاهده کتاب
درباره ترجمه فیلم
موجود نیست


درباره ترجمه فیلم

قیمت : 24,000 تومان



مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز
موجود نیست


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومان



مشاهده کتاب
جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)
موجود نیست


جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)

قیمت : 17,500 تومان



مشاهده کتاب
هیچکاک در قاب (بیضائی)
موجود نیست


هیچکاک در قاب (بیضائی)

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
وظایف کارگردان در تئاتر
موجود نیست


وظایف کارگردان در تئاتر

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
زخم ها و لبخندها
موجود نیست


زخم ها و لبخندها

قیمت : 22,000 تومان



مشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود نیست


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
موجود نیست


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومان



مشاهده کتاب
بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )
موجود نیست


بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )

قیمت : 14,500 تومان



مشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی
موجود نیست


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومان



مشاهده کتاب
تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)
موجود نیست


تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)

قیمت : 63,000 تومان



مشاهده کتاب
دیالوگ
موجود نیست


دیالوگ

قیمت : 66,000 تومان



مشاهده کتاب
خواندن تئاتر
موجود نیست


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومان



مشاهده کتاب
نمایشنامه نویسی (دامیز)
موجود نیست


نمایشنامه نویسی (دامیز)

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)
موجود نیست


درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)

قیمت : 27,000 تومان



مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)
موجود نیست


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومان



مشاهده کتاب
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم
موجود نیست


بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
متافیزیک سینما
موجود نیست


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومان



مشاهده کتاب
درباره کارگردانی فیلم
موجود نیست


درباره کارگردانی فیلم

قیمت : 23,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض
موجود نیست


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
دکوپاژهای مرجع
موجود نیست


دکوپاژهای مرجع

قیمت : 79,500 تومان



مشاهده کتاب
چگونه بهترین بازیگر جهان شوم
موجود نیست


چگونه بهترین بازیگر جهان شوم

قیمت : 30,000 تومان



مشاهده کتاب
اروس و تصویر
موجود نیست


اروس و تصویر

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان

با تخفیف : 16,150 تومان

مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران
موجود نیست


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر
موجود نیست


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومان



مشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)
موجود نیست


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومان



مشاهده کتاب
سرگذشت من
موجود نیست


سرگذشت من

قیمت : 140,000 تومان



مشاهده کتاب
هیچکاک به روایت هیچکاک
موجود نیست


هیچکاک به روایت هیچکاک

قیمت : 48,000 تومان

با تخفیف : 38,400 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو برچسب ها

زبان تصویر
موجود نیست


زبان تصویر

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
بازیگری به شیوه متد
موجود نیست


بازیگری به شیوه متد

قیمت : 32,000 تومان



مشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد
موجود نیست


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت و گو با فلینی
موجود نیست


گفت و گو با فلینی

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و‌ گو با جارموش
موجود نیست


گفت‌ و‌ گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای تئو آنجلوپولوس
موجود نیست


سینمای تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومان



مشاهده کتاب
جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب
موجود نیست


جایگاه دین در سینمای دینی پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (3)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (3)

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (2)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (2)

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
تدوینگر از نگاه تدوینگر
موجود نیست


تدوینگر از نگاه تدوینگر

قیمت : 54,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه
موجود نیست


نقد‌، گفت‌ و‌ گو، فیلم‌ نامه

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
نقد سینمای ایران (1)
موجود نیست


نقد سینمای ایران (1)

قیمت : 22,000 تومان



مشاهده کتاب
فاین کات
موجود نیست


فاین کات

قیمت : 90,000 تومان



مشاهده کتاب
فیلم
موجود نیست


فیلم

قیمت : 66,000 تومان



مشاهده کتاب
یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی
موجود نیست


یادداشت‌ هایی در باب سینماتوگرافی

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
کایه دو سینما
موجود نیست


کایه دو سینما

قیمت : 120,000 تومان



مشاهده کتاب
نشانه شناسی سینما
موجود نیست


نشانه شناسی سینما

قیمت : 38,000 تومان



مشاهده کتاب
مغز یک صفحه نمایش است
موجود نیست


مغز یک صفحه نمایش است

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
تحلیل و درک فیلم
موجود نیست


تحلیل و درک فیلم

قیمت : 43,000 تومان



مشاهده کتاب
رو در رو با اصغر فرهادی
موجود نیست


رو در رو با اصغر فرهادی

قیمت : 62,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با مارلون براندو
موجود نیست


گفت‌ و گو با مارلون براندو

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با آل پاچینو
موجود نیست


گفت‌ و گو با آل پاچینو

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
گفت‌ و گو با بیلی وایلدر
موجود نیست


گفت‌ و گو با بیلی وایلدر

قیمت : 75,000 تومان



مشاهده کتاب
موج نوی فرانسه
موجود نیست


موج نوی فرانسه

قیمت : 27,000 تومان



مشاهده کتاب
ترانه‌ ای برای سینما
موجود نیست


ترانه‌ ای برای سینما

قیمت : 25,000 تومان



مشاهده کتاب
جامعه در حرکت
موجود نیست


جامعه در حرکت

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما رکس
موجود نیست


یک روایت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سینما رکس

قیمت : 9,000 تومان



مشاهده کتاب
روان شناسی برای فیلمنامه نویسان
موجود نیست


روان شناسی برای فیلمنامه نویسان

قیمت : 38,000 تومان



مشاهده کتاب
داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)
موجود نیست


داستان (ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

قیمت : 54,000 تومان



مشاهده کتاب
درباره ترجمه فیلم
موجود نیست


درباره ترجمه فیلم

قیمت : 24,000 تومان



مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سینمای امروز
موجود نیست


نشانه و ذهن در سینمای امروز

قیمت : 80,000 تومان



مشاهده کتاب
جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)
موجود نیست


جدال با جهل (گفتگو با بهرام‌ بیضایی)

قیمت : 17,500 تومان



مشاهده کتاب
هیچکاک در قاب (بیضائی)
موجود نیست


هیچکاک در قاب (بیضائی)

قیمت : 15,000 تومان



مشاهده کتاب
زخم ها و لبخندها
موجود نیست


زخم ها و لبخندها

قیمت : 22,000 تومان



مشاهده کتاب
سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود نیست


سینما به روایت اسلاوی ژیژک

قیمت : 11,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
موجود نیست


سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومان



مشاهده کتاب
بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )
موجود نیست


بی نقاب ( خسرو حکیم‌ رابط )

قیمت : 14,500 تومان



مشاهده کتاب
سینمای اگزیستانسیالیستی
موجود نیست


سینمای اگزیستانسیالیستی

قیمت : 36,000 تومان



مشاهده کتاب
تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)
موجود نیست


تکنیک بازیگری (سنفورد‌ مایزنر)

قیمت : 63,000 تومان



مشاهده کتاب
دیالوگ
موجود نیست


دیالوگ

قیمت : 66,000 تومان



مشاهده کتاب
خواندن تئاتر
موجود نیست


خواندن تئاتر

قیمت : 55,000 تومان



مشاهده کتاب
نمایشنامه نویسی (دامیز)
موجود نیست


نمایشنامه نویسی (دامیز)

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)
موجود نیست


درست و نادرست (بدعت‌ و عقل‌ سلیم‌ برای بازیگر)

قیمت : 27,000 تومان



مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)
موجود نیست


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومان



مشاهده کتاب
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم
موجود نیست


بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
متافیزیک سینما
موجود نیست


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومان



مشاهده کتاب
معرکه در معرکه


معرکه در معرکه

قیمت : 12,000 تومان

با تخفیف : 10,200 تومان

مشاهده کتاب
یک استکان چای تلخ
موجود نیست


یک استکان چای تلخ

قیمت : 20,000 تومان



مشاهده کتاب
درباره کارگردانی فیلم
موجود نیست


درباره کارگردانی فیلم

قیمت : 23,000 تومان



مشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض
موجود نیست


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومان



مشاهده کتاب
دکوپاژهای مرجع
موجود نیست


دکوپاژهای مرجع

قیمت : 79,500 تومان



مشاهده کتاب
چگونه بهترین بازیگر جهان شوم
موجود نیست


چگونه بهترین بازیگر جهان شوم

قیمت : 30,000 تومان



مشاهده کتاب
اروس و تصویر
موجود نیست


اروس و تصویر

قیمت : 45,000 تومان



مشاهده کتاب
در هم تنیده موج گرفتگی جوانک خیال باف


در هم تنیده موج گرفتگی جوانک خیال باف

قیمت : 16,000 تومان

با تخفیف : 13,600 تومان

مشاهده کتاب
تله مرگ
موجود نیست


تله مرگ

قیمت : 39,500 تومان



مشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان

با تخفیف : 16,150 تومان

مشاهده کتاب
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران
موجود نیست


پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران

قیمت : 40,000 تومان



مشاهده کتاب
تنفس در هوای تئاتر
موجود نیست


تنفس در هوای تئاتر

قیمت : 32,000 تومان



مشاهده کتاب
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)
موجود نیست


تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)

قیمت : 19,000 تومان



مشاهده کتاب
سرگذشت من
موجود نیست


سرگذشت من

قیمت : 140,000 تومان



مشاهده کتاب
مجله فیلمخانه (26)


مجله فیلمخانه (26)

قیمت : 40,000 تومان

با تخفیف : 32,000 تومان

مشاهده کالا
سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)
موجود نیست


سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر)

قیمت : 25,000 تومان

با تخفیف : 20,000 تومان

مشاهده کتاب
فیلمنامه نویسی در قرن 21
موجود نیست


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومان



مشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

فیلمنامه نویسی در قرن 21
موجود نیست


فیلمنامه نویسی در قرن 21

قیمت : 743 تومان



مشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها