نتایج جستجو عناوین کالاها

سينماي تئو آنجلوپولوس


سينماي تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومان
مشاهده کتاب
جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب


جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (3)


نقد سينماي ايران (3)

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (2)


نقد سينماي ايران (2)

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (1)


نقد سينماي ايران (1)

قیمت : 22,000 تومان
مشاهده کتاب
يادداشت‌هايي در باب سينماتوگرافي


يادداشت‌هايي در باب سينماتوگرافي

قیمت : 15,000 تومان
مشاهده کتاب
كايه دو سينما


كايه دو سينما

قیمت : 120,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه‌شناسي سينما


نشانه‌شناسي سينما

قیمت : 38,000 تومان
مشاهده کتاب
ترانه‌اي براي سينما


ترانه‌اي براي سينما

قیمت : 25,000 تومان
مشاهده کتاب
يك روايت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سينما رکس


يك روايت معتبر درباره‌ آتش‌ سوزی سينما ر...

قیمت : 9,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سينماي امروز


نشانه و ذهن در سينماي امروز

قیمت : 80,000 تومان
مشاهده کتاب
سينما به روايت اسلاوي ژيژك


سينما به روايت اسلاوي ژيژك

قیمت : 11,000 تومان
مشاهده کتاب
سينماي دهه شصت ايران از نگاه منتقدان


سينماي دهه شصت ايران از نگاه منتقدان

قیمت : 23,000 تومان
مشاهده کتاب
سينماي اگزيستانسياليستي


سينماي اگزيستانسياليستي

قیمت : 36,000 تومان
مشاهده کتاب
نشانه و ذهن در سينماي امروز


نشانه و ذهن در سينماي امروز

قیمت : 80,000 تومان
مشاهده کتاب
ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)


ابر سینما (فلسفه فیلم در عصر دیجیتال)

قیمت : 57,000 تومان
مشاهده کتاب
متافیزیک سینما


متافیزیک سینما

قیمت : 30,000 تومان
مشاهده کتاب
سینمای اعتراض فیلمساز معترض


سینمای اعتراض فیلمساز معترض

قیمت : 35,000 تومان
مشاهده کتاب
تاریخچه سینما


تاریخچه سینما

قیمت : 19,000 تومان با تخفیف : 13,300 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

فيلمنامه نويسی در قرن 21


فيلمنامه نويسی در قرن 21

قیمت : 743 تومانمشاهده کتاب
زبان تصوير


زبان تصوير

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
بازيگری به شيوه متد


بازيگری به شيوه متد

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
بلاتار زمان بعد


بلاتار زمان بعد

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌و‌گو با فليني


گفت‌و‌گو با فليني

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
گفت‌و‌گو با جارموش


گفت‌و‌گو با جارموش

قیمت : 40,000 تومانمشاهده کتاب
سينماي تئو آنجلوپولوس


سينماي تئو آنجلوپولوس

قیمت : 97,000 تومانمشاهده کتاب
جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب


جايگاه دين در سينماي ديني پس‌ از‌ انقلاب

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
نقد سينماي ايران (3)


نقد سينماي ايران (3)

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو برچسب ها

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

فيلمنامه نويسی در قرن 21


فيلمنامه نويسی در قرن 21

قیمت : 743 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها