نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها

نتایج جستجو عناوین کالاها

آسان بياموزيم (آمار، داميز)


آسان بياموزيم (آمار، داميز)

قیمت : 55,000  تومان
مشاهده کتاب
چگونه با آمار دروغ بگوييم


چگونه با آمار دروغ بگوييم

قیمت : 20,000  تومان
مشاهده کتاب
بانك سوالات روش تحقيق و آمار


بانك سوالات روش تحقيق و آمار

قیمت : 37,000  تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

آسان بياموزيم (آمار، داميز)


آسان بياموزيم (آمار، داميز)

قیمت :   55,000  تومانمشاهده کتاب
بانك سوالات روش تحقيق و آمار


بانك سوالات روش تحقيق و آمار

قیمت :   37,000  تومانمشاهده کتاب