.


روانشناسی

فقط نمایش کالاهای موجود

Introduction to Clinical Psychology 9th Edition / مقدمه ای به  روانشناسی بالینی


Publisher : Cambridge Univ..

Price : 500,000 T
خرید کالا
Practical Psychometrics A Guide for Test Users 1st Edition / روان سنجی عملی راهنمای کاربران


Publisher : The Guilford

Price : 90,000 T
خرید کالا
Psychology a Complete Introduction / روانشناسی یک معرفی کامل


Publisher : Teach Yourself

Price : 90,000 T
خرید کالا
Experiments of the Mind From the Cognitive Psychology Lab to the World of Facebook and Twitter / آزمایش های ذهن از آزمایشگاه روانشناسی شناختی به دنیای فیس بوک و توییتر


Publisher : ‎ Princeton Un..

Price : 90,000 T
خرید کالا
Personality Psychology, Ideology, and Voting Behavior Beyond the Ballot / روانشناسی شخصیت، ایدئولوژی، و رفتار رای  دهی فراتر از رای گیری


Publisher : Palgrave Macmi..

Price : 90,000 T
خرید کالا