.


علوم کامپیوتر

فقط نمایش کالاهای موجود

تحلیل داده‌ های کیفی با نرم‌افزار maxqda


ناشر : روش شناسان

قیمت : 16,000 تومان
خرید کالا
مقدمه‌ ای بر پردازش و تحلیل داده‌ ها (با استفاده از نرم‌افزار spss 20)


ناشر : جامعه‌شناسان

قیمت : 12,000 تومان
خرید کالا