.


جامعه شناسی

فقط نمایش کالاهای موجود

50 واقعیت که جهان را باید تغییر دهند
جدیدترین‌ها


ناشر : نگاه معاصر

قیمت : 60,000 تومان با تخفیف : 48,000 تومان
خرید کالا
از غرب چه مانده است؟


ناشر : هرمس

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
اسفند وحشی


ناشر : فرهنگ جاوید

قیمت : 45,000 تومان
خرید کالا
امید در تاریکی


ناشر : مهرگان‌خرد

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
انسان اجتماعی


ناشر : آگه

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا
برآمدن جامعه شناسی تاریخی


ناشر : مروارید

قیمت : 49,000 تومان
خرید کالا
بیکاری جوانان در مناطق روستایی


ناشر : اندیشه احسان

قیمت : 17,000 تومان
خرید کالا
تغییر جمعیت و آینده جهان


ناشر : نقد فرهنگ

قیمت : 35,000 تومان
خرید کالا
تلاشی در انسان شناسی تطبیقی


ناشر : سخن

قیمت : 75,000 تومان
خرید کالا
جامعه شناس و مورخ


ناشر : گل آذین

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا
جامعه شناسی تاریخی مکان


ناشر : کتاب فکر نو

قیمت : 50,000 تومان
خرید کالا
جامعه شناسی تمدن


ناشر : ترجمان

قیمت : 60,000 تومان
خرید کالا
جامعه شناسی رابطه اجتماعی


ناشر : هرمس

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا
جامعه شناسی قومیت


ناشر : سبزان

قیمت : 38,000 تومان با تخفیف : 32,300 تومان
خرید کالا