جامعه‌شناسی

فقط نمایش کالاهای موجود

از غرب چه مانده است؟


از غرب چه مانده است؟

ناشر : هرمس

قیمت : 18,000  تومان
خرید کالا
بيكاري جوانان در مناطق روستايي


بيكاري جوانان در مناطق روستايي

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 17,000  تومان
خرید کالا
جامعه شناسي رابطه اجتماعي


جامعه شناسي رابطه اجتماعي

ناشر : هرمس

قیمت : 20,000  تومان
خرید کالا
جامعه‌شناسي عشق


جامعه‌شناسي عشق

ناشر : جامعه‌شناسان

قیمت : 43,000  تومان
خرید کالا
جامعه‌شناسي قتل


جامعه‌شناسي قتل

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 53,000  تومان
خرید کالا
جوديت باتلر


جوديت باتلر

ناشر : نقد فرهنگ

قیمت : 22,000  تومان
خرید کالا
خشونت خانگي


خشونت خانگي

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 19,000  تومان
خرید کالا
كردها و توسعه


كردها و توسعه

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 63,000  تومان
خرید کالا
لحظه‌ي برخاستن


لحظه‌ي برخاستن

ناشر : میلکان

قیمت : 35,000  تومان
خرید کالا
مشاركت سياسي (نظریه‌ها و استراتژی‌ها)


مشاركت سياسي (نظریه‌ها و استراتژی‌ها)

ناشر : نقد فرهنگ

قیمت : 45,000  تومان
خرید کالا
مطلق در ذهن ايراني


مطلق در ذهن ايراني

ناشر : قطره

قیمت : 18,000  تومان
خرید کالا
ويكو و هردر


ويكو و هردر

ناشر : ققنوس

قیمت : 39,000  تومان
خرید کالا