.


شطرنج

فقط نمایش کالاهای موجود

1001 روش جالب مات


ناشر : شباهنگ

قیمت : 22,000 تومان
خرید کالا
300 وضعیت و طرح مهم در شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
آخر بازی روزن


ناشر : شباهنگ

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
آموزش و درسنامه شطرنج (‌مقدماتی)


ناشر : شباهنگ

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا
اسرار تصویرسازی ذهنی صفحه شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 38,000 تومان
خرید کالا
تئوری مدرن شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 17,500 تومان
خرید کالا
تاکتیک های شطرنج برای نوجوانان


ناشر : شباهنگ

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
جان نان ( 1001 مات سهمگین )


ناشر : شباهنگ

قیمت : 35,000 تومان
خرید کالا
حمله به شاه


ناشر : شباهنگ

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا