شطرنج

فقط نمایش کالاهای موجود

1001 روش جالب مات


ناشر : شباهنگ

قیمت : 22,000  تومان
خرید کالا
300 وضعيت و طرح مهم در شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 18,000  تومان
خرید کالا
آخر بازی روزن


ناشر : شباهنگ

قیمت : 18,000  تومان
خرید کالا
آموزش و درسنامه شطرنج (‌مقدماتی)


ناشر : شباهنگ

قیمت : 20,000  تومان
خرید کالا
اسرار تصويرسازی ذهنی صفحه شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 38,000  تومان
خرید کالا
تئوری مدرن شطرنج


ناشر : شباهنگ

قیمت : 17,500  تومان
خرید کالا
تاكتيك‌ های شطرنج برای نوجوانان


ناشر : شباهنگ

قیمت : 12,500  تومان
خرید کالا
جان نان (1001 مات سهمگين)


ناشر : شباهنگ

قیمت : 35,000  تومان
خرید کالا
حمله به شاه


ناشر : شباهنگ

قیمت : 20,000  تومان
خرید کالا