.


سینما و تئاتر

فقط نمایش کالاهای موجود

اروس و تصوير


ناشر : افكار

قیمت : 45,000 تومان
خرید کالا
بازيگری به شيوه متد


ناشر : نقش‌ و نگار

قیمت : 32,000 تومان
خرید کالا
بلاتار زمان بعد


ناشر : نقد فرهنگ

قیمت : 25,000 تومان
خرید کالا
بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم


ناشر : نیلا

قیمت : 45,000 تومان
خرید کالا
بی نقاب ( خسرو حكيم‌ رابط )


ناشر : روزبهان

قیمت : 14,500 تومان
خرید کالا
پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران


ناشر : علمی فرهنگی

قیمت : 40,000 تومان
خرید کالا
تئاتر و شهر (تئوری تئاتر)


ناشر : مروارید

قیمت : 19,000 تومان
خرید کالا
تاریخچه سینما


ناشر : سبزان

قیمت : 19,000 تومان با تخفیف : 13,300 تومان
خرید کالا
تحليل و درک فيلم


ناشر : پرنده

قیمت : 43,000 تومان
خرید کالا
تدوينگر از نگاه تدوينگر


ناشر : سفيد سار

قیمت : 54,000 تومان
خرید کالا
ترانه‌ ای برای سينما


ناشر : ثالث

قیمت : 25,000 تومان
خرید کالا
تكنيک بازيگری (سنفورد‌ مايزنر)


ناشر : افراز

قیمت : 63,000 تومان
خرید کالا
تنفس در هوای تئاتر


ناشر : بیدگل

قیمت : 32,000 تومان
خرید کالا
جامعه در حركت


ناشر : آن سو

قیمت : 40,000 تومان
خرید کالا