.


معماری و دکوراسیون

فقط نمایش کالاهای موجود

احساسی از تاریخ


ناشر : کتاب فکر نو

قیمت : 18,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (1) فوکو


ناشر : فکر نو

قیمت : 40,000 تومان با تخفیف : 32,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (2) لوفور


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (3) مرلوپونتی


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (4) بوردیو


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (5) گادامر


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (6) هایدگر


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (7) کانت
جدیدترین‌ها


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
اندیشمندان برای معماران (8) بنیامین
جدیدترین‌ها


ناشر : فکر نو

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 28,000 تومان
خرید کالا
تاریخچه معماری و ساختمان سازی


ناشر : سبزان

قیمت : 36,000 تومان با تخفیف : 30,600 تومان
خرید کالا
تحلیلی بر معماری معاصر ایران


ناشر : سبزان

قیمت : 15,000 تومان با تخفیف : 12,750 تومان
خرید کالا
روانشناسی معماری


ناشر : کتاب فکر نو

قیمت : 33,000 تومان
خرید کالا
فرایند طراحی شهری


ناشر : کتاب فکر نو

قیمت : 35,000 تومان
خرید کالا
معماری و انفصال
جدیدترین‌ها


ناشر : فکر نو

قیمت : 50,000 تومان با تخفیف : 40,000 تومان
خرید کالا
نظریه های تاثیرگذار در علم معماری


ناشر : سبزان

قیمت : 34,000 تومان با تخفیف : 28,900 تومان
خرید کالا