.


عمومی

فقط نمایش کالاهای موجود

آزمون های عملکردی اتصالات جوشکاری بر پایه آزمون های مخرب
موجود نیست


ناشر : سبزان

قیمت : 30,000 تومان با تخفیف : 22,500 تومان
موجود شد اطلاع بده
آشنایی با موتور جت و میکروجت


ناشر : سبزان

قیمت : 26,000 تومان با تخفیف : 19,500 تومان
خرید کالا
اطلس معادن بزرگ جهان


ناشر : سبزان

قیمت : 10,000 تومان با تخفیف : 7,500 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد اول


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000 تومان با تخفیف : 36,750 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد دوم


ناشر : سبزان

قیمت : 68,000 تومان با تخفیف : 51,000 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد سوم


ناشر : سبزان

قیمت : 61,000 تومان با تخفیف : 45,750 تومان
خرید کالا
تاریخچه اندازه‌ گیری (از جهان‌ باستان‌ تا عصر اطلاعات)


ناشر : سبزان

قیمت : 32,000 تومان با تخفیف : 24,000 تومان
خرید کالا
چه می شد اگر؟


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000 تومان با تخفیف : 36,750 تومان
خرید کالا
دانستنی های علم جرم‌ شناسی


ناشر : سبزان

قیمت : 20,000 تومان با تخفیف : 15,000 تومان
خرید کالا
دانشمندان بزرگ جهان


ناشر : سبزان

قیمت : 17,000 تومان با تخفیف : 12,750 تومان
خرید کالا
ژن (تاریخ خودمانی)


ناشر : فرهنگ معاصر

قیمت : 150,000 تومان
خرید کالا
سیاست گذاری علم و فناوری


ناشر : سبزان

قیمت : 37,000 تومان با تخفیف : 27,750 تومان
خرید کالا
صد نمودار که جهان را تغییر دادند


ناشر : سبزان

قیمت : 46,000 تومان با تخفیف : 34,500 تومان
خرید کالا
علم در چند ثانیه


ناشر : سبزان

قیمت : 34,000 تومان با تخفیف : 25,500 تومان
خرید کالا
فرهنگ لغات و اصطلاحات نانو تکنولوژی


ناشر : سبزان

قیمت : 20,000 تومان با تخفیف : 15,000 تومان
خرید کالا