.


اقتصاد و مدیریت

فقط نمایش کالاهای موجود

100 ايده ی برتر بازاريابی


ناشر : بازاريابی

قیمت : 30,000 تومان
خرید کالا
100 ايده‌ ی برتر فروش


ناشر : بازاريابی

قیمت : 45,000 تومان
خرید کالا
101 استراتژی معامله‌ گری تکنیکال در بازارهای سرمایه


ناشر : بورس

قیمت : 50,000 تومان با تخفیف : 45,000 تومان
خرید کالا
50 چالش اساسی مديران


ناشر : دنيای اقتصاد

قیمت : 32,000 تومان
خرید کالا
52 اشتباه بزرگ در سرمايه‌ گذاری


ناشر : انديشه احسان

قیمت : 30,000 تومان
خرید کالا
77 خطای سرمايه گذاری


ناشر : دنيای اقتصاد

قیمت : 25,000 تومان
خرید کالا
9 گام برای استقلال مالی، اقدامات عملی و فکری برای توقف نگرانی هایتان


ناشر : نسل نوانديش

قیمت : 52,900 تومان
خرید کالا
آزمون انديشه های انتقادی معاصر


ناشر : دنيای اقتصاد

قیمت : 42,000 تومان
خرید کالا
آسان بياموزيم (آمار، داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 55,000 تومان
خرید کالا
آفرينشگران


ناشر : آموخته

قیمت : 28,000 تومان
خرید کالا