.


حقوق

فقط نمایش کالاهای موجود

آزادی حيوانات


ناشر : ققنوس

قیمت : 45,000 تومان با تخفیف : 36,000 تومان
خرید کالا
آشنایی با حق مولف


ناشر : تيسا

قیمت : 22,000 تومان
خرید کالا
اخلاق حرفه ای (دادرسی)


ناشر : كتاب طه

قیمت : 62,000 تومان
خرید کالا
اخلاق حرفه ای (شورای حق‌ اختلاف)


ناشر : كتاب طه

قیمت : 44,000 تومان
خرید کالا
اخلاق حرفه ای (وكالت‌ و‌ مشاوره)


ناشر : كتاب طه

قیمت : 77,000 تومان
خرید کالا
اخلاق حرفه‌ ای (پزشكی قانونی)


ناشر : كتاب طه

قیمت : 53,000 تومان
خرید کالا
اخلاق حرفه‌ ای (ضابطان‌ قضایی)


ناشر : كتاب طه

قیمت : 50,000 تومان
خرید کالا
حقوق بين الملل اسلامی


ناشر : كوير

قیمت : 15,000 تومان
خرید کالا
حقوق بين الملل خصوصی


ناشر : آگه

قیمت : 20,000 تومان
خرید کالا
حقوق كودكان


ناشر : جامعه‌شناسان

قیمت : 15,000 تومان
خرید کالا
دموکراسی و حقوق بشر


ناشر : مروارید

قیمت : 37,000 تومان
خرید کالا