.


فیزیک

فقط نمایش کالاهای موجود

آینده ذهن
موجود نیست


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
موجود شد اطلاع بده
آینده ذهن (جستجوی علمی برای شناخت‌ ذهن)
موجود نیست


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
موجود شد اطلاع بده
استیون هاوکینگ ـ  چکیده ای از دانش او  و شرح مختصری بر کتاب های تاریخچه زمان و جهان در پوست گردو


ناشر : سبزان

قیمت : 37,000 تومان با تخفیف : 31,450 تومان
خرید کالا
استیون هاوکینگ یک عمر در کار علم


ناشر : سبزان

قیمت : 104,000 تومان با تخفیف : 88,400 تومان
خرید کالا
اینشتین (دامیز)
موجود نیست


ناشر : آوند دانش

قیمت : 35,000 تومان
موجود شد اطلاع بده
پارادوکس ـ 9 ابهام بزرگ در فیزیک
جدیدترین‌ها


ناشر : سبزان

قیمت : 92,000 تومان با تخفیف : 78,200 تومان
خرید کالا
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


ناشر : سبزان

قیمت : 126,000 تومان با تخفیف : 107,100 تومان
خرید کالا
تولد دوباره زمان


ناشر : سبزان

قیمت : 99,000 تومان با تخفیف : 84,150 تومان
خرید کالا
جهان در پوست گردو


ناشر : حریر سهامی انت..

قیمت : 6,250 تومان
خرید کالا
چرا سه بعد


ناشر : سبزان

قیمت : 56,000 تومان با تخفیف : 47,600 تومان
خرید کالا
حقیقت آن چیزی نیست‌ که به‌ نظر می رسد


ناشر : سبزان

قیمت : 82,000 تومان با تخفیف : 69,700 تومان
خرید کالا
داستان اتم و کوانتوم
موجود نیست


ناشر : سبزان

قیمت : 7,000 تومان با تخفیف : 5,950 تومان
موجود شد اطلاع بده
دانستنی های علم فیزیک


ناشر : سبزان

قیمت : 46,000 تومان با تخفیف : 39,100 تومان
خرید کالا