.


فیزیک

فقط نمایش کالاهای موجود

استيون هاوكينگ (يک عمر در كار علم)


ناشر : سبزان

قیمت : 45,000 تومان با تخفیف : 31,500 تومان
خرید کالا
اينشتين (داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 35,000 تومان
خرید کالا
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


ناشر : سبزان

قیمت : 59,000 تومان با تخفیف : 41,300 تومان
خرید کالا
تولد دوباره زمان


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000 تومان با تخفیف : 34,300 تومان
خرید کالا
حقيقت آن چيزی نيست‌ که به‌ نظر می رسد


ناشر : سبزان

قیمت : 35,000 تومان با تخفیف : 24,500 تومان
خرید کالا
داستان اتم و کوانتوم


ناشر : سبزان

قیمت : 7,000 تومان با تخفیف : 4,900 تومان
خرید کالا
دانستنی های علم فيزيک


ناشر : سبزان

قیمت : 10,000 تومان با تخفیف : 7,000 تومان
خرید کالا
دانش نامه (19) هيچ


ناشر : بصيرت

قیمت : 19,000 تومان
خرید کالا
درسنامه فيزيک فاينمن  (تابش و نور)


ناشر : سبزان

قیمت : 87,000 تومان با تخفیف : 60,900 تومان
خرید کالا
درسنامه فيزيک فاينمن (مکانیک)


ناشر : سبزان

قیمت : 83,000 تومان با تخفیف : 58,100 تومان
خرید کالا
زمان چيست؟ فضا چيست؟


ناشر : سبزان

قیمت : 13,000 تومان با تخفیف : 9,100 تومان
خرید کالا