.


فیزیک

فقط نمایش کالاهای موجود

آینده ذهن


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
خرید کالا
آینده ذهن (جستجوی علمی برای شناخت‌ ذهن)


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
خرید کالا
استیون هاوکینگ یک عمر در کار علم


ناشر : سبزان

قیمت : 58,000 تومان با تخفیف : 49,300 تومان
خرید کالا
اینشتین (دامیز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 35,000 تومان
خرید کالا
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


ناشر : سبزان

قیمت : 69,000 تومان با تخفیف : 58,650 تومان
خرید کالا
تولد دوباره زمان


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000 تومان با تخفیف : 41,650 تومان
خرید کالا
حقیقت آن چیزی نیست‌ که به‌ نظر می رسد


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000 تومان با تخفیف : 41,650 تومان
خرید کالا
داستان اتم و کوانتوم
موجود نیست


ناشر : سبزان

قیمت : 7,000 تومان با تخفیف : 5,950 تومان
موجود شد اطلاع بده
دانستنی های علم فیزیک


ناشر : سبزان

قیمت : 20,000 تومان با تخفیف : 17,000 تومان
خرید کالا
دانش نامه (19) هیچ


ناشر : بصیرت

قیمت : 19,000 تومان
خرید کالا
درسنامه فیزیک فاینمن  (تابش و نور)


ناشر : سبزان

قیمت : 87,000 تومان با تخفیف : 73,950 تومان
خرید کالا
درسنامه فیزیک فاینمن (مکانیک)


ناشر : سبزان

قیمت : 83,000 تومان با تخفیف : 70,550 تومان
خرید کالا