.


فیزیک

فقط نمایش کالاهای موجود

استيون هاوكينگ (يك‌ عمر در كار علم)


ناشر : سبزان

قیمت : 45,000  تومان با تخفیف : 31,500  تومان
خرید کالا
اينشتين (داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 35,000  تومان
خرید کالا
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


ناشر : سبزان

قیمت : 59,000  تومان با تخفیف : 41,300  تومان
خرید کالا
تولد دوباره زمان
جدیدترین‌ها


ناشر : سبزان

قیمت : 49,000  تومان با تخفیف : 34,300  تومان
خرید کالا
حقيقت آن چيزی نيست‌ که به‌ نظر می رسد


ناشر : سبزان

قیمت : 35,000  تومان با تخفیف : 24,500  تومان
خرید کالا
داستان اتم و کوانتوم


ناشر : سبزان

قیمت : 7,000  تومان با تخفیف : 4,900  تومان
خرید کالا
دانستنی های علم فيزيک


ناشر : سبزان

قیمت : 10,000  تومان با تخفیف : 7,000  تومان
خرید کالا
دانش‌نامه(19) هيچ


ناشر : بصيرت

قیمت : 19,000  تومان
خرید کالا
درسنامه فيزيك فاينمن (مکانیک)


ناشر : سبزان

قیمت : 83,000  تومان با تخفیف : 58,100  تومان
خرید کالا
درسنامه فيزيک فاينمن  (تابش و نور)


ناشر : سبزان

قیمت : 87,000  تومان با تخفیف : 60,900  تومان
خرید کالا
زمان چيست؟ فضا چيست؟


ناشر : سبزان

قیمت : 13,000  تومان با تخفیف : 9,100  تومان
خرید کالا