.


شیمی

فقط نمایش کالاهای موجود

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند


ناشر : سبزان

قیمت : 54,000 تومان با تخفیف : 45,900 تومان
خرید کالا
آسان بیاموزیم (بیومکانیک، دامیز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 52,500 تومان
خرید کالا
اصول شیمی (دامیز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 15,000 تومان
خرید کالا
با هم ژنتیک بخوانیم


ناشر : سمام

قیمت : 24,000 تومان
خرید کالا
بیوشیمی (دامیز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 29,500 تومان
خرید کالا
پادماده


ناشر : سبزان

قیمت : 34,000 تومان با تخفیف : 28,900 تومان
خرید کالا
تاریخچه شیمی


ناشر : سبزان

قیمت : 410,000 تومان با تخفیف : 348,500 تومان
خرید کالا
تکامل چیست


ناشر : سپهر خرد

قیمت : 65,000 تومان
خرید کالا
دانستنی های علم شیمی


ناشر : سبزان

قیمت : 20,000 تومان با تخفیف : 17,000 تومان
خرید کالا
عنصرها در چند دقیقه


ناشر : نشر شهر

قیمت : 26,000 تومان
خرید کالا
نانو تکنولوژی به زبان ساده


ناشر : سبزان

قیمت : 23,000 تومان با تخفیف : 19,550 تومان
خرید کالا
کاتالیزورهای همگن


ناشر : سبزان

قیمت : 4,300 تومان با تخفیف : 3,655 تومان
خرید کالا