.


شیمی

فقط نمایش کالاهای موجود

7 عنصر كه جهان ما را دگرگون كردند


ناشر : سبزان

قیمت : 39,000 تومان با تخفیف : 31,200 تومان
خرید کالا
آسان بياموزيم (بيومكانيک، داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 52,500 تومان
خرید کالا
اصول شيمی (داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 15,000 تومان
خرید کالا
با هم ژنتيک بخوانيم


ناشر : سمام

قیمت : 24,000 تومان
خرید کالا
بيوشيمی (داميز)


ناشر : آوند دانش

قیمت : 29,500 تومان
خرید کالا
پادماده


ناشر : سبزان

قیمت : 27,000 تومان با تخفیف : 21,600 تومان
خرید کالا
تاریخچه شیمی


ناشر : سبزان

قیمت : 14,500 تومان با تخفیف : 11,600 تومان
خرید کالا
تكامل چيست


ناشر : سپهر خرد

قیمت : 40,000 تومان
خرید کالا
دانستنی های علم شيمی


ناشر : سبزان

قیمت : 20,000 تومان با تخفیف : 16,000 تومان
خرید کالا
عنصرها در چند دقيقه


ناشر : نشر شهر

قیمت : 26,000 تومان
خرید کالا
نانو تکنولوژی به زبان ساده


ناشر : سبزان

قیمت : 14,000 تومان با تخفیف : 11,200 تومان
خرید کالا
کاتاليزورهای همگن


ناشر : سبزان

قیمت : 4,300 تومان با تخفیف : 3,440 تومان
خرید کالا