پر فروش ترین کتاب های ادبیات ایران


آموزش، تاریخ، نقد و نظریه

فقط نمایش کالاهای موجود

آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران


ناشر : سبزان

قیمت : 12,000 تومان با تخفیف : 8,400 تومان
خرید کالا
اخلاق خسروانی


ناشر : هرمس

قیمت : 70,000 تومان
خرید کالا
پیش درآمدی بر نظریه ادبی


ناشر : مرکز

قیمت : 49,200 تومان
خرید کالا
تحليل انتقادی استعاره


ناشر : لوگوس

قیمت : 58,000 تومان
خرید کالا
تمثيل در شعر كردی


ناشر : فرهنگ مكتوب

قیمت : 27,000 تومان
خرید کالا
جستاری در پژوهش های بهرام بيضایی


ناشر : سايه‌گستر

قیمت : 15,000 تومان
خرید کالا
جهان های ممنوعه موراکامی


ناشر : جامی

قیمت : 58,000 تومان
خرید کالا
دانش نشانه‌ گذاری در خط فارسی


ناشر : چشمه

قیمت : 25,000 تومان
خرید کالا
دانشنامه حافظ شناسی جلد اول


ناشر : سبزان

قیمت : 132,000 تومان با تخفیف : 92,400 تومان
خرید کالا
دانشنامه حافظ شناسی جلد چهارم


ناشر : سبزان

قیمت : 105,000 تومان با تخفیف : 73,500 تومان
خرید کالا