معرفی اثر : صفورا قلعه بندی  ردیف : 2401

  عنوان پیشنهادی : ماهی گیر و ماهی

 عنوان نهایی : ---

  نوع اثر : ترجمه

  وضعیت : در انتظار ناشر

  ناشر : ---


  اثری از پوشکین نویسنده روس, که درباره زندگی زن طماعی نوشته شده که به امید بدست آوردن زندگی بهتر از یک ماهی کوچک طلایی رنگ که در اعماق دریا زندگی می کند سوئ استفاده کرده و باعث رنچ و سختی اطرافیانش می شود.