نتایج جستجو عناوین کالاها

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

تحليل فضای كسب و كار


تحليل فضای كسب و كار

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
اقتصاد به زبان ساده


اقتصاد به زبان ساده

قیمت : 13,000 تومانمشاهده کتاب
خبرگان بازاريابی چنين گويند


خبرگان بازاريابی چنين گويند

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)


آموزگار نو آوری (شومپیتر و تخریب خلاقانه)

قیمت : 28,000 تومانمشاهده کتاب
صنايع آينده


صنايع آينده

قیمت : 45,000 تومانمشاهده کتاب
سياست اقتصادی


سياست اقتصادی

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

فروش موفق


فروش موفق

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
اقتصاد كشاورزي ايران


اقتصاد كشاورزي ايران

قیمت : 30,000 تومانمشاهده کتاب
آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟


آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
پيشگامان نوسازي آسيا (1) كره‌ جنوبي


پيشگامان نوسازي آسيا (1) كره‌ جنوبي

قیمت : 20,000 تومانمشاهده کتاب
پيشگامان نوسازي آسيا (5) مالزي


پيشگامان نوسازي آسيا (5) مالزي

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
جنون و مرگ در فلسفه


جنون و مرگ در فلسفه

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها