گرفتگی‌ها

خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی

هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است.

گرفتگی، اتفاقی نجومی است که وقتی یک جسم از مقابل دیگری عبور کرده و مانع رسیدن نور آن شود، رخ می‏دهد. تماشایی ترین گرفتگی، خورشیدگرفتگی (کسوف) کامل است که وقتی ماه و خورشید نسبت به ناظر زمینی در یک خط قرار بگیرند، اتفاق می‏‌ا‌فتد. در این زمان، ماه مانع رسیدن نور خورشید به زمین شده و تا حدی روز را تبدیل به شب می‏‌کند.
هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است. از آنجا که خورشید و ماه در آسمان زمین به یک اندازه به نظر می‏رسند، در کسوف کامل، ماه می‏تواند برای دقایقی خورشید را پنهان کند. کسوف جزئی زمانی روی می‏دهد که ماه فقط بخشی از خورشید را بپوشاند.
ماه گرفتگی (خسوف) کامل زمانی روی می‏دهد که ماه کامل به طرف سایه زمین حرکت کرده و مسیر مستقیم تابش نور خورشید به آن قطع شود. در این حالت، ماه با بازتاب نوری که از سطح زمین و یا پس از خم شدن در اثر عبور از اتمسفر به آن می‏رسد، به رنگ قرمز تیره دیده می‏شود. لغت «گرفتگی» ممکن است برای هم ردیفی اجسام دیگر نیز به کار برده شود؛ به‏ طور مثال در شرایطی که یک ستاره به‏ طور جزئی، نور ساطع شده از ستاره ای که حول آن در گردش است را سد کند.

 

هندسه خورشیدگرفتگی
1. خورشید در فاصله 150 میلیون کیلومتری (93 میلیون مایل) زمین
2. ماه از مقابل وجهی از خورشید عبور می‏کند که از زمین قابل مشاهده است.
3. سایه: ناحیه خورشیدگرفتگی کامل
4. نیم سایه: ناحیه خورشیدگرفتگی جزئی

 

1396/11/21
480

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر