معرفی کتاب:

«من او را دوست داشتم» به چاپ بیستم رسید

«زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است، باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد، آن قدر که اشک ها خشک شوند، باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد؛ به چیز دیگری فکر کرد، باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد...»

نام کتاب: من او را دوست داشتم.
نویسنده: آنا گاوالدا
مترجم: الهام دارچینیان
قیمت: 13000تومان
انتشارات: قطره
سرمای زمستان، سوناتی در کنج آتش شومینه، قطره اشکی که بر گونه ی زنی جوان جاری می شود. دو دختر بچه که به خواب رفته اند. مردی که در سکوت شبی بی ماه خود را فرو می ریزد، راز می گشاید. و زندگی.
"چه قدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟"
"«حق اشتباه» ترکیب بسیار کوچکی از واژه ها، بخش کوچکی از یک جمله، اما چه کسی این حق را به تو خواهد داد؟ چه کسی جز خودت؟"

1396/11/08
486

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر