فنی و مهندسی

فقط نمایش کالاهای موجود

100 Diagrams That Changed the World


100 Diagrams That Changed the World

Publisher : Plume

Price : 60,000  T
خرید کالا
1001 Inventions That Changed the World


1001 Inventions That Changed the World

Publisher : B.E.S. Publish..

Price : 60,000  T
خرید کالا
1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances


1800 Mechanical Movements, Devices and A...

Publisher : Dover Publicat..

Price : 60,000  T
خرید کالا
Engineers


Engineers

Publisher : Dorling Kinder..

Price : 60,000  T
خرید کالا
Mechanical Engineering Design (McGraw-Hill Mechanical Engineering)


Mechanical Engineering Design (McGraw-Hi...

Publisher : McGraw-Hill

Price : 60,000  T
خرید کالا