معرفی اثر : شهرام فیروزی  ردیف : 2232

  عنوان پیشنهادی : سرزمین خنده

 عنوان نهایی : ---

  نوع اثر : تالیف

  وضعیت : در انتظار ناشر

  ناشر : ---


  • جوک • طنز • خنده • پَ نه پَ و ... 160 صفحه قطع: نیم وزیری