هرگونه استفاده از مطالب مندرج در اين بخش فقط با ذکر ماخذ مجاز است!!

راهنماي کامل داروهاي ژنريک و گياهي ايران
حميدرضا شيرمحمدي، کريم همتي


 

ناشر: نسل فردا
تاريخ چاپ: 1382
نوبت چاپ: سوم
تيراژ: 2100 نسخه
قيمت: 4500 تومان
شابک: 9-00-7957-964
تعداد صفحه: 1100 ص
قطع: جيبي


                                             مي خواهم اين کتاب را بخرم


                                             بازگشت به سايت اصلي

     

                          

مقدمه‌

 

بنام‌ خداوند جان‌ آفرين‌

 

 

کتاب‌ راهنماي‌ کامل‌ داروهاي‌ ژنريک‌ و گياهي‌ ايران‌ شامل‌ آخرين‌ اطلاعات‌ علمي‌ دارويي‌ ايران‌ تا مهر 1378 است‌ که‌ داراي‌ تمام‌ ويژگي‌هاي‌ ذيل‌ مي‌باشد:

1 ) اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تمام‌ داروهاي‌ ژنريک‌، تمام‌ مواد شيميايي‌ با کاربرد داروئي‌ (Agents) ، تمام‌ اشکال‌ دارويي‌ ترکيبات‌ گياهي‌ موجود در داروخانه‌هاي‌ رسمي‌ و اغلب‌ داروهاي‌ دردسترس‌ موجود در داروخانه‌هاي‌ هلال‌ احمر سراسر کشور.

2 ) تک‌نگار دارويي‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباي‌ لاتين‌ شامل‌ نام‌ ژنريک‌ داروها - برخي‌ نام‌هاي‌ تجارتي‌ معروف‌، طبقه‌ بندي‌ دارويي‌، طبقه‌بندي‌ شيميايي‌ و ذکر تمام‌ اشکال‌ دارويي‌ موجود در داروخانه‌هاي‌ ايران‌.

3 ) اطلاعات‌ کامل‌ دارويي‌ در مورد مکانيسم‌ اثر - موارد مصرف‌ تاييد شده‌ توسط‌ FDA ( و مواردي‌ که‌ بصورت‌ غير رسمي‌ در کتب‌ پزشکي‌ از آن‌ ذکر شده‌ است‌) - دوز و راه‌ مصرف‌ و مدت‌ زمان‌ مصرف‌ داروها - عوارض‌ جانبي‌ - موارد منع‌ مصرف‌ داروها - احتياطات‌ ( مواردي‌ که‌ دارو بايد با احتياط‌ مصرف‌ شود) - فارماکوکينتيک‌ مختصر داروها و تداخلات‌ داروئي‌ مهم‌.

4 ) ملاحظات‌ پرستاري‌ شامل‌ : بررسي‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ تجويز دارو قبل‌، بعد و يا حين‌ استفاده‌ از دارو. توصيه‌ها ي‌ لازم‌ جهت‌ چگونگي‌ استفاده‌ از دارو، روش‌ تهيه‌ / تجويز از نظر نحوه‌ تهيه‌، نگهداري‌ و کاربرد داروها، ارزيابي‌ باليني‌ ميزان‌ تأثير دارو بر تخفيف‌ علائم‌ بيماري‌ و يا بروز عوارض‌ ناخواسته‌، مسموميت‌ با دارو و اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ دفع‌ علائم‌ مسموميت‌ و همچنين‌ تداخل‌ با تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ که‌ نشان‌دهنده‌ نوع‌ تغييراتي‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ دارو بر سنجش‌ تست‌هاي‌ معمولي‌ آزمايشگاه‌ داشته‌ باشد.

5 ) فهرست‌ طبقه‌بندي‌شده‌ دارويي‌ براساس‌ خواص‌ فارماکولوژيک‌ و نوع‌ اثرات‌ دارويي‌ جهت‌ دستيابي‌ سهل‌الوصول‌ به‌ فهرست‌ داروهاي‌ مورد نياز براي‌ درمان‌ يک‌ بيماري‌ خاص‌ يا برطرف‌ کردن‌ علائم‌ مشخصي‌ از بيماري‌.

6 ) ضميمه‌ کامل‌ اطلاعات‌ تکميلي‌ شامل‌ :

A نحوه‌ طبقه‌بندي‌ FDA در مورد مصرف‌ داروها طي‌ حاملگي‌.

B فهرست‌ کامل‌ فرآورده‌هاي‌ بيولوژيک‌ (واکسن‌ها، توکسين‌ها، آنتي‌توکسين‌ها، ايمونوگلوبولين‌ها ...)

C مقادير طبيعي‌ تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ (تست‌هاي‌ عمومي‌، تست‌هاي‌ هورموني‌، تست‌هاي‌ ايمونولوژيک‌، تست‌هاي‌ خوني‌ و انعقادي‌).

D جدول‌ نحوه‌ تنظيم‌ دوزاژ داروها در نارسايي‌ کليه‌.

E جدول‌ تبديلي‌ فاکتورهاي‌ متريک‌، سيستم‌ اندازه‌گيري‌ خانه‌اي‌ و سيستم‌ اندازه‌گيري‌ دارويي‌.

F نوموگرام‌ تخمين‌ سطح‌ بدن‌ در کودکان‌ و بالغين‌.

G جدول‌ تعيين‌ سرعت‌ تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ داروهاي‌ قابل‌ انفوزيون‌.

H جدول‌ فرهنگ‌ اختصارات‌ متداول‌ مورد استفاده‌ در کتاب‌.

I تعريف‌ اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ فرآورده‌هاي‌ دارويي‌.

G و در نهايت‌ تشخيص‌ نوع‌ مسموميت‌ دارويي‌ با توجه‌ به‌ علائم‌ و نشانه‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌ در بيمار.

 

در پايان‌ لازم‌ مي‌دانم‌ از آقايان‌ :

الف‌) دکتر کريم‌ همتي‌ بخاطر تهيه‌ و آماده‌سازي‌ برخي‌ دست‌نوشته‌هاي‌ اوليه‌.

ب‌ ) دکتر جهانگيري‌ بخاطر دراختيار گذاشتن‌ اطلاعات‌ با ارزش‌ در مورد آخرين‌ يافته‌هاي‌ دارويي‌ از نظام‌ دارويي‌ کشور.

ج‌ ) تيم‌ حروفچيني‌ و پرسنل‌ بخش‌ ليتوگرافي‌ انتشارات‌ ارجمند بخاطر همکاري‌هاي‌ بي‌دريغ‌ و

د ) آقاي‌ دکتر محسن‌ ارجمند ناشر دانش‌دوست‌ و دانش‌پرور کتب‌ پزشکي‌ و روانپزشکي‌ که‌ بدون‌ همت‌ ايشان‌ چه‌ بسا به‌ اتمام‌ رسيدن‌ اين‌ کتاب‌ سالها بطول‌ مي‌انجاميد؛ کمال‌ تشکر را داشته‌ باشم‌.

 

باآرزوي‌ هدايت‌ و توفيق‌ براي‌ تمام‌ دانش‌پژوهان‌ .

 

 

تهران‌ - بهار 1379

دکتر حميدرضا شيرمحمدي‌

 

ضميمه‌ها:

 

الف‌: طبقه‌بندي‌ مصرف‌ داروها در حاملگي‌.

ب‌ : مقادير آزمايشگاهي‌

ج‌ : جدول‌ واحدهاي‌ متريک‌ و فاکتورهاي‌ تبديلي‌.

ه : سرعت‌ انفوزيون‌ متناوب‌ داخل‌ وريدي‌.

و : اختصارات‌ متداول‌.

ز : تشخيص‌ مسموميت‌هاي‌ ناشناخته‌.

ح‌ : فرآورده‌هاي‌ بيولوژيک‌ (واکسن‌ها، آنتي‌توکسين‌ها، ...)

ط‌ : تعريف‌ فرآورده‌هاي‌ دارويي‌.

ي‌ : نوگرام‌ سطح‌ بدن‌ و

ق‌ : مقادير طبيعي‌ تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌.

پيشگفتار

 

به‌ نام‌ يزدان‌ پاک‌

 

در تمام‌ رشته‌هاي‌ پزشکي‌ کتب‌ مختلفي‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ اصلي‌ اطلاعات‌ وجود دارند.سطح‌ و عمق‌ اين‌ کتب‌ متفاوت‌ است‌ .به‌ همين‌ دليل‌ متن‌ و حجم‌ و حتي‌ شکل‌ و قالب‌ اين‌ کتب‌ نيز يکنواخت‌ نيست‌.

کتبي‌ هستند که‌ براي‌ تدريس‌ در سطح‌ تخصصي‌ نوشته‌ شده‌اند و کتبي‌ براي‌ تدريس‌ و مراجعه‌ در سطح‌ عمومي‌ .کتب‌ عمومي‌، طبيعتاً مورد استفاده‌ و مراجعه‌ بيشتري‌ هستند و افراد بيشتري‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌کنند.دفعات‌ مراجعه‌ و موارد لزوم‌ استفاده‌ منجر به‌ چاپ‌ کتب‌ با قطع‌ کوچک‌ شد.کتبي‌ که‌ به‌ آساني‌ قابل‌ حمل‌ باشد،باحجم‌ و اندازه‌ مناسب‌.

کتابي‌ که‌ در دست‌ داريد از اين‌ قبيل‌ است‌.مراجعه‌ براي‌ يادآوري‌ اطلاعات‌ سريع‌ داروئي‌ درتمام‌ اوقات‌ شبانه‌روز امري‌ شايع‌ است‌ و مورد لزوم‌ تمام‌ کارکنان‌ پزشکي‌.کتاب‌ حاضر درقطعي‌ مناسب‌ و حجمي‌ کافي‌، اطلاعات‌ اوليه‌ را در مورد هر دارو در اختيار خواننده‌ قرار مي‌دهد.از اين‌ قبيل‌ است‌: مشخصات‌ شيميايي‌ دارو، گروه‌ داروئي‌، مکانيسم‌ اثر، موارد مصرف‌، دوز و راه‌ مصرف‌، عوارض‌، احتياطها و غيره‌.به‌ علاوه‌ در موارد متعددي‌ توصيه‌هاي‌ خاصي‌ در مورد مصرف‌ دارو و نيز انجام‌ بعضي‌ آزمايشات‌ شده‌ است‌ .

دوست‌ و همکار گرامي‌ بنده‌،آقاي‌ دکتر ارجمند در کنار طبابت‌ رشته‌ تخصصي‌ خود، ارتباط‌ با دنياي‌ کتب‌ پزشکي را رها نکرده‌ و به‌ نوشتن‌ و انتشار کتب‌ پزشکي‌ ادامه‌ مي‌دهند.يقين‌ دارم‌ خدمت‌ اخير ايشان‌ مورد استقبال‌ جامعه‌ پزشکي‌ خصوصاً پرستاران‌، کارورزان‌، دستياران‌، پزشکان‌ عمومي‌ و نيز متخصصان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

 

دکتر بيژن‌ جهانگيري‌

استاد فارماکولوژي‌ دانشکده‌ پزشکي‌ دانشگاه‌ تهران‌

 

A

 

 

 

 

A.C.A

 

Excedrin

دسته‌ دارويي‌: ضدتب‌/ ضددرد

دسته‌ شيميايي‌: ترکيب‌ استامينوفن‌. A.S.A و کافئين‌

اشکال‌ داروئي‌: Tablets:

Acetaminophe 162.5 mg

A.S.A 325 mg

Caffeine 32.5 mg

 

مکانيسم‌ اثر : اين‌ ترکيب‌ داروئي‌ داراي‌ دو اثر عمده‌ ضدتب‌ و ضددرد است‌ و آن‌ را مي‌توان‌ يک‌ ضدالتهاب‌ غيراستروئيدي‌ بشمار آورد.

موارد مصرف‌: از A.C.A مي‌توان‌ براي‌ تسکين‌ دردهاي‌ خفيف‌ و متوسط‌ و برطرف‌کردن‌ تب‌ استفاده‌ کرد.

دوز و راه‌ مصرف‌:

بالغين‌: يک‌ قرص‌ براي‌ هر 4 ساعت‌ و در صورت‌ نياز حداکثر 8 قرص‌ در روز.

کودکان‌ 4-2 سال‌ : 12 قرص‌ در هر 6-4 ساعت‌ براي‌ حداکثر 5 دوز در روز.

کودکان‌ 9-4 سال‌ : 13 قرص‌ هر6-4 ساعت‌ براي‌ حداکثر 5 دوز در روز.

کودکان‌12-9 سال‌ : يک‌ قرص‌ هر 6-4 ساعت‌ براي‌ حداکثر 5 دوز در روز. موارد منع‌ مصرف‌: از مصرف‌ اين‌ دارو براي‌ بيش‌ از 10 روز در بالغين‌، و براي‌ بيش‌ از 6 روز در کودکان‌ جز با نظر پزشک‌ خودداري‌ کنيد.

تياطات‌: اين‌ دارو را در دماي‌ cْ 30-15 نگهداري‌ کنيد و در صورتيکه‌ دارو بوي‌ سرکه‌ داشته‌ باشد از مصرف‌ آن‌ خودداري‌ کنيد. اين‌ دارو از لحاظ‌ مصرف‌ در حاملگي‌ جزو گروه‌ C طبقه‌بندي‌ شده‌ است‌.

(براي‌ اطلاعات‌ بيشتر مراجعه‌ شود به‌ تک‌نگار ACETAMINOPHEN و A.S.A )

 

Acenocumarol

 

Sinfrom

دسته‌ دارويي‌: ضدانعقاد (مشتق‌ کومارين‌)

دسته‌ شيميايي‌: مشتق‌ کومارين‌

اشکال‌ داروئي‌: Tablets: 4mg

 

مکانيسم‌ اثر : اين‌ دارو با جلوگيري‌ از تشکيل‌ فاکتورهاي‌ پيش‌انعقادي‌ فعال‌ II ، VII ، IX ، X داراي‌ عمل‌ ضدانعقادي‌ است‌.

موارد مصرف‌ : انفارکتوس‌ قلبي‌، آمبولي‌ ريه‌، ترومبوز وريدهاي‌ عمقي‌، بيماري‌ روماتيسم‌ قلبي‌با آسيب‌ دريچه‌هاي‌ قلب‌، و آريتمي‌ دهليزي‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

ابتدا 7-4 قرص‌ از راه‌ خوراکي‌ در روز اول‌، 4-2 قرص‌ در روز دوم‌ و بعد 212 تا 12 قرص‌ تجويز شود و يا براساس‌ زمان‌ پروترومبين‌ دوز دارو تنظيم‌ مي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌ :

ادراري‌ تناسلي‌ : خون‌ در ادرار، و خونريزي‌ رحمي‌.

گوارشي‌ : ايلئو پاراليتيک‌، انسداد روده‌، اسهال‌، استفراغ‌، کرامپ‌، تهوع‌، ملنا، هماتمز.

خوني‌ : خونريزي‌ (با مصرف‌ زياد)، لکوپني‌، آگرانولوسيتوز.

پوستي‌ : بثورات‌ پوستي‌، پتشي‌، اکيموز، درماتيت‌، کهير، ريزش‌ مو.

ديگر موارد: تب‌، هموپتيزي‌، احساس‌ سوزش‌ در پاها.

موارد منع‌ مصرف‌ : خونريزي‌ فعال‌، اُفت‌ شديد عملکرد کليه‌ و کبد، فشارخون‌ بالا و کنترل‌ نشده‌ (با فشارخون‌ دياستولي‌ بيش‌ از 110 ميلي‌ متر جيوه‌)، اندوکارديت‌ باکتريال‌ تحت‌ حاد، کمبود ويتامين‌ K ، جراحي‌ اخير يا جراحت‌ مشخص‌ با زخم‌ باز مخصوصاً برروي‌ مغز، چشم‌ يا نخاع‌.

احتياطات‌ : در بيماران‌ رواني‌ يا کم‌ حافظه‌، ديورتيکوليت‌، فشارخون‌ خفيف‌ تا متوسط‌ عملکرد کبد و کليه‌، و شيردهي‌.

( جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر به‌ تک‌ نگار WARFARIN مراجعه‌ شود).

 

Acetaminophen

 

Datril, Compain, Atasol, Apap, Anuphen, Anancin-3, Acephen, Acenol, Tempra Valarin, Valadol, Tylenol, Paracetamel,

دسته‌ دارويي‌ : ضدتب‌/ ضددرد

دسته‌ شيميايي‌ : غيرساليسيلات‌، مشتق‌ پاراآمينوفنل‌

اشکال‌ دارويي‌ : Chewable Scored Tablets : 80 mg, Elixir: 120 mg/5ml

Tablets : 325 mg, Pediatric Suppositories: 125 mg

Tabletes: 500 mg, Adult Suppositories: 325 mg

Drop: 100 mg/ml

Oral Suspension: 120 mg/5ml

 

مکانيسم‌ اثر : مهار ايمپالس‌هاي‌ درد در CNS که‌ باعث‌ مهار سنتز پروستاگلاندين‌ها مي‌شود، خاصيت‌ تب‌بري‌ دارو به‌علت‌ مهار مرکز کنترل‌کننده‌ گرما در هيپوتالاموس‌ است‌.

موارد مصرف‌ : تب‌ يا درد خفيف‌ تا متوسط‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

تب‌ يا درد خفيف‌ تا متوسط‌ :

بالغين‌ و بچه‌هاي‌ بالاي‌ 10 سال‌؛ خوراکي‌ : mg 650ـ325 هر چهار ساعت‌ بر حسب‌ نياز، حداکثر تا 4 گرم‌ در روز؛ شياف‌ mg 650ـ325 هر چهار ساعت‌ برحسب‌ نياز و حداکثر تا g/day 4.

بچه‌هاي‌ 3ـ0 ماه‌ : mg/dose 40. هر 6-4 ساعت‌.

بچه‌هاي‌ 11ـ4 ماه‌ : mg/dose 80. هر 6-4 ساعت‌.

بچه‌هاي‌ زير يکسال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ ؛ mg/dose 60ـ15 هر 6ـ4 ساعت‌ و حداکثر mg/kg/day 65.

بچه‌هاي‌ 2 ـ 1 سال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 60.

بچه‌هاي‌ 3ـ2 سال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 120.

بچه‌هاي‌ 4ـ3 سال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 180.

بچه‌هاي‌ 5ـ4 سال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 240.

بچه‌هاي‌ 10ـ5 سال‌ : خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 325.

بچه‌هاي‌ 12-11 سال‌: خوراکي‌ يا شياف‌ mg/dose 480.

عوارض‌ جانبي‌ :

سيستميک‌ : آنافيلاکسي‌.

خوني‌ : لکوپني‌، نوتروپني‌، آنمي‌ هموليتيک‌ (در استفاده‌ طولاني‌مدت‌)، ترومبوسيتوپني‌، پان‌سيتوپني‌.

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : تحريک‌پذيري‌، گيجي‌.

دستگاه‌ گوارش‌ : تهوع‌، استفراغ‌، درد شکمي‌، مسموميت‌ کبدي‌.

پوستي‌ : راش‌، کهير، آنژيوادم‌.

مسموميت‌ : سيانوز، آنمي‌، نوتروپني‌، زردي‌، پان‌سيتوپني‌، تحريک‌پذيري‌ CNS ، دليريوم‌ و در آخر کلاپس‌ عروقي‌، تشنج‌، کوما و مرگ‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌ (Hypersensitivitiy) .

احتياطات‌ : در آنمي‌، بيماري‌ کبدي‌، بيماري‌ کليوي‌، الکليسم‌ مزمن‌ و در حاملگي‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

فارماکوکينتيک‌: جذب‌ گوارشي‌: کامل‌. اوج‌ اثر: 2-5/0 ساعت‌. مدت‌ اثر: 4-3 ساعت‌ متابوليسم‌: کبدي‌. دفع‌: ادراري‌.

تداخلات‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ فني‌توئين‌، ريفامپين‌، کاربامازپين‌ و الکل‌ سميت‌ کبدي‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

مطالعات‌ عملکرد کبدي‌ : AST ، ALT ، بيلي‌روبين‌، درصورت‌ درمان‌ طولاني‌مدت‌، اندازه‌گيري‌ کراتينين‌.

مطالعات‌ عملکرد کليوي‌ : BUN ، درصورت‌ درمان‌ طولاني‌مدت‌ اندازه‌گيري‌ کراتينين‌ ادرار.

مطالعات‌ خوني‌ : CBC ؛ زمان‌ پروترومبين‌ درصورت‌ درمان‌ طولاني‌مدت‌.

نسبت‌ I&O : کاهش‌ دفع‌ نشانگر نارسايي‌ کليوي‌ است‌ (در درمان‌ طولاني‌مدت‌).

توصيه‌ها : به‌ بيمار توصيه‌ کنيد : قرص‌هاي‌ جويدني‌ را (چه‌ سالم‌ باشند و چه‌ خُردشده‌ باشند)، بجود. براي‌ کاهش‌ علايم‌ گوارشي‌ با غذا يا شير مصرف‌ شود.

ارزيابي‌ باليني‌ :

پاسخ‌ درماني‌ : ازبين‌ رفتن‌ تب‌ و درد.

مسموميت‌ کبدي‌ : ادرار سياه‌، مدفوع‌ خاک‌ رُسي‌، زردي‌ پوست‌ و ملتحمه‌، خارش‌، درد شکمي‌، تب‌. (مخصوصاً در افراد مبتلا به‌ سوء تغذيه‌ و الکليسم‌).

در درمان‌ طولاني‌مدت‌ : اسهال‌.

واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ : راش‌، کهير، درصورت‌ ايجاد علايم‌ فوق‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ کنيد.

اختلال‌ عمل‌ کليوي‌ : کاهش‌ دفع‌ ادراري‌.

وابستگي‌ رواني‌: در بعضي‌ از بيماران‌ قطع‌ دارو بعد از مصرف‌ طولاني‌ با علائم‌ بيقراري‌ و تحريک‌ همراه‌ بوده‌ است‌.

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

بيش‌ از مقدار تجويز شده‌ مصرف‌ نکنند که‌ ممکن‌ است‌ مسموميت‌ کبدي‌ حاد ايجاد شود.

برچسب‌ ساير داروهاي‌ OTC (بدون‌ نسخه‌) را مطالعه‌ کنند چون‌ ممکن‌ است‌ حاوي‌ استامينوفن‌ باشد.

مصرف‌ دارو بدون‌ نظر پزشک‌ براي‌ بيش‌ از 10 روز در بالغين‌ و بيش‌ از 5 روز در کودکان‌ ممنوع‌ است‌.

در صورت‌ تب‌ بيش‌ از سه‌ روز، تب‌ بيش‌ از ْc 5/39 و تب‌ راجعه‌ تنها با نظارت‌ پزشک‌ دارو را مصرف‌ کنيد.

درمان‌ مصرف‌ بيش‌ از حد دارو : بررسي‌ سطح‌ پلاسمايي‌ دارو هر 4 ساعت‌، شستشوي‌ معده‌ با تجويز استيل‌سيستئين‌.

 

Acetaminophen Codeine

 

Tylenol Phenophen,

دسته‌ داروئي‌: ضدتب‌/ ضددرد

دسته‌ شيميايي‌: ترکيب‌ استامينوفن‌ و کدئين‌

اشکال‌ داروئي‌: Tables : Acetaminophen: 500mg

Codeine phosphate: 8mg

 

موارد مصرف‌: تب‌ و دردهاي‌ خفيف‌ تا متوسط‌

دوز و راه‌ مصرف‌:

بالغين‌: 2-1 قرص‌ هر 4 ساعت‌ (درصورت‌ نياز).

جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر مراجعه‌ شود به‌ تک‌ نگارهاي‌

( ACETAMINOPHEN و CODEINE PHOSPHATE )

 

Acetazolamide

 

Hydrazol,... Dazamide, Cefazol, AK-zol,

دسته‌ دارويي‌ : ديورتيک‌، مهارکننده‌ کربنيک‌ آنهيدراز

دسته‌ شيميايي‌ : مشتق‌ سولفاناميد

اشکال‌ دارويي‌ : Tablets: 250 mg

Injection: IM/IV 500 mg (as sodium salt)

 

مکانيسم‌ اثر : فعاليت‌ کربنيک‌ آنهيدراز را در توبولهاي‌ پروگزيمال‌ کليه‌ مهار کرده‌ و باعث‌ کاهش‌ بازجذب‌ آب‌، سديم‌، پتاسيم‌، و بيکربنات‌ مي‌شود، کربنيک‌ آنهيدراز را در CNS کاهش‌ مي‌دهد، آستانه‌ صرع‌ را بالا مي‌برد، با کاهش‌ مايع‌ زلاليه‌ در چشم‌، فشار داخل‌ کاسه‌ چشم‌ را پايين‌ مي‌آورد.

موارد مصرف‌ : گلوکوم‌ با زاويه‌ باز، گلوکوم‌ با زاويه‌ بسته‌ (درصورت‌ تأخير در عمل‌، قبل‌ از عمل‌ استفاده‌ مي‌شود)، اپي‌لپسي‌ (پتي‌مال‌، گراندمال‌، مرکب‌)، ادم‌ در CHF ،ادم‌ دارويي‌، فرم‌ حاد بيماري‌ ارتفاعات‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

گلوکوم‌ با زاويه‌ بسته‌ :

بالغين‌ : خوراکي‌/عضلاني‌/وريدي‌ mg 250 هر4 ساعت‌ يا5/1 ميلي‌گرم‌ در روز درموارد درمان‌ کوتاه‌مدت‌.

گلوکوم‌ با زاويه‌ باز :

بالغين‌ : خوراکي‌/عضلاني‌/وريدي‌ mg 250 تا يک‌ گرم‌ در روز در دوزهاي‌ منقسم‌.

ادم‌ :

بالغين‌ : mg/day 375ـ250 عضلاني‌/وريدي‌ در پيش‌ازظهر.

بچه‌ها : mg/kg/day 5 عضلاني‌/وريدي‌ پيش‌ از ظهر.

صرع‌: (شامل‌ تشنج‌ ميوکلونيک‌، مرحله‌ جبراني‌ تشنج‌ جنراليزه‌ تونيک‌ - کلونيک‌ گراندمال‌ يا آبسنس‌، تشنج‌ مخلوط‌).

بالغين‌ : mg/kg/day 30ـ8 خوراکي‌/وريدي‌، دوز معمولي‌ آن‌ mg/day 1000ـ375.

بچه‌ها : mg/kg/day 30ـ8 خوراکي‌/عضلاني‌/وريدي‌ در دوزهاي‌ منقسم‌ سه‌ يا چهار بار در روز، يا /day 2 mg/m 900ـ300 حداکثر تا g/day 5/1.

بيماري‌ ارتفاعات‌ :

بالغين‌ : mg 250 خوراکي‌ هر 12ـ8 ساعت‌.

عوارض‌ جانبي‌ :

ادراري‌ تناسلي‌ : تکرر ادرار، هيپوکالمي‌، پلي‌اوري‌، اورمي‌، قند ادرار، خون‌ در ادرار، ديزوري‌.

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : خواب‌آلودگي‌، پارستزي‌، هيجان‌، افسردگي‌، سردرد، سرگيجه‌، تحريک‌شدن‌، خستگي‌، ترمور، حواس‌پرتي‌، بي‌حالي‌، عصبي‌شدن‌.

گوارشي‌ : تهوع‌، استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، يبوست‌، اسهال‌، ملنا، کاهش‌ وزن‌، عدم‌ کارايي‌ کبد.

چشم‌، گوش‌، حلق‌ و بيني‌ : نزديک‌بيني‌، وزوز گوش‌.

پوست‌ : راش‌، خارش‌، کهير، سندرم‌ استيون‌ جانسون‌، تب‌، حساسيت‌ به‌ نور.

اندوکرين‌ : هيپرگليسمي‌.

خوني‌ : آنمي‌ آپلاستيک‌، آنمي‌ هموليتيک‌، لکوپني‌، آگرانولوسيتوزيس‌، ترومبوسيتوپني‌، پورپورا، پان‌سيتوپني‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌ به‌ سولفاناميدها، بيماري‌ حاد کليوي‌، بيماري‌ حاد کبدي‌، عدم‌ تعادل‌ الکتروليت‌ها (هيپوناترمي‌، هيپوکالمي‌)، اسيدوز هايپرکلرميک‌، بيماري‌ آديسون‌، استفاده‌ طولاني‌مدت‌ در گلوکوم‌ با زاويه‌ بسته‌، COPD .

احتياطات‌ : در افزايش‌ دفع‌ کلسيم‌ از ادرار و در حاملگي‌ (در گروه‌ C قرار دارد) با احتياط‌ مصرف‌ شود.

فارماکوکينتيک‌: جذب‌ گوارشي‌: کامل‌. اوج‌ اثر: خوراکي‌ 4-2 ساعت‌، وريدي‌ نيم‌ساعت‌. مدت‌ اثر: خوراکي‌ 11-8 ساعت‌، وريدي‌ 5-4 ساعت‌. دفع‌ : کليوي‌ با نيمه‌ عمر 8/5 - 5/2 ساعت‌.

تداخلات‌ دارويي‌: باعث‌ کاهش‌ دفع‌ کليوي‌ ليتيوم‌، فنوباربيتال‌، کينيدين‌، پروکائين‌ آميد و TCA مي‌شود. مصرف‌ همزمان‌ با آمفوتريسين‌ B و کورتيکواستروئيدها با خطر هيپوکالمي‌ و بروز زمينه‌ مسموميت‌ با ديژيتال‌ همراه‌ است‌. خطر مسموميت‌ با ساليسيلات‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

توزين‌ روزانه‌، دريافت‌ و دفع‌ روزانه‌ مايعات‌ (I&O) براي‌ تعيين‌ ميزان‌ ازدست‌ دادن‌ مايعات‌، اگر به‌صورت‌ چهار بار در روز مصرف‌ شود اثر دارو ممکن‌ است‌ کاسته‌ شود. سرعت‌، عمق‌ و ريتم‌ تنفس‌، تأثير ورزش‌.

B/P در حالت‌ خوابيده‌ و ايستاده‌. افت‌ وضعيتي‌ فشارخون‌ ممکن‌ است‌ به‌وجود بيايد.

الکتروليت‌ها : پتاسيم‌، سديم‌، کلر، BUN ، قند خون‌، CBC ، کراتينين‌ سرم‌، pH خون‌، ABGs ، تست‌هاي‌ عملکردي‌ کبدي‌.

توصيه‌ها :

حتي‌الامکان‌ به‌صورت‌ خوراکي‌ يا وريدي‌ مصرف‌ شود، تجويز عضلاني‌ آن‌ دردناک‌ است‌.

به‌علت‌ ديورتيک‌ بودن‌ آن‌ و به‌خاطر اينکه‌ در خواب‌ بيمار مشکلي‌ پيش‌ نيايد، قبل‌ از ظهر مصرف‌ شود.

درصورت‌ اُفت‌ پتاسيم‌ به‌ زير 3، درمان‌ جايگزيني‌ پتاسيم‌ صورت‌ گيرد.

درصورت‌ ايجاد تهوع‌، با غذا مصرف‌ شود هرچند جذب‌ آن‌ مختصري‌ کاهش‌ مي‌يابد.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

به‌دور از نور و در جاي‌ خنک‌ نگهداري‌ شود، از محلول‌ آماده‌ آن‌ در 24 ساعت‌ استفاده‌ شود.

500 ميلي‌گرم‌ از دارو را در بيشتر از 5 ميلي‌ليتر آب‌ مقطر رقيق‌ کنيد؛ تزريق‌ وريدي‌ مستقيم‌ 500ـ100 ميلي‌گرم‌ / دقيقه‌؛ مي‌توانيم‌ آن‌ را با محلول‌هاي‌ رقيق‌کننده‌ داخل‌ وريدي‌، بيشتر رقيق‌ نموده‌ و در طي‌ 8ـ4 ساعت‌ انفوزيون‌ کنيم‌.

ارزيابي‌ باليني‌ :

پاسخ‌ درماني‌ : درصورت‌ مصرف‌ دارو در CHF : کاهش‌ روزانه‌ ادم‌ انگشتان‌ پاو ناحيه‌ ساکرال‌؛ درصورت‌ استفاده‌ از دارو در گلوکوم‌ : کاهش‌ مايع‌ زلاليه‌.

بهبود وضعيت‌ در مورد CVP هر 8 ساعت‌.

نشانه‌هاي‌ اسيدوز متابوليک‌ : خواب‌آلودگي‌، بي‌قراري‌.

نشانه‌هاي‌ هيپوکالمي‌ : اُفت‌ فشارخون‌ وضعيتي‌، کرامپ‌ پا، بي‌حالي‌، خستگي‌، تاکيکاردي‌، ضعف‌.

راش‌ها، بالا رفتن‌ دما به‌طور روزانه‌، حواس‌پرتي‌، بخصوص‌ در افراد مسن‌، درصورت‌ نياز اقدامات‌ احتياطي‌ و ايمني‌ صورت‌ گيرد.

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

افزايش‌ مصرف‌ مايعات‌ تا 3ـ2 ليتر در روز مگر در مواردي‌ که‌ منع‌ مصرف‌ داشته‌ باشد. به‌ او آموزش‌ مي‌دهيم‌ که‌ به‌آرامي‌ از حالت‌ خوابيده‌ يا نشسته‌ بلند شود.

درصورت‌ وجود گلودرد، خونريزي‌ غيرطبيعي‌، خونمردگي‌، پارستزي‌، ترمور (لرزش‌)، درد پهلو، يا راش‌هاي‌ پوستي‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کند.

درصورت‌ خواب‌آلودگي‌ از انجام‌ کارهاي‌ مخاطره‌آميز خودداري‌ کند.

درمان‌ مصرف‌ بيش‌ از حد دارو : درصورت‌ مصرف‌ خوراکي‌، مانيتورکردن‌ الکتروليت‌ها، تجويز دکستروز در سالين‌، مانيتورکردن‌ هيدراتاسيون‌، وضعيت‌ کليه‌ و قلبي‌ عروقي‌.

 

Acetic Acid

 

دسته‌ دارويي‌: قابض‌ و شستشودهنده‌

اشکال‌ دارويي‌: Bulk

 

موارد مصرف‌: شستشوي‌ مثانه‌ براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ در افراد داراي‌ سوند ادراري‌ طولاني‌ مدت‌، شستشوي‌ پوست‌ قبل‌ از جراحي‌، التيام‌ مفاصل‌ ملتهب‌، جلوگيري‌ از خونريزي‌ در ضايعات‌ پوستي‌، درمان‌ عفونت‌ گوش‌ خارجي‌.

دوز و راه‌ مصرف‌:

به‌ مقدار کافي‌ 3-2 بار در روز بصورت‌ موضعي‌.

 

Acetylcholine Chloride

 

Miochol

دسته‌ دارويي‌ : چشم‌ - تنگ‌کننده‌ مردمک‌ چشم‌

دسته‌ شيميايي‌ : ترکيبات‌ چهار ظرفيتي‌ آمونيوم‌.

اشکال‌ دارويي‌: For Ophthalmic Drops: 1%

 

مکانيسم‌ اثر : با انقباض‌ عضله‌ حلقوي‌ عنبيه‌ باعث‌ ميوزيس‌ شديد و فوري‌ (تنگي‌ مردمک‌) مي‌شود.

موارد مصرف‌ : جراحي‌ اتاقک‌ قدامي‌، کراتوپلاستي‌ به‌منظور رفع‌ کاتاراکت‌، ايريدکتومي‌ محيطي‌ يا Cyclodialysis .

دوز و راه‌ مصرف‌ :

بالغين‌ و بچه‌ها : ml 2ـ5/0 از محلول‌ 1% را در اتاقک‌ قدامي‌ چشم‌ بچکانيد (اين‌ کار توسط‌ پزشک‌ انجام‌ شود).

عوارض‌ جانبي‌ :

قلبي‌ ـ عروقي‌ : هيپوتانسيون‌، براديکاردي‌.

چشم‌ : تاري‌ ديد، کدورت‌ عدسي‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌ يا وقتي‌که‌ نيازي‌ به‌ تنگي‌ مردمک‌ نداريم‌.

احتياطات‌ : در نارسايي‌ حاد قلبي‌ و در آسم‌ برونشيال‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

فارماکوکينتيک‌: شروع‌ اثر: 10 ثانيه‌. مدت‌ اثر: 10 دقيقه‌.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

توصيه‌ها :

ويال‌ دارو را از نظر درصد روي‌ آن‌ چک‌ کنيد.

تاريخ‌ انقضاي‌ آن‌ را چک‌ کنيد.

استفاده‌ قبلي‌ از پيلوکارپين‌ 2% يا فيزوستگمين‌ باعث‌ ابقاء اثرات‌ ميوتيک‌ مي‌شود.

درپوش‌ را با الکل‌ يا ساير ميکرب‌کش‌ها تميز کند.

استفاده‌ از آتروپين‌ وريدي‌ mg 8/0ـ6/0 براي‌ واکنش‌هاي‌ سيستميک‌.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

محلول‌ تهيه‌ شده‌ را فوراً مورد استفاده‌ قرار دهيد و اضافي‌ آن‌ را دور بريزيد.

ارزيابي‌ باليني‌ :

به‌ بيمار و خانواده‌اش‌ آموزش‌ دهيد تا هر گونه‌ تغيير در بينايي‌، تاري‌ ديد يا ازدست‌ دادن‌ بينايي‌، اشکال‌ در تنفس‌، عرق‌کردن‌، گُر گرفتگي‌ را گزارش‌ نمايند.

اُفت‌ فشارخون‌ و براديکاردي‌ : معمولاً بصورت‌ موقت‌ روي‌ داده‌ و برطرف‌ مي‌شوند.

 

(Intraocular) Acetylcholine Chloride

 

دسته‌ داروئي‌: چشم‌ - تنگ‌کننده‌ مردمک‌ چشم‌

دسته‌ شيميائي‌: ترکيب‌ چهار ظرفيتي‌ آمونيوم‌

اشکال‌ داروئي‌: (قابل‌ تهيه‌ از داروخانه‌هاي‌ هلال‌احمر)

Ampoule 1% (2ml)

 

موارد مصرف‌ : ايجاد انقباض‌ مردمک‌ بعد از بيرون‌ آوردن‌ عدسي‌ در جراحي‌ آب‌ مرواريد، ايجاد ميوز سريع‌ در برداشتن‌ عنبيه‌ و ديگر جراحي‌هاي‌ بخش‌ قدامي‌ چشم‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

در بالغين‌: براي‌ تزريق‌ داخل‌ کره‌ چشم‌ مي‌توان‌ از ml 5/0-3/0 از محلول‌ 1% براي‌ انقباض‌ مردمک‌ استفاده‌ کرد. همچنين‌ تزريق‌ ml 1-5/0 از دارو در حفره‌ جلويي‌ عنبيه‌ با استفاده‌ از سوند باريک‌ نيز تجويز مي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌:

قلبي‌ عروقي‌: اُفت‌ فشارخون‌ - کندي‌ قلب‌.

پوست‌: تعريق‌ و گرمي‌ بعلت‌ اثرات‌ سيستميک‌ کولينرژيک‌.

چشم‌: اُفت‌ فشار داخل‌ چشم‌ (مخصوصاً در صورت‌ Overdose دارو) 6-3 ساعت‌ بعد از جراحي‌، آتروفي‌ عنبيه‌، کدورت‌ عدسي‌.

موارد منع‌ مصرف‌: التهاب‌ حاد يا مزمن‌ عنبيه‌ و همچنين‌ در کودکان‌.

احتياطات‌: نارسائي‌ قلبي‌، آسم‌ برونشيال‌، حاملگي‌ (گروه‌ C ).

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

توصيه‌ها:

تزريق‌ دارو بايد بصورتي‌ انجام‌ شود که‌ صدمه‌اي‌ به‌ آندوتليوم‌ وارد نشود.

غلظت‌هاي‌ بالاي‌ 1% به‌ سبب‌ ايجاد ادم‌ قرنيه‌ و کراتوپاتي‌ نبايد مصرف‌ شود.

آمپول‌ را از نظر درصد داروي‌ موجود در آن‌ کنترل‌ کنيد.

ارزيابي‌ باليني‌:

چشم‌: هنگام‌ استفاه‌ از دارو در جراحي‌ چشم‌ اين‌ دارو ايجاد ميوز کوتاه‌ مدت‌ مي‌کند (زيرا توسط‌ کولين‌ استراز بافتي‌ از بين‌ مي‌رود) با شستشوي‌ مستقيم‌ اتاقک‌ قدامي‌ چشم‌ بعد از جراحي‌ مردمک‌ به‌ حال‌ اول‌ برمي‌گردد.

 

Acetylcysteine

 

Parvolex Mucosol, Mucomyst,

دسته‌ دارويي‌ : موکوليتيک‌

دسته‌ شيميايي‌ : اسيد آمينه‌ L ـسيستئين‌

اشکال‌ دارويي‌ : محلول‌ 10%، 20%.

Injection: 300mg/3ml

 

مکانيسم‌ اثر : با شکستن‌ باندهاي‌ دي‌سولفيدي‌ موکوپروتئين‌ها باعث‌ کاهش‌ ويسکوزيته‌ ترشحات‌ مي‌شود، افزايش‌ گلوتاتيون‌ کبدي‌ که‌ براي‌ خنثي‌ سازي‌ متابوليت‌هاي‌ سمي‌ ناشي‌ از مصرف‌ بيش‌ از حد استامينوفن‌ ضروري‌ است‌.

موارد مصرف‌ : مسموميت‌ با استامينوفن‌، برونشيت‌، پنوموني‌، سيستيک‌ فيبروزيس‌، آمفيزم‌، آتلکتازي‌، سل‌، مشکلات‌ ناشي‌ از جراحي‌ قفسه‌ سينه‌ و جراحي‌ قلب‌ و عروق‌، کاربرد تشخيصي‌ در تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ برونشيال‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

موکوليتيک‌ :

بالغين‌ و بچه‌ها : چکاندن‌ ml 2ـ1 (محلول‌ 20ـ10%) هر 4ـ1 ساعت‌ در بيني‌ برحسب‌ نياز يا mL 5ـ3 (محلول‌ 20%) يا ml 10ـ6 (محلول‌ 10%) سه‌ يا چهار بار در روز.

در مسموميت‌ با استامينوفن‌ :

بالغين‌ و بچه‌ها : دوز ابتدائي‌ mg/kg 150 در ml 200 محلول‌ DW 5% از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ طي‌ 15 دقيقه‌؛ سپس‌ mg/kg 50 در ml 500 محلول‌ DW 5% از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ در خلال‌ 4 ساعت‌ و پس‌ از آن‌ mg/kg 100 در ml 100 محلول‌ DW 5% طي‌ 16 ساعت‌ از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ تجويز مي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌ :

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : سرگيجه‌، خواب‌آلودگي‌، سردرد، تب‌، لرز.

گوارشي‌ : تهوع‌، استوماتيت‌ (التهاب‌ مخاط‌ دهاني‌)، يبوست‌، استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، مسموميت‌ کبدي‌.

چشم‌، گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ : رينوره‌، ضايعه‌ دندان‌.

قلبي‌ ـ عروقي‌ : اُفت‌ فشارخون‌.

پوستي‌ : کهير، راش‌، تب‌.

تنفسي‌ : برونکواسپاسم‌، سوزش‌، هموپتيزي‌، سفتي‌ قفسه‌ صدري‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ بيش‌ از حد، افزايش‌ فشار داخل‌ جمجمه‌اي‌، آسم‌ وضعيتي‌.

احتياطات‌ : در هيپوتيروئيدي‌، در بيماري‌ آديسون‌، افسردگي‌ عصبي‌، تومور مغزي‌، آسم‌، بيماري‌ کليوي‌ و کبدي‌، COPD ، سايکوز، الکلسيم‌، اختلالات‌ تشنجي‌، حاملگي‌ (در گروه‌ B قرار دارد).

فارماکوکينتيک‌: شروع‌ اثر: 1 دقيقه‌. اوج‌ اثر: 10-5 دقيقه‌. مدت‌ اثر: 4 ساعت‌. دفع‌: کبدي‌.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

قلبي‌ عروقي‌، وضعيت‌ قلبي‌ از لحاظ‌ آريتمي‌، افزايش‌ تعداد ضربان‌، تپش‌.

گازهاي‌ خون‌ شرياني‌ از لحاظ‌ تجمع‌ 2 CO در بيماران‌ آسمي‌.

استفاده‌ به‌عنوان‌ آنتي‌دوت‌ : تست‌هاي‌ عملکرد کبدي‌، ميزان‌ استامينوفن‌؛ درصورت‌ استفراغ‌ دارو يا استفراغ‌ ممتد، پزشک‌ را باخبر کنيد.

توصيه‌ها :

در يخچال‌ نگهداري‌ شود، پس‌ از بازکردن‌ طي‌ 96 ساعت‌ مصرف‌ شود.

براي‌ جذب‌ بهتر 1ـ5/0 ساعت‌ قبل‌ از غذا استفاده‌ شود.

فقط‌ پس‌ از پاک‌کردن‌ راههاي‌ هوايي‌ با تنفس‌ عميق‌ و سرفه‌ استفاده‌ شود.

20% solutions diluted with NS water for injection; give 10% solution undiluted

اين‌ دارو را مي‌توان‌ مستقيماً به‌ داخل‌ تراکتوستومي‌ ( ml 2-1 از محلول‌ 20-10%) تزريق‌ کرد.

O through tubes; use within 1hr 2 Can be given with H

به‌ وسيله‌ سرنگ‌ 3ـ2 دوز از mL 2ـ1 محلول‌ 20% يا mL 4ـ2 از محلول‌ 10% استفاده‌ کنيد.

ازآنجايي‌که‌ متابوليسم‌ بيماران‌ مسن‌ پايين‌ مي‌باشد از دوز آن‌ کاسته‌ مي‌شود، براي‌ خشکي‌ حفره‌ دهاني‌ از آدامس‌، آب‌نبات‌ سفت‌ و شستشوي‌ گاه‌به‌گاه‌ استفاده‌ شود.

فقط‌ درصورتي‌که‌ وسيله‌ ساکشن‌ وجود دارد استفاده‌ شود.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

پس‌ از بازکردن‌، در يخچال‌ (حداکثر بمدت‌ 96 ساعت‌) نگهداري‌ شود.

در صورت‌ بروز برونکواسپاسم‌، در بيماران‌ آسمي‌ دارو را بلافاصله‌ قطع‌ کنيد.

نبود ترشحات‌ چرکي‌ به‌ هنگام‌ سرفه‌کردن‌.

سرفه‌ : فرم‌، تعداد، و وجود خلط‌.

تعداد و ريتم‌ تنفس‌، افزايش‌ تنگي‌ نفس‌؛ درصورت‌ بروز برونکواسپاسم‌ دارو قطع‌ شود.

استفاده‌ به‌عنوان‌ آنتي‌دوت‌ : در انسفالوپاتي‌ کبدي‌ دوز دارو کاسته‌ مي‌شود.

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

درصورت‌ استفاده‌ از دارو از رانندگي‌ و ساير کارهاي‌ مخاطره‌آميز خودداري‌ شود.

از مصرف‌ الکل‌ و ساير ساپرس‌کننده‌هاي‌ مغزي‌ خودداري‌ شود، چرا که‌ اثر خواب‌آوري‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهند.

به‌ مريض‌ گفته‌ مي‌شود که‌ با مصرف‌ مداوم‌ دارو بوي‌ نامطبوع‌ آن‌ (ناشي‌ از S 2 H ) کاسته‌ مي‌شود.

تغيير رنگ‌ دارو پس‌ از بازکردن‌ بطري‌، اثر دارو را ازبين‌ نمي‌برد.

از سيگار کشيدن‌، محيط‌ سيگاري‌ها، عطر، گرد و خاک‌، محيط‌ آلوده‌ و رفتگرها دوري‌ شود.

 

Acetyl Salycylic Acid (A.S.A(

 

Entrophen ,... Empirin, Buffinol, Aspergum, Ancasal, Aspirin,

دسته‌ داروئي‌: ضدالتهاب‌ غيراستروئيدي‌

دسته‌ شيميائي‌: ساليسيلات‌

اشکال‌ داروئي‌: Tablets : 100mg

Enteric Coated Tablets : 325mg

Scored Tablets : 325mg

Micro Coated Tablets : 500mg

Suppositories : 325mg

 

مکانيسم‌ اثر : اثر ضدالتهابي‌ و ضددرد آن‌ ناشي‌ از مهار سنتز پروستاگلاندينها و همچنين‌ کاهش‌ شدت‌ محرک‌ درد از پايانه‌ اعصاب‌ حسي‌ است‌.

موارد مصرف‌ : تسکين‌ دردهاي‌ خفيف‌ تا متوسط‌، بيماريهاي‌ التهابي‌ نظير تب‌ روماتيسمي‌ حاد، لوپوس‌ اريتماتو سيستميک‌ (SLE) ، آرتريت‌ روماتوئيد، استئو آرتريت‌، بورسيت‌ و التهاب‌ تاندون‌ آهکي‌، کاهش‌ تب‌ در بيماريهاي‌ مختلف‌، کاهش‌ ميزان‌ عود حملات‌ ايسکميک‌ گذرا ناشي‌ از آمبولي‌ در سکته‌ مغزي‌ و قلبي‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

ضددرد و ضدتب‌:

بالغين‌: mg 650-350 بصورت‌ خوراکي‌ يا شياف‌ هر 4 ساعت‌ با حداکثر g/day 4 .

کودکان‌: روزانه‌ mg/kg 65-40 بصورت‌ خوراکي‌ يا شياف‌ هر 4 ساعت‌ با حداکثر g/day 6/3.

بيماريهاي‌ التهابي‌:

بالغين‌: روزانه‌ 2/5-6/2 گرم‌ در وعده‌هاي‌ جداگانه‌ (هر 4 ساعت‌).

کودکان‌: mg/kg 130-90 بصورت‌ خوراکي‌ در وعده‌هاي‌ جداگانه‌ (هر 4 ساعت‌).

اختلالات‌ ترومبوآمبوليک‌:

دربالغين‌: mg 650-325 بصورت‌ خوراکي‌ يک‌ يا دو بار در روز.

حملات‌ گذراي‌ ايسکميک‌:

در بالغين‌: mg 650 بصورت‌ خوراکي‌ دو بار در روز.

پروفيلاکسي‌ در حمله‌ قلبي‌:

در بالغين‌: روزانه‌ mg 325 بصورت‌ خوراکي‌.

عوارض‌ جانبي‌:

دستگاه‌ عصبي‌: سرگيجه‌، خواب‌آلودگي‌، گيجي‌ و منگي‌.

گوارشي‌: تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌، بي‌اشتهايي‌، سوزش‌ سردل‌، درد و زخم‌ معده‌، خونريزي‌ گوارشي‌.

گوش‌ و حلق‌ و بيني‌: وزوز گوش‌ و کاهش‌ شنوايي‌.

خوني‌: ترومبوسيتوپني‌، آگرانولوسيتوز، لوکوپني‌، نوتروپني‌، آنمي‌ هموليتيک‌.

حساسيت‌: کهير، برونکواسپاسم‌، شوک‌ آنافيلاکتيک‌، ادم‌ حنجره‌.

پوست‌: بثورات‌ و خونمردگي‌هاي‌ پراکنده‌.

ديگر موارد: تعريق‌، تشنگي‌، هيپوگليسمي‌، اُفت‌ عملکرد کليوي‌، آنمي‌ فقر آهن‌، افزايش‌ زمان‌ سيلان‌ خون‌، حاملگي‌ و زايمان‌ طولاني‌ با افزايش‌ شدت‌ خونريزي‌ و مسموميت‌ کبدي‌.

موارد منع‌ مصرف‌: در کودکان‌ مبتلا به‌ آبله‌ مرغان‌ (بعلت‌ احتمال‌ ايجاد سندرم‌ Rey )- وجود اولسرپپتيک‌ و يا علائم‌ خونريزي‌ گوارشي‌ - بيماران‌ مبتلا به‌ آسم‌، پوليپ‌ بيني‌ و يا کهير- کمبود ويتامين‌ K .

احتياطات‌: هيپوپروترومبينمي‌- بيماريهاي‌ مستعد به‌ ايجاد خونريزي‌- کمبود ويتامين‌ K -اُفت‌ عملکرد کليه‌- بيماران‌ کبدي‌- حاملگي‌ (مخصوصاً در سه‌ ماهه‌ سوم‌) استفاده‌ مداوم‌ بيش‌ از 10 روز در بالغين‌ و بيش‌ از 5 روز در کودکان‌ (مگر با نظر پزشک‌).

فارماکوکينتيک‌ : جذب‌: معده‌ و دئودنوم‌. اوج‌ اثر: 2-14 ساعت‌. متابوليسم‌: درروده‌، اريتروسيت‌، کبد دفع‌: کليوي‌.

تداخلات‌ دارويي‌: خطر خونريزي‌ در مصرف‌ همزمان‌ با ضدانعقادي‌هاي‌ خوراکي‌، خطر هيپوگليسمي‌ با مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ کاهنده‌ قند خون‌، خطر مسموميت‌ با ساليسيلات‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کلريد آمونيوم‌ و اسيدي‌ کننده‌هاي‌ ادرار و مهارکننده‌هاي‌ کربنيک‌ آنهيدراز، خطر تشکيل‌ زخم‌ پپتيک‌ در مصرف‌ همزمان‌ با کورتيکواستروئيدها.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

زير نظر داشتن‌ غلظت‌ سرمي‌ ساليسيلات‌ در محدوده‌هاي‌ درماني‌ لازم‌ براي‌ اثرات‌ ضددرد و تب‌ ( mcg/ml 100-30)، اثرات‌ ضدالتهابي‌ ( mcg/ml 300-150) و اثرات‌ ضدپلاکتي‌ ( mcg/ml 100).

بررسي‌ علائم‌ حساسيت‌ احتمالي‌ به‌ ساليسيلاتها 15 دقيقه‌ تا 3 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ دارو مانند آبريزش‌ از بيني‌، اريتم‌، تهوع‌، استفراغ‌، کرامپهاي‌ روده‌اي‌، اسهال‌ (مخصوصاً در افراد مبتلا به‌ آسم‌، پوليپ‌ بيني‌، تب‌ يونجه‌ و کهير مزمن‌)، راش‌ و کهير.

توجه‌ به‌ علائم‌ مسموميت‌ احتمالي‌ مخصوصاً در افراد مسن‌ و کودکان‌. تنفس‌ عميق‌ و سريع‌، گيجي‌ و منگي‌، خواب‌آلودگي‌، بي‌حالي‌، تعريق‌ و يبوست‌ و اختلالات‌ رفتاري‌ از علائمي‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ در بالغين‌ و کودکان‌ ديده‌ شود. کودکاني‌ که‌ مقادير زيادي‌ ساليسيلات‌ دريافت‌ کرده‌اند مخصوصاً مستعد ابتلا به‌ دهيدراتاسيون‌ همراه‌ ديابت‌ و هيپوگليسمي‌ هستند.

توصيه‌ها :

قرص‌هاي‌ آسپرين‌ در معرض‌ حرارت‌، رطوبت‌ و هوا بسرعت‌ ئيدروليز مي‌شوند. قبل‌ از مصرف‌ در صورتيکه‌ متوجه‌ بوي‌ شبيه‌ سرکه‌ در هوا شويد قرصها را دور بريزيد. به‌ منظور جلوگيري‌ از کريستالوري‌ ساليسيلات‌ مصرف‌ کافي‌ مايعات‌ داشته‌ باشيد.

روش‌ تهيه‌ / تجويز:

براي‌ کاهش‌ خطر خونريزي‌، درمان‌ با آسپرين‌ معمولاً در حدود يک‌ هفته‌ قبل‌ از جراحي‌ بايد متوقف‌ شود.

در صورت‌ مصرف‌ آسپرين‌ در درمان‌ ديس‌ منوره‌، توضيح‌ دهيد که‌ آسپرين‌ بهتر است‌ 2-1 روز قبل‌ از قاعدگي‌ مصرف‌ شود (بمنظور کاهش‌ انقباضات‌ رحمي‌ ناشي‌ از پروستاگلاندين‌). در صورت‌ خونروش‌ زياد بهتر است‌ بجاي‌ آسپرين‌ از استامينوفن‌ استفاده‌ شود.

ارزيابي‌ باليني‌:

افت‌ شنوايي‌: اُفت‌ شنوايي‌ ناشي‌ از مصرف‌ دوز بالاي‌ آسپرين‌، با کاهش‌ دوز در مدت‌ 24 ساعت‌ بهبود مي‌يابد.

کم‌خوني‌: مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ ساليسيلات‌ با دوز بالا با از دست‌ رفتن‌ روزانه‌ خون‌ همراه‌ است‌ که‌ مي‌تواند منجر به‌ آنمي‌ فقر آهن‌ شود. 10 درصد بيماران‌ دريافت‌کننده‌ مزمن‌ مقادير بالا به‌ مقدار ml/day 80 خون‌ از دست‌ مي‌دهند.

خونريزي‌: علائم‌ پتشي‌، اکيموز، خونريزي‌ از لثه‌ها، مدفوع‌ خوني‌ يا تيره‌، ادرار خوني‌.

 

A.C.T.H

 

(جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر مراجعه‌ شود به‌ تک‌ نگار CORTICOTROPIN )

 

(Ophthalmic & Topical) Acyclovir

 

Zovirax

دسته‌ دارويي‌ : آنتي‌بيوتيک‌ موضعي‌

دسته‌ شيميايي‌ : ضدويروس‌ هرپس‌ سيمپلکس‌ ) 1 ,HSV 2 (HSV ، واريسلازوستر (VZV) و ابشتاين‌ بار (EBV)

اشکال‌ دارويي‌ : Opthalmic Ointment: 3%

Topical Cream: 5%

 

مکانيسم‌ اثر : در همانندسازي‌ DNA ويروسي‌ اختلال‌ ايجاد مي‌کند. اين‌ دارو پس‌ از ورود به‌ سلول‌ به‌ ماده‌ فعال‌ آسيکلوويرتري‌ فسفات‌ تبديل‌ مي‌شود که‌ اين‌ ماده‌ باعث‌ مهار عملکرد DNA پليمراز مي‌شود.

موارد مصرف‌ : هرپس‌ سيمپلکس‌ جلدي‌ ـ مخاطي‌ ساده‌، در افرادي‌ که‌ گرفتاري‌ سيستم‌ ايمني‌ و هرپس‌ ژنيتال‌ اوليه‌ دارند.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

بالغين‌ و بچه‌ها : به‌صورت‌ موضعي‌ براي‌ تمام‌ ضايعات‌ استفاده‌ مي‌شود و هر 3 ساعت‌ در زمان‌ بيداري‌، 6 بار در روز به‌ مدت‌ يک‌ هفته‌.

عوارض‌ جانبي‌ :

پوستي‌ : راش‌، کهير، گزش‌، سوزش‌، خارش‌، التهاب‌ فرج‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌.

احتياطات‌ : در حاملگي‌ (در گروه‌ C قرار دارد) و شيردهي‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

فارماکوکينتيک‌ : جذب‌: 30-15% دوز خوراکي‌. اوج‌ اثر: خوراکي‌ 2-5/1 ساعت‌.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

توصيه‌ها :

براي‌ جلوگيري‌ از انتشار عفونت‌، از دستکش‌ لاستيکي‌ يا انگشت‌پوش‌ استفاده‌ کنيد.

استفاده‌ از دارو به‌ اندازه‌ کافي‌، به‌ طوري‌ که‌ کاملاً ضايعات‌ را بپوشاند.

پس‌ از شستن‌ با آب‌ و صابون‌ و خشک‌کردن‌ کامل‌، از دارو استفاده‌ کنيد.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

نگهداري‌ در دماي‌ اتاق‌ و در جاي‌ خشک‌.

ارزيابي‌ باليني‌ :

واکنش‌ آلرژيک‌ : سوزش‌، گزش‌، تورم‌، قرمزي‌.

پاسخ‌ درماني‌ : کاهش‌ اندازه‌ و تعداد ضايعات‌.

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

در چشم‌ و نيز در هنگامي‌ که‌ عفونت‌ وجود ندارد استفاده‌ نشود.

با دستکش‌ استفاده‌ شود تا از عفونت‌ مجدد جلوگيري‌ شود.

از مصرف‌ کرم‌هاي‌ بدون‌ نسخه‌، پماد و لوسيون‌ خودداري‌ شود مگر با راهنمايي‌ پزشک‌.

شرايط‌ استريل‌ طبي‌ (شستن‌ دستها) قبل‌ و بعد از استفاده‌ از دارو مراعات‌ شود، از تماس‌ با چشم‌ها خودداري‌ شود.

اجراي‌ دقيق‌ رژيم‌ توصيه‌شده‌ به‌منظور دستيابي‌ به‌ درمان‌ کامل‌.

به‌محض‌ شروع‌ علايم‌، از دارو استفاده‌ شود.

 

Acyclovir Sodium

 

Zovirax Acycloguanosine ,

دسته‌ دارويي‌ : آنتي‌ويرال‌

دسته‌ شيميايي‌ : آنالوگ‌ غيرحلقوي‌ پورين‌ نوکلئوزيد

اشکال‌ دارويي‌ : (قابل‌ تهيه‌ از داروخانه‌هاي‌ هلال‌ احمر)

Tablets : 200mg

Scored Tablets : 400mg

For Injection : Acyclovir 250mg, 500mg (as Soduim Salt)

 

مکانيسم‌ اثر : تداخل‌ در ساخت‌ DNA مورد نياز همانندسازي‌ ويروس‌.

موارد مصرف‌ : هرپس‌ سيمپلکس‌ جلدي‌ ـ مخاطي‌، هرپس‌ ژنيتال‌ (تيپ‌ 1 و 2). واريسلازوستر (VZV) و ابشتاين‌بار (EBV)

دوز و راه‌ مصرف‌ :

هرپس‌ سيمپلکس‌ :

بالغين‌ و بچه‌هاي‌ بالاي‌ 12 سال‌ : انفوزيون‌ وريدي‌ mg/kg 5 در مدت‌ يک‌ ساعت‌ هر 8 ساعت‌ به‌ مدت‌ 5 روز.

بچه‌هاي‌ زير12 سال‌: انفوزيون‌ وريدي‌ 2 mg/m 250 درمدت‌ يک‌ ساعت‌ هر8 ساعت‌ به‌مدت‌ 7روز.

درمان‌ واريسلازوستر منتشر:

در بيماران‌ با مشکل‌ ايمني‌ که‌ مبتلا به‌ واريسلا يا انسفاليت‌ هرپسي‌ شده‌اند mg/kg 10 در مدت‌ يکساعت‌ هر 8 ساعت‌.

هرپس‌ ژنيتال‌ :

بالغين‌ : mg 200 خوراکي‌، هر 4 ساعت‌، 5 بار در روز، در زمان‌ بيداري‌ به‌مدت‌ 10 روز در هرپس‌ ژنيتال‌ اوليه‌، 5 روز در هرپس‌ ژنيتال‌ راجعه‌. درمان‌ ساپرس‌ کننده‌ در هرپس‌ ژنيتال‌ راجعه‌ بايد بصورت‌ mg 200 سه‌ باردر روز و حداکثر بمدت‌ 6 ماه‌ تجويز شود.

دوزاژ در نارسائي‌ کليه‌:

خوراکي‌: با کاهش‌ کليرانس‌ کراتينين‌ به‌ کمتر از ml/min 10، mg 200 هر 12 ساعت‌.

وريدي‌: دوز دارو به‌ توجه‌ به‌ ميزان‌ کليرانس‌ کراتينين‌ تجويز مي‌شود.

 

کليرانس‌کراتينين‌ ml/min

بيش‌ از 50

50-25

25-10

کمتر از10

مقدار دارو

mg/kg 5

mg/kg 5

mg/kg 5

mg/kg 5/2

فاصله‌تادوزبعد

هر8ساعت‌

هر12ساعت‌

هر24ساعت‌

هر24ساعت‌

 

عوارض‌ جانبي‌ :

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : تومور، حواس‌پرتي‌، بي‌حالي‌، توهم‌، تشنج‌، سرگيجه‌، سردرد.

خوني‌ : افزايش‌ BT ، دِپرسيون‌ مغز استخوان‌، گرانولوسيتوپني‌، ترومبوسيتوپني‌، لکوپني‌، کم‌خوني‌ مگالوبلاستيک‌.

گوارشي‌ : تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌، افزايش‌ AST ، ALT ، درد شکمي‌، التهاب‌ زبان‌، کوليت‌.

ادراري‌ تناسلي‌ : اليگوري‌، پروتئينوري‌، هماچوري‌، واژينيت‌، مونيليازيس‌، گلومرولونفريت‌، نارسايي‌ حاد کليوي‌، تغييرات‌ قاعدگي‌.

پوستي‌ : راش‌، کهير، خارش‌، فلبيت‌ در محل‌ انفوزيون‌. التهاب‌ موضعي‌ در تزريق‌ اشتباه‌ خارج‌ عروقي‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌ به‌ دارو.

احتياطات‌ : در شيردهي‌، بيماري‌ کليوي‌ و کبدي‌، عدم‌ تعادل‌ الکتروليتي‌، دهيدراتاسيون‌، و حاملگي‌ (گروه‌ C ) با احتياط‌ مصرف‌ شود.

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

علايم‌ عفونت‌، کم‌خوني‌. نسبت‌ I&O ؛ هماچوري‌، اليگوري‌، ضعف‌ و خستگي‌ را بايد گزارش‌ نمود که‌ ممکن‌ است‌ نشانگر مسموميت‌ کليوي‌ باشد. در طول‌ درمان‌، پروتئين‌ ادراري‌ را کنترل‌ کنيد.

در هر فردي‌ که‌ گرفتاري‌ سيستم‌ کليوي‌ دارد، چون‌ سيستم‌ کليوي‌ ضعيف‌، دارو را به‌آهستگي‌ دفع‌ مي‌کند ممکن‌ است‌ به‌سرعت‌ مسموميت‌ ايجاد شود.

مطالعات‌ کبدي‌ : AST و ALT .

مطالعات‌ خوني‌ : گلبولهاي‌ سفيد، گلبولهاي‌ قرمز، هماتوکريت‌، هموگلوبين‌، زمان‌ سيلان‌، درصورت‌ بروز ديسکرازي‌ خوني‌، بايد دارو قطع‌ شود.

مطالعات‌ کليوي‌ : تست‌ کامل‌ ادرار، پروتئين‌، BUN ، کراتينين‌، کليرانس‌ کراتينين‌.

انجام‌ C&S قبل‌ از دارودرماني‌، بلافاصله‌ بعد از کشت‌ دارو داده‌ مي‌شود، انجام‌ C&S بعد از درمان‌.

توصيه‌ها :

درصورت‌ مصرف‌ وريدي‌ دارو به‌خاطر کاهش‌ کريستالهاي‌ ادراري‌، مصرف‌ مايعات‌ را تا 3 ليتر در روز افزايش‌ دهيد.

پس‌ از ايجاد غلظت‌ mg/mL 50 (با حل‌ mg 500 دارو در mL 10 محلول‌)، آن‌ را تکان‌ دهيد و در مدت‌ 12 ساعت‌ به‌مصرف‌ برسانيد، به‌خاطر جلوگيري‌ از مسموميت‌ کليوي‌ حداقل‌ در مدت‌ يک‌ ساعت‌ آن‌ را با پمپ‌ انفوزيون‌ مصرف‌ کنيد.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

در دماي‌ اتاق‌ حداکثر تا 12 ساعت‌ پس‌ از تهيه‌، قابل‌ نگهداري‌ است‌.

دريافت‌ مقدار کافي‌ مايعات‌ (2 ليتر) به‌خاطر جلوگيري‌ از رسوب‌ در کليه‌ها.

ارزيابي‌ باليني‌ :

پاسخ‌ درماني‌ : ازبين‌ رفتن‌ خارش‌ و ضايعات‌ دردناک‌.

بررسي‌ کار روده‌ها : قبل‌ و در زمان‌ درمان‌، و درصورت‌ وجود درد شديد شکمي‌ و خونريزي‌، دارو قطع‌ شود.

ضايعات‌ جلدي‌ : راش‌، کهير، خارش‌.

آلرژي‌هاي‌ قبل‌ از درمان‌ : واکنش‌ نسبت‌ به‌ هر يک‌ از داروها، ثبت‌ موارد آلرژي‌ در CHART بيمار، آگاه‌کردن‌ تمام‌ افرادي‌ که‌ دارو را دريافت‌ مي‌کنند.

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

دارو بايد به‌صورت‌ خوراکي‌ و قبل‌ از پيش‌آمدن‌ عفونت‌، زماني‌ که‌ خارش‌ و درد وجود دارد و معمولاً قبل‌ از ظهور ضايعات‌ پوستي‌ مصرف‌ شود.

لازم‌ است‌ به‌ شريک‌ جنسي‌ گفته‌ شود که‌ چون‌ بيمار هرپس‌ دارد ممکن‌ است‌ دچار عفونت‌ شود.

دارو عفونت‌ را کاملاً درمان‌ نمي‌کند، ولي‌ علايم‌ را کنترل‌ مي‌کند.

گلودرد و خستگي‌ را که‌ مي‌تواند نشانگر اضافه‌شدن‌ عفونت‌ جديد باشد گزارش‌ کنند.

دارو به‌ فواصل‌ زماني‌ مساوي‌ داده‌ شود تا سطح‌ خوني‌ متناسبي‌ از آن‌ در مدت‌ درمان‌ ايجاد شود.

به‌محض‌ مشاهده‌ عوارض‌ جانبي‌ مثل‌ کوفتگي‌، خونريزي‌، خستگي‌ و بي‌حالي‌ که‌ مي‌تواند نشانگر ديسکرازي‌ خوني‌ باشد، پزشک‌ را باخبر سازيد.

 

 

Adult Cold

 

Dristan , AF.Corisan

دسته‌ دارويي‌ : ضدسرماخوردگي‌

دسته‌ شيميايي‌ : ترکيب‌ استامينوفن‌، فنيل‌ افرين‌ و کلرفنيرامين‌

اشکال‌ دارويي‌ : Tablets: Acetaminophen 325mg

Phenylephrin HCL 5mg

Chlorpheniramine Maleate 2mg

 

مکانيسم‌ اثر : مراجعه‌ شود به‌ ذيل‌ اسامي‌ تشکيل‌ دهنده‌ اين‌ دارو.

موارد مصرف‌ : درمان‌ علائم‌ سرماخوردگي‌ و آنفلوآنزا، سينوزيت‌، آلرژي‌ (احتقان‌ بيني‌، تب‌، عطسه‌، آبريزش‌ بيني‌، و دردهاي‌ خفيف‌)

دوز و راه‌ مصرف‌ :

بالغين‌ : 2 قرص‌ هر 6-4 ساعت‌ (حداکثر 12 قرص‌ در روز) تجويز مي‌شود.

کودکان‌: يک‌ قرص‌ هر 4 ساعت‌ (حداکثر 6 قرص‌ در روز) تجويز مي‌شود.

(جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر مراجعه‌ شود به‌ تک‌ نگار هر يک‌ از اجزاء فوق‌)

 

Albumin Normal Serum

 

Buminate 5%,25%, Albutein 5%,25%, Albuminar, Albuconn, Plasbumin.

دسته‌ دارويي‌ : افزايش‌ دهنده‌ حجم‌ پلاسما.

دسته‌ شيميايي‌ : مشتقات‌ خون‌.

اشکال‌ دارويي‌ : For Injection : 5%

Infusion solution : 20% (50ml)

 

مکانيسم‌ اثر : کمک‌ به‌ فشار انکوتيک‌، که‌ حجم‌ خون‌ در گردش‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

موارد مصرف‌ : اصلاح‌ ميزان‌ پلاسما در سوختگي‌ها، هيپربيليروبينمي‌، شوک‌، هيپوپروتئينمي‌، عفونتهاي‌ واريسلا زوستر (آبله‌ مرغان‌، زونا) (درمان‌ نگهدارنده‌).

دوز و راه‌ مصرف‌ :

سوختگي‌ :

بالغين‌ : ابتدا، دادن‌ وريدي‌ محلول‌ 5% دارو تا رسيدن‌ آلبومين‌ پلاسما به‌ حد g/L 50ـ30، و پس‌ از 24 ساعت‌، محلول‌ 25%.

شوک‌ :

بالغين‌ : mL 500 محلول‌ 5% دارو هر 30 دقيقه‌ برحسب‌ نياز.

بچه‌ها : در موارد غيراورژانس‌ 12ـ14 دوز بالغين‌.

هيپوپروتئينمي‌ :

بالغين‌ : mL 2000ـ1000 از محلول‌ 5% روزانه‌، حداکثر تا ml/min 10ـ5 يا g 100ـ25 از محلول‌ 25% روزانه‌ حداکثر تا mL/min 3، که‌ ميزان‌ برحسب‌ پاسخ‌ مريض‌ مشخص‌ مي‌شود.

هيپربيليروبينمي‌/ اريتروبلاستوز جنيني‌ :

نوزادان‌ : g IV از محلول‌ 25%، 2-1 ساعت‌ قبل‌ از ترانسفوزيون‌.

عوارض‌ جانبي‌ :

گوارشي‌ : تهوع‌، استفراغ‌، افزايش‌ ترشح‌ بزاق‌.

پوستي‌ : راش‌، کهير.

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : تب‌، لرز، برافروختگي‌، سردرد.

تنفسي‌ : تغيير در تنفس‌، ادم‌ ريوي‌.

قلبي‌ ـ عروقي‌ : افزايش‌ بيش‌ از حد مايع‌، اُفت‌ فشار، تاکيکاردي‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌، کم‌خوني‌ شديد.

احتياطات‌ : در کاهش‌ جذب‌ نمک‌، کاهش‌ ذخيره‌ قلبي‌، عدم‌ کمبود آلبومين‌، بيماري‌ کبدي‌ و کليوي‌، حاملگي‌ (گروه‌ C ) با احتياط‌ مصرف‌ شود.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

مطالعات‌ خوني‌ : هماتوکريت‌، هموگلوبين‌؛ درصورت‌ کاهش‌ پروتئين‌ ممکن‌ است‌ تنگي‌ نفس‌، هيپوکسي‌ رخ‌ دهد.

کاهش‌ فشارخون‌، نبض‌ و تنفس‌ نامنظم‌، سرعت‌ تزريق‌ دارو.

نسبت‌ I&O : دفع‌ ادراري‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ يابد.

درصورت‌ افزايش‌ حجم‌، فشار وريدي‌ مرکزي‌ و فشار گوه‌اي‌ ريوي‌ افزايش‌ مي‌يابند.

توصيه‌ها :

تزريق‌ وريدي‌ به‌آهستگي‌ صورت‌ مي‌گيرد تا از افزايش‌ ناگهاني‌ حجم‌ مايع‌ جلوگيري‌ شود، محلول‌ 5% با سرعت‌ ml/min 10-5 و محلول‌ 20% با سرعت‌ ml/min 3-2؛ در کودکان‌ با نصف‌ اين‌ سرعت‌ تجويز مي‌شود.

براي‌ تزريق‌ در نرمال‌سالين‌ يا DW 5% رقيق‌ کنيد. بدون‌ رقيق‌کردن‌ نيز داده‌ مي‌شود؛ از پمپ‌ انفوزيون‌ استفاده‌ کنيد.

تا 4 ساعت‌ پس‌ از بازکردن‌ مصرف‌ شود.

در مبتلايان‌ به‌ ادم‌ مغزي‌ بعد از تزريق‌ آلبومين‌، از دادن‌ مايعات‌ تا 8 ساعت‌ بعد خودداري‌ شود.

روش‌ تهيه‌ / تجويز :

دادن‌ مايعات‌ کافي‌ قبل‌ و در زمان‌ درمان‌.

نوع‌ آلبومين‌ را چک‌ کنيد. بعضي‌ در دماي‌ اتاق‌ و بعضي‌ بايد در يخچال‌ نگهداري‌ شوند.

ارزيابي‌ باليني‌ :

پاسخ‌ درماني‌ : افزايش‌ فشارخون‌، کاهش‌ ادم‌، افزايش‌ آلبومين‌ سرم‌.

آلرژي‌ : درصورت‌ بروز تب‌، راش‌، خارش‌، برافروختگي‌، کهير، تهوع‌، استفراغ‌ و اُفت‌ فشارخون‌، انفوزيون‌ دارو را قطع‌ و اگر درمان‌ دوباره‌ شروع‌ شد، از محلول‌ جديد استفاده‌ مي‌کنيم‌.

چک‌ کردن‌ فشار وريدي‌ مرکزي‌ : وريدهاي‌ گردني‌ برجسته‌ نشانگر افزايش‌ حجم‌ در گردش‌ است‌، تنگي‌ نفس‌، هيجان‌، بي‌خوابي‌، رالهاي‌ ريوي‌، سرفه‌هاي‌ آغشته‌ به‌ خون‌، و سيانوز نشانگر افزايش‌ حجم‌ ريوي‌ است‌.

تداخل‌ با تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ :

افزايش‌ کاذب‌ : الکالين‌ فسفاتاز.

 

Alfentanil HCL

 

Alfenta

دسته‌ دارويي‌ : ضددردمخدر، داروي‌ کمکي‌ در بيهوشي‌

دسته‌ شيميايي‌ : از مشتقات‌ فنيل‌ پي‌پريدين‌

اشکال‌ دارويي‌ : Injection: 5mg/10ml

Injection Solution: 1mg/1ml

 

مکانيسم‌ اثر : اين‌ دارو آگونيست‌ قوي‌ رسپتور داروهاي‌ مخدر است‌ و داراي‌ اثر ضددرد و بيحس‌کننده‌ است‌.

موارد مصرف‌ : داروي‌ کمکي‌ در بيهوشي‌ است‌ که‌ همراه‌ با ديگر داروها به‌ مرحله‌ حفظ‌ بيهوشي‌ کمک‌ مي‌کند. همچنين‌ در شروع‌ بيهوشي‌ براي‌ بي‌حسي‌ اوليه‌ ضمن‌ انتوباسيون‌ اندوتراکئال‌ و يا ونتيلاسيون‌ مکانيکي‌ استفاده‌ مي‌شود.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

بيهوشي‌

بالغين‌ : در شروع‌ mcg/kg 50-8 از راه‌ وريدي‌ تجويز مي‌شود، سپس‌ mcg/kg 15-3 از راه‌ وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود. راه‌ ديگر تزريق‌ وريدي‌ دارو به‌ مقدار mcg/kg 3-5/0 در دقيقه‌ بصورت‌ مداوم‌ است‌.

انتوباسيون‌ اندوتراکئال‌ و ونتيلاسيون‌ مکانيکي‌:

در بالغين‌ : در شروع‌ mcg/kg 245-130 از راه‌ وريدي‌ و سپس‌ mcg/kg 1-5/0 در دقيقه‌ از راه‌ وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌:

دستگاه‌ عصبي‌: بي‌خوابي‌، بيقراري‌، گيجي‌ و منگي‌، سردرد، سرخوشي‌، لرزش‌ اندامها، تشنج‌، ميوز، تاردي‌ديد، سندرم‌ وابستگي‌، و کوليک‌ صفراوي‌.

گوارشي‌: بي‌اشتهايي‌، خشکي‌ دهان‌، وکوليک‌ صفراوي‌

تنفسي‌: هيپرکاپنه‌، آپنه‌ تاخيري‌ و دپرسيون‌ تنفسي‌.

ادراري‌ تناسلي‌: احتباس‌ ادراري‌، کاهش‌ ميل‌ جنسي‌.

قلبي‌ عروقي‌: تندي‌ قلب‌، کندي‌ قلب‌، تپش‌ قلب‌، آسيستول‌، سفتي‌ ديواره‌ قفسه‌ سينه‌، افزايش‌ فشارخون‌، کاهش‌ فشارخون‌، سنکوپ‌ و ادم‌.

ديگر موارد : قرمزي‌، درد و خارش‌ در محل‌ تزريق‌، سفتي‌ عضلات‌ اسکلتي‌

موارد منع‌ مصرف‌: حساسيت‌ شديد به‌ دارو. در صورت‌ ايجاد واکنش‌ حساسيت‌ تشنج‌ يا ديس‌ ريتمي‌ مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.

احتياطات‌: حاملگي‌ (گروه‌ C )، ديس‌ ريتمي‌ فوق‌ بطني‌، ضربه‌ به‌ سر يا افزايش‌ فشار داخل‌ مغز، اُفت‌ عملکرد کبد وکليه‌، آسم‌، COPD ، جراحي‌ کيسه‌ صفرا، تشنج‌، زايمان‌، سن‌ بالا، و شيردهي‌.

فارماکوکينتيک‌: شروع‌ اثر: 2 دقيقه‌. مدت‌ اثر: 45-30 دقيقه‌. متابوليسم‌: کبدي‌. دفع‌: کليوي‌.

تداخلات‌ دارويي‌: خطر براديکاردي‌ در مصرف‌ همزمان‌ با بتابلاکرها؛ خطر تضعيف‌ تنفسي‌ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ آرامبخش‌ و خواب‌آور و مخدر.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌:

در صورت‌ تزريق‌ يک‌ آنتاگونيست‌ مخدر براي‌ رفع‌ اثر اين‌ دارو، بيمار بايد از نظر نشانه‌هاي‌ افزايش‌ تحريک‌ سمپاتيک‌ (مثل‌ آريتمي‌) و تضعيف‌ اثرات‌ ضددرد (مثل‌ تندي‌ قلب‌، درد، اتساع‌ مردمک‌، پرش‌ عضلات‌) بررسي‌ شود.

در فاصله‌هاي‌ زماني‌ منظم‌ طي‌ مرحله‌ ريکاوري‌، علائم‌ حياتي‌ را خصوصاً (در صورت‌ مصرف‌ بتابلاکر) از نظر کندي‌ قلب‌ بررسي‌ کنيد.

وضعيت‌ تنفسي‌ بيمار طي‌ مرحله‌ ريکاوري‌ از نظر علائم‌ نارسايي‌ تنفسي‌ بايد بررسي‌ شود.

روش‌ تهيه‌ / تجويز:

محلول‌ دارويي‌ را مي‌توان‌ با حلالهاي‌ نظير نرمال‌ سالين‌، DW 5% و رينگر لاکتات‌ رقيق‌ کرد. اين‌ دارو در غلظت‌هاي‌ mcg/ml 500 (بصورت‌ HCL ) موجود است‌. اگر ml 20 آن‌ را با ml 230 هر يک‌ از حلالهاي‌ فوق‌ رقيق‌ کنيد. محلولي‌ با غلظت‌ mcg/ml 40 بدست‌ مي‌آيد اين‌ دارو را در دماي‌ ْc 30-15نگهداري‌ کنيد و از منجمد نمودن‌ آن‌ خودداري‌ کنيد.

ارزيابي‌ باليني‌:

ريتم‌ قلب‌: از نظر تندي‌ و کندي‌ قلب‌ و نامنظمي‌هاي‌ قلب‌.

وضعيت‌ تنفسي‌: از نظر ريتم‌ و حجم‌ تنفس‌ و علائم‌ نارسايي‌ تنفسي‌.

دستگاه‌ عصبي‌: گيجي‌، کاهش‌ سطح‌ هوشياري‌، تهوع‌ و استفراغ‌.

 

Allopurinol

 

Zyloprim. Zyloric, Zurinol, Lopurine,

دسته‌ دارويي‌ : ضدنقرس‌

دسته‌ شيميايي‌ : مهارکننده‌ آنزيمي‌

اشکال‌ دارويي‌ : Tablets : 100mg

 

مکانيسم‌ اثر : مهارکننده‌ آنزيم‌ گزانتين‌ اکسيداز، کاهش‌ سنتز اسيداوريک‌.

موارد مصرف‌ : نقرس‌ مزمن‌، افزايش‌ اسيد اوريک‌ خون‌ در موارد بدخيمي‌، سنگ‌هاي‌ اگزالات‌ کلسيمي‌ راجعه‌.

دوز و راه‌ مصرف‌ :

نقرس‌ و هيپراوريسمي‌ :

بالغين‌ : mg 600ـ200 خوراکي‌، روزانه‌، بسته‌ به‌ شدت‌ بيماري‌.

بچه‌هاي‌ 10ـ6 سال‌ : mg 300 روزانه‌.

بچه‌هاي‌ زير 6 سال‌ : mg 150 روزانه‌.

نارسايي‌ کليوي‌ :

بالغين‌ : mg 200 خوراکي‌ روزانه‌ ] زماني‌ که‌ کليرانس‌ کراتينين‌ زير ml/min 20ـ10 [ است‌.

سنگ‌ راجعه‌ :

بالغين‌ : mg 300ـ200 روزانه‌ به‌صورت‌ خوراکي‌.

پيشگيري‌ از نفروپاتي‌ اسيداوريکي‌ :

بالغين‌ : mg 800ـ600 خوراکي‌، روزانه‌، به‌مدت‌ 3ـ2 روز.

عوارض‌ جانبي‌ :

خوني‌ : آگرانولوسيتوز، ترومبوسيتوپني‌، آنمي‌آپلاستيک‌، پان‌سيتوپني‌، لکوپني‌، دپرسيون‌ مغزاستخوان‌.

دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ : سردرد، خواب‌آلودگي‌، نوريت‌، پارستزي‌.

گوارشي‌ : تهوع‌، استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، بي‌حالي‌، احساس‌ مزه‌ فلزي‌، کرامپ‌، زخم‌ گوارشي‌، اسهال‌، استوماتيت‌ (التهاب‌ مخاط‌ دهان‌).

متفرقه‌ : ميوپاتي‌، آرترالژي‌، هپاتومگالي‌، هيپربيليروبينمي‌، زردي‌ کلستاتيک‌، نارسايي‌ کليوي‌.

چشم‌ و گوش‌، حلق‌ و بيني‌ : رتينوپاتي‌، کاتاراکت‌، خونريزي‌ از بيني‌.

پوستي‌ : تب‌، لرز، درماتيت‌، خارش‌، پورپورا، قرمزي‌، خون‌مردگي‌.

موارد منع‌ مصرف‌ : حساسيت‌ مفرط‌.

احتياطات‌ : در حاملگي‌ (گروه‌ B )، شيردهي‌، بيماري‌ کليوي‌ و کبدي‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

فارماکوکينتيک‌: جذب‌: خوراکي‌ 90-80 درصد. شروع‌ اثر: 48-24 ساعت‌. اوج‌ اثر: 6-2 ساعت‌. متابوليسم‌: به‌ متابوليت‌ فعال‌ اکسي‌ پورينول‌. دفع‌ : کليوي‌ و آهسته‌ (نيمه‌ عمر متابوليت‌ فعال‌ 30-18 ساعت‌).

تداخلات‌ دارويي‌: افزايش‌ اثر ضدانعقادي‌ وارفارين‌، افزايش‌ سميت‌ آزاتيوپورين‌، سيکلوفسفاميد و مرکاپتوپورين‌، افزايش‌ اثر هيپوگليسميک‌ کلروپروپاميد، خطر راش‌ جلدي‌ در مصرف‌ همزمان‌ آموکسي‌سيلين‌ و آمپي‌ سيلين‌.

 

ملاحظات‌ پرستاري‌ :

پيگيري‌ آزمايشگاهي‌ :

ميزان‌ اسيداوريک‌ هر دو هفته‌. مقدار اسيداوريک‌ بايد mg/dL 6 باشد.

CBC ، AST ، BUN ، کراتينين‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌ و سپس‌ به‌طور ماهيانه‌.

نسبت‌ I&O ؛ افزايش‌ مصرف‌ مايعات‌ به‌منظور جلوگيري‌ از تشکيل‌ سنگ‌.

توصيه‌ها :

به‌خاطر جلوگيري‌ از ايجاد علايم‌ گوارشي‌ با غذا مصرف‌ شود.

چند روز قبل‌ از شروع‌ درمان‌ ضدسرطان‌، مصرف‌ شود.

ارزيابي‌ باليني‌ :

پاسخ‌ درماني‌ : کاهش‌ درد مفاصل‌، کاهش‌ تشکيل‌ سنگ‌ در کليه‌.

احتمال‌ حملات‌ نقرسي‌ طي‌ 6 هفته‌ اول‌ درمان‌ (بدليل‌ حرکت‌ اوراتها از بافتهاي‌ تخريب‌ شده‌) بيشتر است‌. ممکن‌ است‌ نياز به‌ مصرف‌ همزمان‌ کولشي‌سين‌ براي‌ 6-3 ماه‌ اول‌ باشد.

در اختلالات‌ کليوي‌ و سنگ‌ کليوي‌ و نيز سالمندان‌ احتمال‌ مسموميت‌ دارويي‌ و بروز عوارض‌ پوستي‌ بيشتر است‌.

مسموميت‌ دارويي‌: در بيماران‌ با اختلالات‌ کليوي‌ 4-2 هفته‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ با علائم‌ تب‌، بثورات‌، خارش‌، اختلالات‌ کبدي‌، تشديد اختلال‌ کليوي‌ و ائوزينوفيلي‌. در صورت‌ مشاهده‌ علائم‌، دارو را فوراً قطع‌ کنيد.

وضعيت‌ غذايي‌ : پرهيز از مصرف‌ گوشت‌ قرمز، ساردين‌، ماهي‌ آزاد، حبوبات‌، سس‌ گوشتي‌ (غذاهاي‌ حاوي‌ پورين‌ زياد).

آموزش‌ به‌ بيمار و خانواده‌ :

افزايش‌ مصرف‌ مايعات‌ تا 3 الي‌ 4 ليتر در روز. ضمن‌ گزارش‌کردن‌ راش‌ جلدي‌، استوماتيت‌، بي‌حالي‌، تب‌، درد، مصرف‌ دارو را قطع‌ کنند.

به‌علت‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌ و سرگيجه‌ از انجام‌ کارهاي‌ مخاطره‌آميز خودداري‌ شود.

از مصرف‌ موادي‌ مثل‌ الکل‌، کافئين‌ که‌ ميزان‌ اسيد اوريک‌ را افزايش‌ مي‌دهند خودداري‌ شود.

به‌علت‌ امکان‌ ايجاد سنگ‌ کليه‌، از مصرف‌ مقادير زياد ويتامين‌ C خودداري‌ شود.

تداخل‌ با تست‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ :

افزايش‌ : AST ، ALT ، آلکالين‌فسفاتاز.

کاهش‌ : هماتوکريت‌، هموگلوبين‌، لکوسيت‌ها، گلوکز خون‌.

 

Almond Oil

 

دسته‌ دارويي‌ : روغن‌ نرم‌کننده‌

دسته‌ شيميايي‌ : روغن‌ بادام‌

اشکال‌ دارويي‌ : Bulk

 

موارد مصرف‌ : خشکي‌ و ترک‌ خوردن‌ پوست‌ (بصورت‌ موضعي‌)، بعنوان‌ ماده‌ نرم‌کننده‌ و مغذّي‌

(بصورت‌ خوراکي‌).

 

 

[TOP]

  

مي خواهم اين کتاب را بخرم

Copyright 2004. Ay Ay Ketab.