صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه
 

لیست کتابهای تاریخ و سیاست

  

   
موضوع نويسنده/مترجم عنوان کتاب

تاريخ

سایمون آدامز/ دکترپرویز دلیرپور سبزان

تاریخچه جنگ جهانی اول

تاریخ

سایمون آدامز/ دکترپرویز دلیرپور سبزان

تاریخچه جنگ جهانی دوم

تاريخ

بهنام محمد پناه

نبردهای ایران با یونان و روم

تاریخ

پیتر ویل کوکس/بهنام محمد پناه

مردان در جنگ پارسیان و پارتیان و ساسانیان

تاريخ

جي. آر.آر تالكين/مريم واثقي پناه

سيلماريليون

تاریخ

دکتر مصطفي مجد

سيرتاريخي انتقال علوم يونانی به عالم اسلامي

تاريخ

دکتر کاوه فرّخ/ بهنام محمدپناه

سواره‌نظام زبدة ارتش ساسانی

تاریخ

پروفسور تيم مك دانيل/دکتر پرويز دليرپور ‌

خودکامگي، نوسازي و انقلاب در روسيه و ايران

تاريخ

بهنام محمدپناه

ترکان در گذر تاريخ

تاریخ

بهنام محمد پناه

اسرار كيهــان

تاريخ

محسن ایمانیان

اسرار فضانوردان باستانی

تاریخ

بهنام محمد پناه

اسرار تمدن يونان باستان

تاريخ

بهنام محمد پناه

اسرار تمدن‌های باستانی بین‌النهرین

تاریخ

بهنام محمد پناه

اسرار تمدن روم باستان

تاريخ

نیلوفر فشنگ‌ساز

اساطیر یونانی و صور فلکی

تاریخ

سعید کریم‌پور

ادیان ابراهیمی و مسأله پیامبر موعود

تاريخ

اندرو رابینسون/ یلدا بلارک

تاریخچة پیدایش خط و نوشتار

تاریخ

بهنام محمد پناه

تاريخ و ساختار نظام سياسي ايالات متحدة آمريکا

تاريخ

سید حسین موسویان

سیر تحول پسوند از باستان تا امروز

تاریخ

ژبيگنيو برژينسكي/امير حسين توكلي

قدرت و سیاست در جهان تک‌قطبی پس از سقوط نظام کمونیستی

تاريخ

بهنام محمدپناه

زندگی‌نامة کوروش بزرگ

تاریخ

بهنام محمد پناه

امپراتوری فراموش شده

تاريخ

بهنام محمدپناه

اسرار تمدن‌های باستانی اینکا، مایا و آزتک

تاریخ

بهنام محمد پناه

اسرار تمدن چین باستان

تاريخ ايران

بهنام محمدپناه

از کوروش کبير تا داريوش کبير

سياست

مصطفي تاج زاده

جوامع مسلمان، دموکراسي و بن لادن

سياست

ارنست مندل

سوسياليزم يا نئوليبراليسم