هرگونه استفاده از مطالب مندرج در اين بخش فقط با ذکر ماخذ مجاز است!!


قصه هاي هزار و يک شب                                    
                                                                                                                                                                                        صفحه اصلي


اين داستان ها با فرمت
PDF در اختيار شما قرار مي گيرد و براي خواندن آن نياز به اکروبات ريدر خواهيد داشت آخرين نسخه آنرا از اينجا
دريافت کنيد

عنوان قصه ها

شب ها

سرگذشت شهريار و برادرش شاه زمان

شب دوم

شهرزاد قصه گو و قصه هاي او

شب سوم

افسانه دهقان و خر و گاو او

شب چهارم

داستان بازرگان و افريت

شب پنجم

افسانه پير اول و ماده آهو

شب ششم

افسانه پير دوم و دو سگش

شب هفتم

افسانه پير سوم و قاطرش

شب هشتم

افسانه ماهيگير و ديو

شب نهم

داستان ملک يونان و حکيم رويان

شب دهم

داستان ملک سندباد و شاهين او

شب يازدهم

افسانه وزير و پسر پادشاه

شب دوازدهم

سرگذشت حمال و دختران و سه گدا

شب سيزدهم

داستان گداي اول

شب چهاردهم

افسانه گداي دوم

شب پانزدهم

سرگذشت گداي سوم

شب شانزدهم

داستان بانو و دو سگ

شب هفدهم

غلام دروغگو

شب هجدهم

افسانه نورالدين و شمس الدين

شب نوزدهم

سرگذشت خياط و گوژپشت و يهودي

شب بيستم

داستان نصراني

شب بيست و يکم

داستان بازرگان و سر و پاچه بريان

شب بيست و دوم

داستان آرايشگر بغداد

شب بيست و سوم

داستان شيخ خاموش و برادرانش

شب بيست و چهارم

سرگذشت لنگ

شب بيست و پنجم

سرگذشت کور

شب بيست و ششم

سرگذشت يک چشم

شب بيست و هفتم

حکايت گوش بريده

شب بيست و هشتم

داستان لب بريده

شب بيست و نهم

 

شب سي ام

 

شب سي و يکم

 

شب سي و دوم

 

شب سي و سوم

 

شب سي و چهارم

 

شب سي و پنجم

 

شب سي و ششم

 

شب سي و هفتم

 

شب سي و هشتم

 

شب سي و نهم

  

Copyright 2004. Ay Ay Ketab.