صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه

ناشر:سبزان
تاريخ چاپ: 1387
نوبت چاپ:اول
تيراژ:1000 نسخه
قيمت:4800 تومان
شابک: 8  – 62  – 8249 – 964  

0 – 62 – 8249 – 964 – 978    

 

فرهنگ اصطلاحات و واژه‌هاي نانوتكنولوژي

A Glossary of Nanotechnological Terms

 

محمود محمودي ، ریحانه رضوانی

مقدمه و سخن نویسندگان
نانوفناوری در دهة اخیر رشد صعودی و فوق‌العاده‌ای در سراسر جهان داشته است که کشور عزیزمان ایران نیز همراه با این قافله در حرکت است.
توسعة فناوری نانو به واسطة تلاش‌های دانشمندان داخلی و علاقه‌مندی دانشجویان نسبت به این فناوری نو ظهور و گسترده، ما را بر آن داشت تا بعد از تهیه و انتشار کتاب «نانوتکنولوژی به زبان ساده» به فکر انتشار مجموعه‌ای باشیم تا تمامی لغات و اصطلاحات این فناوری نوین را در اختیار اندیشمندان و محققان فارسی زبان قرار دهیم.
محتوی این کتاب، منطبق بر آخرین استانداردهای روز نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا بوده و علاوه بر آن مشتمل بر تعاریف و تشریح لغات و اصطلاحات مربوط به ابزارها و وسایل مرتبط با نانوفناوری، علم مواد و اصطلاحات تخصصی این رشته به دو زبان انگلیسی و فارسی می‌باشد.
به منظور استفاده بهتر و همچنین آسان‌تر خوانندگان محترم سعی شده است، لغات و اصطلاحاتی که در این رشته اغلب به‌صورت مخفف مورد استفاده قرار می‌گیرند، در ابتدای کتاب و با توضیحات مختصر آورده شود. پر واضح است که به منظور درک بهتر مطلب، خوانندگان محترم می‌توانند به توضیحات کامل‌تر آن نکات که در متن کتاب آورده شده است رجوع نمایند. در خاتمه، از آنجا که این اثر اولین و تنهاترین لغتنامه در حوزه نانوفناوری می‌باشد، بدیهی است که کاستی‌هایی نیز داشته باشد، لذا برای رفع نواقص این مجموعه عظیم دست تمامی اندیشمندان و محققان عزیز را به گرمی می‌فشاریم.

امید است در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی روزافزون تمامی علوم در میهن همیشه سربلندمان باشیم. در پایان بر خود لازم می‌دانیم از تمامی اساتید گرانقدری که ما را در تدوین این مجموعه یاری داده‌اند تقدیر و تشکر نماییم. همچنین از انتشارات سبزان که ما را در انتشار این مجموعه یاری داده‌اند تقدیر و تشکر می‌نماییم.

. کتاب نانو تکنولوژی به زبان ساده، انتشارات سبزان

 

Abbreviation

AC-EFM

See A.c Electrostatic Force Microscope

AES

See Auger Electron Spectroscopy

AFM

See Atomic Force Microscopy

AGC

Automatic gain control

A-HFM

See Amplitude HFM

AIM

Atomic Imaging and Manipulation

AI

See Artificial Intelligence

ALE

Atomic Layer Epitaxy

AMFM

See Attractive-mode force microscope

ANFOM

See Apertureless NFOM

ANN

See Average Agglomeration Number

ARTM AFM

Attractive Regime Tapping-Mode AFM

ASD

See Amplitude Slope Detection

ATL

See Active Template Library

ATM

Asynchronous transmission mode

ATOFMS

Aerodynamic Time Of Flight Mass Spectrometer

ATOFMS

Aerodynamic Time Of Flight Mass Spectrometer

ATP

See Adensoine Triphosphate

BCC

Body-Centred Cubic

BEC’s

See Bose-Einstein Condensates

BEEM

See Ballistic Electron Emission Microscopy

BEES

See Ballistic Electron Emission Spectroscopy

BET

Brunauer, Emmett and Teller method of measuring surface area

BioPOEMS

See Biopolymeroptoelectromechanical Systems

BMR

See Ballistic Magnetoresistance

BSEI

Backscattered Electron Image

C AFM/STM

Combined AFM/STM

C-AFM

See Contact AFM

CAM

See Constant-amplitude mode of non-contact AFM

CASM

Calorimetric analysis with scanning microscopy

CCCM SCM

Constant change capacitance mode

CCM

See Calibration Curve Method or Conversion Curve Method

CDI-Mode

See Constant amplitude Dynamic Indentation Mode

CEM

Constant-excitation mode

Cermet

Ceramic-Metal Composite

CFM

Chemical Force Microscopy

CFM

See Contact Force Microscopy

CFU

Colony Forming Units

CILO

Current Induced Local Oxidation

CITS

Current imaging tunneling spectroscopy

CL

Cantilever

CMM

Coordinate measuring machine

CMOS

Complementary Metal-Oxide Semiconductor

CMP

Chemical Mechanical Polishing

CNT

Carbon NanoTube

CP-AFM

Conducting probe AFM

CPC

See Condensation Particle Counter

CPD

Contact potential difference

CRT

Cathode Ray Tube

CSPM

See Conductive SPM

CVD

See Chemical Vapour Deposition

CVT

Constant-vibration mode

D AFM

Dynamic AFM

D RAM

Dynamic random access memory

DC-EFM

See Dynamic Contact Mode Electrostatic Force Microscopy

DFS

See Dynamic Force Spectroscopy

DFM

Dynamic Force Microscopy

DFT

See Density Functional Theory

DLS

See Dynamic light scattering

DMA

See Differential Mobility Analyzer

DNA

See DEOXYRIBONUCLEIC ACID

DPL

See Dynamic Plowing Lithography (Nanolithography)

DPM

See Dynamic Probe Microscopy

DPSSL

Diode pumped solid state lasers

D-STM

Dual-probe STM

DTS

Distance tunnel spectroscopy

EBD

Electron Beam Deposited

EC SPM

Electrochemical SPM

ECM

Eddy Current Microscopy

EDL

See Electrical double layer

EDS

Energy Dispersive Spectrometry

EDX

See Energy Dispersive X-ray analysis

EDX

Energy Dispersive X-ray Spectrometry

EELS

See Electron Energy Loss Spectroscopy

EFM

See Electrostatic Force Microscopy

EFMM

See Electrostatic Force Modulation Microscopy

EHDA

Electrohydrodynamic Atomization

EIA

Energetic Ion Analysis

ELPI

Electrical Low Pressure Impactor

Em NSOM

Electro Modulated NSOM

EPMA

See Electron Probe MicroAnalysis/Analyzer

ESAVD

See Electrostatic Spray Assisted Vapour Deposition

ESCA

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

ESEM

Environmental Scanning Electron Microscope

ESFM

Electric Scanning Force Microscopy

ESM

See Electro scanning microscope

EUV

Extreme Ultra-Violet

EXAFS

Extended X-ray Absorption Fine Structure

FABMS

Fast Atom Bombardment Mass Spectroscopy

FCC

Face-Centred Cubic

FCVA

Filtered cathodic vacuum arc

FDA

Force Discrimination Assay

FEG-SEM

Field Emission Gun Scanning Electron Microscope

FEL

Free Electron Laser

FET

Field-Effect Transistor

FFF

Field Flow Fractionation

FFM

Frictional Force Microscopy

FIB

Focussed ion beam

FMM

Force Modulation Mode, Force Modulation Microscopy

FRET

Fluorescence Resonance Energy Transfer

FSM

See Frequency-Shift Mode AFM

FTIR

See Fourier Transform Infrared Spectroscopy

FTP

See File Transfer Protocol

FWHM

Full Width, Half Maximum

GCG

See Genetics Computing Group

GDMS

See Glow Discharge Mass Spectrometry

GDOES

See Glow Discharge Optical Emission Spectrometry

GDS

See Glow Discharge Spectrometry

GMR

See Giant Magneto-Resistance

GSD

See Geometric Standard Deviation

HDM

See High Definition Mode

HDS

HydroDeSulfurization

HEISS

High Energy Ion Scattering Spectrometry

HFET

Heterojunction Field-Effect Transistor

HFM

See Heterodyne Force Microscopy

HOPG

See Highly Oriented Pirolytical Graphite

HREELS

High-Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy

HREM

High-Resolution Electron Microscopy

HRTEM

High resolution transmission electron microscopy

HTML

See Hypertext Markup Language

HTTP

See Hypertext Transfer Protocol

HVOF

High Velocity Oxygen Fuel

IA

See Intelligence Amplification

IBA

See Ion Beam Analysis

IC

See Integrated circuit

IC-AFM

See Intermittent Contact AFM

IEP

See IsoElectric Point

IET

Inelastic Electron Tunneling

IFLM

See Inorganic Fullerene-Like Materials

IFM

Interfacial Force Microscopy

IHP

Inner Helmholtz Plane

IL

Island nano lithography

IMP

Electronic implant, especially in the brain

IP

Ionization Potential

IP

See Internet Protocol

KPFM

See Kelvin Probe Force Microscopy

KPM

Kelvin Probe Microscopy

LCD

See Liquid Crystal Display

LDOS

local density of states

LED

See light emitting diode

LEIS

Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy

LEISS

Low Energy Ion Scattering Spectrometry

LES

Light Emission Spectroscopy

LFM

Lateral Force Microscopy

LISA

Lithographically Induced Self-Assembly

LMM

Lateral Modulation Mode

LPD

See Laser plasma deposition

LPI

Low-probability-of-intercept

LS SPM

Large Sample SPM

LT SPM

Low Temperature SPM

LZT

See Laser Zone Texturing

MBE

See Molecular Beam Epitaxy

MD

Molecular Dynamics

MDTA,mDTA

Micro Differential Thermal Analysis

ME

See Molecular Electronics

MEISS

Medium Energy Ion Scattering Spectrometry

MEMS

See MicroElectroMechanical Systems

MFM

Magnetic Force Microscopy

MFP

Molecular Force Probe

Micro-TAS

Micro(scale)-Total Analysis System

MIMS

See Molecular Integrated Microsystems

MIMIC

See Micromoulding in capillaries

MM

See Molecular manufacturing

MMAD

Mass Median Aerodynamic Diameter

MNT

See Molecular nanotechnology

MRFM

Magnetic Resonance Force Microscopy

MRM

Magnetic Resonance Microscopy

MS

Mass Spectrometry

M STM

Magnetic STM

MTMA,mTMA

See Micro-Thermo Mechanical Analysis

MWNT

Multi-Walled NanoTube

nano-TAS

nano(scale)-Total Analysis System

NCSL

Nano Crystal Super Lattices

Nct

See Nanocrit

NDR

Negative Differential Resistance

NEMS

See NanoElectroMechanical Systems

NF LFM

Near-Field Lorentz Force Microscopy

NFOM

Near-Field Optical Microscopy

NIL

NanoImprint Lithography

nM

See nanoManipulator

Nm

Abbreviation for Nanometer

NMOS

See N-channel MOS

NMR

See Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

noun

See Nanopharmaceuticals

NPN

See N-type - P-type - N-type

NPR

Near-Field Photo reflectance Spectroscopy

NQR

Nuclear Quadrupole Resonance

NSOM

See Near-field Scanning Optical Microscopy

ODBE

See Optical Detection Ballistic Electrons

ODMR

Optically detected magnetic resonance

OHP

Outer Helmholtz Plane

OMPVE

OrganoMetallic Vapour Phase Epitaxy

OPC

Optical Particle Counter

PC MC

Protein-coated microcrystals

PCS

See Photon correlation spectroscopy

PEELS

Parallel Electron Energy Loss Spectroscopy

PEEM

See PhotoEmission Electron Microscopy

PFM

See Piezo response Force Microscopy

Ph-HFM

Phase-HFM, phase- Heterodyne Force Microscopy

PLL

Phase-locked loop

PMFM

See Potential-correction MFM

PPM

Proximity Probe Microscopy

PSD

Position-Sensitive Detector

PSPD

Position-Sensitive Photodetector

PSTM

See Photon STM

PTR

Pole tip recession

PVS

Physical Vapour Synthesis

PZC

See Point of Zero Charge

QCA

See Quantum Cellular Automata

QDN’s

See Quantum Dot Nanocrystals

QELS

See Quasi-elastic light scattering

QFM

Quasinoncontact Force Microscopy

QMOS

Quantum Metal Oxide Semiconductor

QPM

Quantum Proximity Microscopy

QPS

See QPlus-sensor

RBS

Rutherford Backscattering Spectrometry

RC SFM

See Resonance contact scanning force microscope

RNA

See Ribonucleic acid

RNCM

See Resonant Non-Contact Mode

RRTM AFM

See Repulsive Regime in TM AFM

RTD

Resonant Tunnelling Diode

RTFM

See Resonant Tapping-Force Microscopy

RTM

Resonance Tracking Mode

SAM

Self-Assembled Monolayer

SAM

Scanning Auger Microscope

SAMFET

See Self assembled monolayer field effect transistor

SAMMS

Self-Assembled Monolayers on Mesoporous Supports

SANS

See Small angle neutron scattering

SAP

Scanning Atom Probe

SATM

Scanning Acoustic Tunneling Microscopy

SATS

Scanning Acoustic Tunneling Spectroscopy

SCM

See Scanning Capacitance Microscopy

SCVM

Scanning Capacitance-Voltage Microscope

SDM

Scanning Damping Microscopy

SEAD

See Selective area electron diffraction

SECM

Scanning ElectroChemical Microscopy

SEED

Self-Electro-optic Effect Device

SEI

Secondary Electron Image

SEM

Scanning Electron Microscope

SEMM

See Scanning Evanescent Electro-Magnetic Microscope

SEPM

Scanning Electrical Potential Microscopy

SEPM

Scanning Electrical Properties Microscopy

SET

Single Electron Transistor

SFA

Surface Force Apparatus

SFM

Scanning Force Microscope

SFM

See Shear Force Microscopy

SFS

See Scanning Force Spectroscopy

SGM

See Scanning gate microscopy

SGML

See Standard Generalized Markup Language

SGS

Scanning gate spectroscopy

SHFM

Shear Force Microscope

SICM

Scanning Ion - Conductance Microscope

SIM

See Scanning Impedance Microscopy

SIMS

See Secondary Ion Mass Spectrometry

SKP,SKPM

Scanning Kelvin Probe Microscopy

SLAM

See Scanning Local-Acceleration Microscopy

SM SCM

See Shear Mode SCM

SMM

Scanning Maxwell-Stress Microscopy

SMM

See Scanning Microdeformation Microscopy

SMOKE

Surface Magneto-Optic Kerr Effect

SMPS

See Scanning Mobility Particle Sizer

SMRM

Scanning Magneto-Resistive Microscope

SNAM

Scanning Near field Acoustic Microscopy

SNAP

See Superlattice nanowire pattern

SNDM

Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy

SNMS

Secondary Neutral Mass Spectrometry

SNMS

Sputtered Neutral Mass Spectrometry

SNOM

See Scanning Near Field Optical Microscopy

SP STM

Spin-Polarized STM

SPE

Scanning Probe Electrochemistry

SPM

See Scanning Probe Microscopy

SPM

See Scanning proximity microscope

SRET

Scanning Reference Electrode Technique

SRM

Spreading Resistance Microscopy

SRP

Spreading Resistance Profiling

SSFM

Scanning Shear-Force Microscopy

SSFM

See Submarine SFM

SSHM

Scanning Surface Harmonic Microscopy

SSPM

See Scanning Surface Potential Microscopy

SSRM

Scanning Spreading Resistance Microscopy

STEM

Scanning Transmission Electron Microscope

STEM

Scanning transmission electron microscope

SThM

See Scanning Thermal Microscope

STM

See Scanning Tunnelling Microscope

STM –IETS

STM Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy

STS

Scanning Tunnelling Spectroscopy

S-UFM

See Sample Ultrasonic Force Microscopy

SVET

Scanning Vibrating Electrode Technique

SWCNT

Single-Walled Carbon NanoTube

SWNT

Single-Wall NanoTube

TCP

See Transmission Control Protocol

TDFM

See Transverse Dynamic Force Microscopy

TDM

Two Dimensional Material

TEM

See Transmission Electron Microscope

TEOM®

Tapered Element Oscillating Microbalance

TFB AFM

See Tuning-Fork-Based AFM

ThSM

See Thermal Scanning Microscope

TIR

Total internal reflection

TM AFM

See Tapping Mode AFM

TOFMS

Time Of Flight Mass Spectrometry

TS MFM

Tunneling stabilized MFM

T-SLAM

Variable-temperature SLAM

TSM

See Tunneling current and surface-potential simultaneous measuring system

TXRF

See Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy

UAFM

Ultrasonic AFM

UFM

Ultrasonic Force Microscopy

UHV

Ultra High Vacuum (Microscope)

UPS

See UltraViolet Photoelectron Spectroscopy

UV/VIS

UltraViolet/VISible light

VB

See Visual Basic

VC

See Venture capitalist

VCSEL

Vertical Cavity Surface Emitting Laser

VT SPM

Variable Temperature SPM

VTS

Voltage Tunnel Spectroscopy

WDS

Wavelength Dispersive Spectrometry

WDX

Wavelength Dispersive X-ray Spectrometry

W-UFM

See Waveguide Ultrasonic Force Microscopy

XMCD

X-ray Magnetic Circular Dicroism

XPS

See X-ray Photoelectron Spectroscopy

XRD

X-ray diffraction

 

A

Ab intio

"From the beginning". Used in computational science to indicate calculations that require no experimental data and only the most basic facts about the system, for example its chemical
در علوم محاسباتی برای نشان دادن محاسباتی که نیاز به اطلاعات تجربی ندارند و فقط داده‌های اصلی در مورد سیستم مورد نیاز است مانند مواد شیمیایی آن سیستم.

Accelerometer

An instrument for measuring acceleration or deceleration, or the rate of change in the speed of a moving object.
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری افزایش یا کاهش سرعت، و یا میزان تغییرات سرعت در جسم در حال حرکت.

Accord

Cheminformatics software products enabling management and analysis of chemical data and information.
محصولات نرم افزاری Cheminformatics که قادر به اداره و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های شیمیایی است.

ACE Paste

Atmospheric Carbon Extractor. Harvests the greenhouse gases for Carbon, to be used for diamondoid fabrication. Larger than most pastebots, because it has to be collectible afterwards. A well-designed paste could harvest 100X or more its empty weight. ACE Paste may not be necessary, because large fixed installations might be more efficient.
برای برداشت و جمع‌آوری به منظور استفاده در ساخت الماس گونه‌ها استفاده می‌شود، از ماشین‌های چسبان دیگر بزرگتر است، چون می‌بایست پس از استفاده قابلیت جمع شدن را داشته باشد، ماشین چسبان خوش ساخت می‌تواند تا صد برابر وزن خود محصول دهد. ممکن است ماشین ACE Paste لازم نباشد زیرا تاسیسات بزرگ و ثابت کارایی بیشتری دارند.

A. c Electrostatic Force Microscope (a. c-EFM)

In A. C – EFM the cantilever is made to oscillate by an ac potential that is applied to the sample at the resonant frequency of the cantilever. This produces an ac force on the cantilever proportional to the local ac potential Vs (w) beneath the tip. The resulting oscillation amplitude is recorded using an external lock-in amplifier; the signal is proportional to Vs (w).
 در a. c – EFM کانتیلور به وسیله پتانسیل a. c که در بسامد تشدید کانتیلور به نمونه القا می‌شود، نوسان می‌کند. این عمل سبب پیدایش یک نیروی a. c بر روی کانتیلور می‌شود که متناسب با پتانسیل a. c مکانی Vs (w) است که در زیر نوک قرار دارد. دامنه نوسان حاصل توسط یک تقویت کننده خارجی ثبت می‌گردد ؛ این سیگنال با Vs (w) متناسب است.

Acicular particle                                                                                 

Needle shaped particle                            ذره سوزني شکل

Acoustic microscope

Atomic force microscope enabling one to image the topography of a sample, and to monitor simultaneously ultrasonic surface vibrations in the MHz range. For detection of the distribution of the ultrasonic vibration amplitude, a part of the position-sensing light beam reflected from the cantilever is directed to an external knife-edge detector.
 میکروسکوپ نیروی اتمی که قادر به ایجاد یک تصویر توپوگرافی از سطح نمونه است و می‌تواند به طور همزمان ارتعاشات فراصوتی سطح را در دامنه MHz نشان دهد. برای آشکار‌سازی توزیع دامنه ارتعاشات فراصوتی، قسمتی از نور موقعیت‌یاب بازتابیده شده از کانتیلور به یک آشکار ساز لبه تیز خارجی فرستاده می‌شود.

 Active Shield

 A defensive system with built-in constraints to limit or prevent its offensive use.
یک سیستم دفاعی با پیشگیرنده‌هایی که توان حمله را در آن محدود می‌کنند یا به طور کلی از کار می‌اندازند.

Active Template Library (ATL)

 A Microsoft® programming library used in the development of Accelrys products.
یک کتابخانه برنامه نویسی از شرکت مایکروسافت که در توسعه محصولات شرکت Accelrys به کار می‌رود.

Acute Angle                                                                                       

 An angle that is less than 90 degrees.
زاویه‌های کوچکتر از نود درجه. زاویه بسته.

Adensoine Triphosphate (ATP)

A chemical compound that functions as fuel for biomolecular nanotechnology having the formula, C10h36N5O13.
 یک ترکیب شیمیایی که به‌عنوان سوخت برای نانوتکنولوژی بیومولکولی استفاده می‌شود و دارای فرمول C10H16N5O13  است.

ADME/Tox (Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion / Toxicity).

 The set of properties related to behavior in the body that are critical to the success of a potential drug. They often cause failures in clinical trials, even where the drug has a desired therapeutic effect.
 مجموعه‌ای از خواص مرتبط با رفتار در بدن که برای نتیجه دادن یک داروی بالقوه بسیار ضرورری هستند. آنها اغلب باعث شکست خوردن آزمایشات کلینیکی می‌شوند هرچند که دارو خواص درمانی دلخواه را داشته باشد.

Aerodynamic diameter

 Diameter of a spherical particle with a density of 1000 kg/m3, that has the same settling velocity as the particle under consideration; related to the inertial properties of aerosol particles.
قطر ذره کروی با چگالی 1000 kg/m3 ، که همانند ذره تحت بررسی سرعت ساکن یکسان دارد؛ و این مربوط به خواص اینرسی ذرات آئروسل است.

Aerodynamic Time Of Flight Mass Spectrometer (ATOFMS)

مرتبه ایرودینامیکی اسپکترومتر جرم گریز.

Aerosol

Metastable suspension of solid or liquid particles (generally within the range of about 1 nm to about 100 µm in diameter) in a gas.
تعلیق کم ثبات ذرات مایع یا جامد در گاز (معمولاً در محدوده‌ای از قطر بین 100-1 نانومتر (

Aerosol diffusion charging

 Method in which the Fuchs surface area of an aerosol is measured directly, by passing electrically neutral particles through a unipolar ion cloud and measuring the resulting aerosol charge.
روشی که در آن مساحت سطحی Fuchs در آئروسل به‌طور مستقیم به‌وسیله عبور الکتریکی ذرات خنثی ازمیان یک ابر یونی غیر قطبی و اندازه‌گیری نتایج بار آئروسل، اندازه‌گیری می‌شود.

Aerosol scavenging

 Removal of particles from the air by other particles through inertial, gravitational or diffusive processes.
از بین بردن ذرات هوا به کمک ذرات دیگر از طریق فرآیندهایی مانند اینرسی، گرانش یا پخش.

Agglomerate

1. Group of particles held together by relatively weak (van der Waals and weak electrostatic) forces, requiring only physical means for separation.
2. Group of strongly associated particles that cannot easily be redispersed by mechanical means and may require chemical means as well.
گروهی از ذرات که همدیگر را با نیروهای نسبتا ضعیف مانند نیروی ضعیف الکتروستاتیکی و واندروالس نگه می‌دارند، و نیازمند وسیله‌ای فیزیکی برای جدایی هستند.
گروهی از ذرات که پیوند محکمی بین آنها برقرار است و نمی‌توان آنها را به آسانی و با وسایل مکانیکی دوباره از هم جدا کرد و ممکن است نیازمند وسایل شیمیایی باشند.

Aggregate

Assemblage of primary particles exhibiting an identifiable collective behaviour.
جمع آوری ذرات اولیه (primary particles ) که یک رفتار مشترک قابل شناسایی از خود نشان می‌دهند.

Aggregation, orthokinetic

Aggregation induced by hydrodynamic motion, such as stirring, sedimentation or convection.
تجمع تحریک شده به وسیله حرکت هیدرودینامیکی مانند به هم زدن، ته نشینی یا انتقال گرما.

Aggregation, perikinetic

Aggregation induced by Brownian motion.
تجمع تحریک شده به‌وسیله حرکت براوونی.

A-HFM

Amplitude HFM (Heterodyne Force Microscopy) , see HFM.
دامنه HFM (کاوش میکروسکوپی به‌وسیله امواج رادیویی مختلط) - HFM را ببینید.

Algorithm

A set of instructions, like a recipe, that performs functions or solves mathematical problems.
 مجموعه‌ای از راهنمایی‌ها،که مانند یک دستور العمل ،که توانایی انجام توابع یا حل مسائل ریاضی را دارد.

AMINO ACIDS

 Organic molecules that are the building blocks of proteins. There are some two hundred known amino acids, of which twenty are used extensively in living organisms.
 مولکول‌های آلی که واحدهای سازنده پروتئین‌ها محسوب می‌شوند. تقریبا دویست اسیدآمینه شناسایی شده‌اند که 20 نوع از آنها به طور گسترده در ارگانیسم‌های زنده وجود دارد.

Amplitude Slope Detection (ASD)                                          

 Measuring a force derivative by deriving a shift in the cantilever resonance frequency from a change in the cantilever vibration amplitude driven at constant frequency.
آشکار‌سازی شیب دامنه
اندازه‌گیری مشتقی از نیرو به وسیله مشتق کردن یک تناوب در فرکانس تشدید کانتیلور از یک تغییر در دامنه ارتعاش کانتیلور که دارای فرکانس ثابت است.

Amorphous material

Solid materials or liquids where there is no order in the structure. Modeling these systems requires the application of advanced statistical techniques or the use of sophisticated approximations. Examples include many polymer systems.
 مواد بی شکل
مواد جامد یا مایعاتی که هیچ نظمی در ساختارشان ندارند. مدل دادن به این سیستم‌ها نیازمند تکنیک‌های آماری پیشرفته یا استفاده از تقریب‌های پیچیده است. بسیاری از سیستم‌های پلیمری جزء این دسته هستند.

Analytical Instruments

Machines used to measure and analyze the structure or properties of chemicals, biological systems, or materials. They often work by measuring the way in which the sample interacts with radiation: X- rays, infrared, ultra-violet, or light. Software can be vital in interpreting results.
ابزارهای تحلیلی
ماشین‌هایی که برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل ساختار و خواص مواد شیمیایی، سیستم‌های بیولوژیکی یا مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها اغلب از روشی بهره می‌گیرند که از برهم‌کنش نمونه با پرتوهای X، مادون قرمز، فرا بنفش یا نور استفاده کند. نرم افزارمورد استفاده نقش مهمی در تفسیر نتایج دارد.

Antioxidants

 Chemicals that protect against oxidation, which causes rancidity in fats and damage to DNA.
مواد شیمیایی که از اکسید شدن جلوگیری می‌کنند، باعث فاسد شدن چربی‌ها و آسیب دیدگی DNA می‌شوند.

Apertureless NFOM (ANFOM)

 This technique is based on measuring the modulation of the scattered electric field from the end of a sharp silicon tip as it is stabilized and scanned in close proximity to a sample surface. The demonstrated resolution lies in the 3 nm range—comparable to what can be achieved with typical attractive mode atomic force microscopes.
NFOM بدون دریچه
این شیوه، بر پایه اندازه‌گیری ارتعاشات میدان الکتریکی پراکنده شده از انتهای یک نوک سیلیکونی تیز، که با دقت زیاد بر روی سطح نمونه تثبیت شده و سطح نمونه را با فاصله بسیار نزدیک اسکن می‌کند، استوار است. قدرت تفکیک به‌دست آمده در حدود 3 nm است که با نتایج به‌دست آمده از یک میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت جاذب (AMFM) قابل مقایسه است.

Architecture

 The arrangement of components within computers, software and networks
 چینش اجزاء در داخل کامپیوترها، نرم افزارها و شبکه‌ها.

Artificial Intelligence (AI)

The branch of computer science devoted to making computers draw conclusions based on observation (reason) , recognize patterns and make predictions based on experience (learn) , and ultimately become self-aware.
A field of research that aims to understand and build intelligent machines; this term may also refer to an intelligent machine itself.
شاخه‌ای از علوم کامپیوتر که علاقه‌مند به ساخت کامپیوتر‌هایی برای نتیجه‌گیری، بر اساس مشاهدات، قدرت تعقل، تشخیص الگو‌ها و پیشگویی‌هایی بر اساس تجربیات و سرانجام خود آگاهی آنها است.
یک زمینه تحقیقاتی که امیدهای زیادی را برای فهم و ساخت ماشین‌های هوشمند دارد. این عبارت ممکن است برای چنین دستگاهی نیز به کار رود.

Artificial Life

Programs that behave like living beings by reacting to their virtual environments, reproducing and dying. Because these "beings" pass on traits, populations of them can evolve.
برنامه‌هایی که مانند یک موجود زنده در تعامل با محیط مجازی اطراف خود هستند، تولید مثل می‌کنند و می‌میرند. چون این موجودات می‌توانند ویژگی‌های خود را به نسل بعد انتقال دهند، می‌توان انتظار داشت که تکامل یافته شوند.

Aspect ratio

The ratio of the longest Feret’s diameter of a particle to the shortest perpendicular one.
نسبت طولانی‌ترین قطر Feret ذرات به کوتاه‌ترین قطر عمودی.

Assembler

A nano-robotic device controlled by an onboard computer that can use available chemicals to manufacture nanoscale products. It has been proposed that advanced designs could communicate, cooperate, and maneuver to build macroscale products. Assemblers are much more complex ,and probably less efficient, than fabricators.
A general-purpose device for molecular manufacturing capable of guiding chemical reactions by positioning molecules. A molecular machine that can be programmed to build virtually any molecular structure or device from simpler chemical building blocks. Analogous to a computer- driven machine shop.
وسیله نانورباتی که به‌وسیله یک کامپیوتر onbouard هدایت می‌شود و می‌تواند با استفاده از مواد شیمیایی در اختیارش محصولاتی در ابعاد نانو بسازد. گمان می‌رود که طراحی‌های پیشرفته قابلیت ایجاد ارتباط، همکاری و هدایت دقیق برای ساخت محصولات بزرگ را داشته باشند. اسمبلرها نسبت به fabricator ها پیچیده‌تر هستند و بازده پایین‌تری دارند.
یک وسیله کلی برای ساخت و ساز مولکولی که توانایی هدایت واکنش‌های شیمیایی را به وسیله چینش مکانی مولکول‌ها دارد. یک ماشین مولکولی که بتوان آن را برای ساخت هر نوع ساختار یا وسیله‌ مولکولی از واحدهای ساختاری شیمیایی ساده‌تر برنامه‌ریزی کرد. شبیه به یک ماشین فروش که توسط یک کامپیوتر هدایت می‌شود.

Atom

A particle, made up of a nucleus and one or more orbiting electrons, which is the basic unit of a chemical element.
ذره‌ای که از یک هسته و یک یا چندین الکترون که دور آن می‌گردند، تشکیل شده است و واحد بنیادین یک عنصر شیمیایی محسوب می‌شود.

Atomic Force Microscope (AFM)

AFM is type of Scanning Probe Microscope (or Scanning Proximity Microscope) with a microscopic force sensor as a probe. By scanning the AFM force sensor (flexible cantilever with the tip on the end) over a sample surface (or scanning a sample under the cantilever) and recording the deflection of the cantilever, one can measure the local height, chemical and mechanical properties of a sample.

An instrument able to image surfaces to molecular accuracy by mechanically probing their surface contours. A kind of proximal probe ..... A device in which the deflection of a sharp stylus mounted on a soft spring is monitored as the stylus is moved across a surface. If the deflection is kept constant by moving the surface up and down by measured increments, the result (under favorable conditions) is an atomic-resolution topographic map of the surface. Also termed a scanning force microscope. See How AFM Works, What is an Atomic Force Microscope? and Window on a Small World
میکروسکوپ نیروی اتمی
AFM یکی از انواع میکروسکوپ‌های SPM است که دارای یک سنسور نیروی میکروسکوپی، به‌عنوان کاوشگر (پروب) می‌باشد. به کمک اسکن سنسور نیروی AFM (کانتیلور انعطاف‌پذیر با یک نوک در انتها) بر روی سطح یک نمونه (یا اسکن یک نمونه زیر کانتیلور) و ثبت خم شدن کانتیلور می‌توان ارتفاع محلی و خواص مکانیکی و شیمیایی نمونه را اندازه‌گیری کرد.
ابزاری که با کاوش کردن سطح به صورت مکانیکی قادر به تصویر برداری از آن با دقت مولکولی است. گونه‌ای از پروب مجاورتی... ابزاری که خم شدن سوزن یک قلم تیز که بر روی یک فنر نصب شده است و در حال حرکت بر روی سطح می‌باشد، در آن ثبت می‌شود. اگر این انحنا به واسطه حرکت دادن سطح با افزایش‌های محاسبه شده ثابت نگه داشته شود، نتیجه (در شرایط مطلوب) یک نقشه توپوگرافی با دقت اتمی از سطح مورد نظر خواهد بود. به این ابزار میکروسکوپ نیروی روبشی نیز می‌گویند. (رجوع شود به چگونگی کارکرد AFM ، میکروسکوپ نیروی اتمی چیست و پنجره‌ای به روی دنیای کوچک).

Atomic Imaging and Manipulation (AIM)

دست‌كاري و تصوير‌‌برداري اتمي

Atomic Manipulation

Manipulating atoms, typically with the tip of an STM
دستکاری اتم‌ها که معمولاً با نوک یک STM انجام می‌شود.

Atomistic Simulation

Modeling methods that use the atom as their basic "building block". See also molecular modeling.

روش‌های مدل‌سازی که از اتم‌ها به‌عنوان واحدهای ساختاری اصلی استفاده می‌کند. رجوع شود به Molecular Modeling (مدل سازی مولکولی).

Atomistic Simultations

Atomic motion computer simulations of macromolecular systems are increasingly becoming an essential part of materials science and nanotechnology. Recent advances in supercomputer simulation techniques provide the necessary tools for performing computations on nanoscale objects containing as many as 300,000 atoms and on materials simulated with 1,000,000 atoms. This new capability will allow computer simulation of mechanical devices or molecular machines using nanometer size components. [The Center for Computational Sciences at the ORNL]
شبیه‌سازی‌های کامپیوتری حرکت اتمی از سیستم‌های ماکرو مولکولی به‌عنوان یک بخش ضروری از علم مواد و نانوتکنولوژی درآمده است. پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های شبیه‌سازی ابر کامپیوترها، ابزار لازم برای انجام محاسبات در اشیایی در ابعاد نانو که حاوی 300000 هزار اتم و موادی که با یک میلیون اتم شبیه سازی شده‌اند، را فراهم می‌‌آورند. این توانایی‌ها امکان شبیه‌سازی‌های کامپیوتری از وسایل مکانیکی یا ماشین‌های مولکولی که اجزایی در مقیاس نانومتر دارند را میسر می‌سازد.

Atomization

A technique for producing solid particles by dispersing molten material, a solution of the material or a suspension sprayed under conditions such that it breaks down and then solidifies or dries as a finely divided powder or aerosol. Typically used to make particles down to a size of 2 µm, i. e. larger than the nanoscale.
روشی برای تولید ذرات جامد به‌وسیله پراکندگی مواد مذاب، محلول مواد یا سوسپانسیون قطره‌ای تحت شرایطی مانند خرد کردن و سپس متبلور یا خشک کردن به شکل آئروسل یا پودر بسیار ریز درمی‌آیند. معمولاً برای ایجاد ذراتی که اندازه آنها کمتر از 2 µm (بزرگتر از مقیاس نانو) است، استفاده می‌شود.

Attractive-mode force microscope (AMFM)

Mode of operation of a quartz tuning-fork-based dynamic mode atomic force microscope for the imaging of biological samples under ambient conditions. AMFM uses a stiff cantilever that maintains stable oscillations at low amplitudes even in the presence of capillary and other long range forces that can overwhelm more flexible cantilevers.
میکروسکوپ نیروی حالت جاذب
حالتی از عملکرد مد دینامیکی یک میکروسکوپ نیروی اتمی مبتنی بر دیاپازونی از جنس کوارتز. این حالت برای تصویربرداری از نمونه‌های بیولوژیکی تحت شرایط محدود استفاده می‌شود. AMFM از یک کانتیلور سخت که دارای نوسان‌های پایدار در دامنه‌های کم است استفاده می‌کند. حتی در حضور نیروهای کاپیلاری و دیگر نیروهای دوربرد که کانیتلورهای انعطاف‌پذیرتر را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهند، این کانتیلور تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

Attractive Regime Tapping-Mode AFM (ARTM AFM)

مد ضربه‌ای AFM رژیم جاذب

Attrition

A form of comminution, where the reduction in size is caused by erosion resulting from the collision of particles with other particles or surfaces.
فرمی از خردکردن، که در آن کاهش سایزی که به کمک فرسایش اتفاق می‌افتد، نتیجه تصادم و برخورد ذرات با ذرات دیگر یا سطح است.

Auger Electron Spectroscopy (AES)

A technique in which an electron spectrometer is used to measure the energy distribution of Auger electrons emitted from a surface. AES instruments can achieve lateral resolutions as low as 15 nm.
طیف سنجی الکترون اوژه
روشی که درآن از طیف سنج الکترونی برای اندازه‌گیری توزیع الکترون‌های اوژه که از سطح منتشر شده‌اند، استفاده می‌شود. AES وسیله‌ای است که می‌توان به کمک آن به قدرت تفکیک جانبی کمتر از 15 nm دست یافت.

Automated Engineering

The use of computers to perform engineering design, ultimately generating detailed designs from broad specifications with little or no human help. Automated engineering is a specialized form of artificial intelligence.
مهندسی خودکار
استفاده از کامپیوترها برای انجام طراحی‌های مهندسی، و سرانجام ایجاد طرح‌های پیچیده با جزییات کامل که بدون کمک انسان یا با کمک ناچیزی از او انجام می‌پذیرد. (مهندسی خودکار) Automated engineering شکلی تخصصی از هوش مصنوعی است.

Automatic gain control (AGC)                          کنترل بهره اتوماتیک

Autoproductivity

The ability of a system, under external control, to automatically produce an identical copy of itself.
توانایی تولید خودکار نسخه‌ای همسان از یک سیستم توسط خودش، زیر نظر کنترل خارجی.

Average Agglomeration Number (AAN)

An estimate of the degree of agglomeration in a suspension, i. e. the average number of primary particles per agglomerate.
برآورد درجه تراکم در یک سوسپانسیون، به عبارت دیگر میانگین تعداد ذرات اولیه (primary particles ) بر متراکم شدن.


B

Bacteria

One-celled living organisms, typically about one micron in diameter. Bacteria are among the oldest, simplest, and smallest types of cells.
ارگانیسم زنده تک سلولی که معمولاً قطری در حدود یک میکرون دارد. باکتری‌ها جزو ابتدایی‌ترین، ساده‌ترین و کوچکترین نوع یاخته‌ها هستند.

Ballistic Electron Emission Microscopy (BEEM)

BEEM employs STM for investigation subsurface interface in Shottky-barrier systems, semicondfuctor heterojunctions, and other interfaces. Electron tunneling from the tip to the base electrode injects ballistic electrons into the base. The spectrum of base-collector current provides a direct probe of interface electronic structure

میکروسکوپ انتشار الکترونی بالستیکی

BEEM از STM برای بررسی فصلمشترک زیر سطح در سیستم‌های Shottky-barrier ، نیمه هادی چند اتصالی و سایر فصول مشترک استفاده می‌کند. تونل زنی الکترونی از نوک به الکترود Base باعث ورود الکترون‌های بالستیک به Base می‌شود. طیف collector- Base

یک پروب مستقیم از ساختار الکترونی فصل مشترک را فراهم می‌سازد.

Ballistic Electron Emission Spectroscopy (BEES)

See Ballistic Electron Emission Microscopy

طیف ‌نگار انتشار الکترونی ‌بالستیکی
( به Ballistic Electron Emission Microscopy مراجعه کنید)

Ballistic Magnetoresistance (BMR)

Is yet another way in which spin orientation, encoding information on a storage medium such as a hard drive, can modify electrical resistance in a nearby circuit, thereby accomplishing the sensing of that orientation.
BMR یکی از راه‌های جهت‌گیری اسپین، رمزگذاری اطلاعات بر روی یک ابزار ذخیره‌سازی مانند یک دیسک سخت است؛ که می‌تواند مقاومت الکتریکی را در یک مدار تغییر دهد و بدین وسیله شناخت جهت گیری اسپین، با موفقیت انجام شود.

Baronatation

In medical nanorobotics, locomotion through a frozen fluid by applying mechanical pressure along the path travelled to induce melting ahead, followed by regelation (refreezing) behind.
در نانوربات‌شناسی پزشکی، حرکت از میان یک مایع منجمد شده توسط اعمال فشار مکانیکی در طول مسیر پیموده شده که منجر به ذوب مایع منجمد در مسیر و یخ بستن مجدد آن پس از عبور می‌شود.

Bayes' Theorem

A formula for calculating conditional probabilities or recalculating probabilities based on additional information. Bayes' Theorem is used for inferential and predictive reasoning in Artificial Intelligence and predictive routing in Networking.
فرمولی برای محاسبه احتمالات شرطی یا محاسبه مجدد احتمالات بر پایه اطلاعات افزوده می‌باشد. تئوری Bayes برای استدلال پیشگویانه و استنباطی در هوش مصنوعی و همچنین مسیر یابی پیشگویانه در شبکه‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود.

Bearing

A mechanical device that permits the motion of a component in one or more degrees of freedom while resisting motion in all other degrees of freedom
وسیله‌ای مکانیکی که امکان حرکت یک جزء سیستم را در یک یا چند درجه آزادی فراهم می‌آورد، درحالی‌که مانع حرکت آن در درجات آزادی دیگر نمی‌شود.

Bergoo

A related term to grey goo, used (jokingly) to refer to the mistaken idea that during the singularity powerful technologies would decimate non-transhumanists, and that some transhumanists would see this as desirable (which is clearly against theTranshuman Principles).
عبارتی مرتبط با Gray Goo است که (به عنوان شوخی) برای اشاره به ایده نادرست استفاده می‌شود. بر اساس این ایده در دوران تکینگی، ‌تکنولوژی‌های قدرتمند و منحصربفرد transhumanists- non را از بین خواهند برد. Transhumanist ‌ها از این جریان استقبال خواهند کرد. (واضح است که کاملا برخلاف اصول Transhuman می‌باشد.)

BET analysis

Characterization technique based on the model developed by Brunauer, Emmet and Teller that allows the surface area of powders to be determined by gas adsorption.
روشي براي تعيين مشخصات که بر پايه مدل تهيه شده توسط Brunauer، Emmet و Teller توسعه يافته است و امکان اندازه‌گيري مساحت سطحي پودرها را با استفاده از جذب گاز فراهم مي‌آورد.

BET surface area

Surface area calculated from BET analysis
مساحت سطحي محاسبه شده با روش BET .

Binary

The base 2 number system, where all numbers are represented by combinations of the digits 0 and 1. Computers use binary numbers because electrical circuits in integrated circuits have only two values, on (1) and off (0) , and magnetic fields in disk drives have only two values, positive (1) and negative (0). Today's digital systems use binary numbers.
سیستم عددی دوتایی که همه اعداد با ترکیب ارقام ( 0 ) و ( 1 ) نشان داده می‌شوند. کامپیوتر‌ها از اعداد باینری استفاده می‌کنند، چون ‌مدارهای الکتریکی در مدارهای مجتمع فقط دو ‌مقدار دارند. روشن (1) و خاموش (0). و میدان‌های مغناطیسی در دیسک درایوها نیز دارای دو مقدار هستند، مثبت (1) و منفی(0). سیستم‌های دیجیتال امروزی از اعداد باینری بهره می‌گیرند.

Binding

The process by which a molecule becomes bound, that is, confined in position with respect to a receptor. Confinement occurs because structural features of the receptor create a potential well for the ligand; van der Waals and electrostatic interactions commonly contribute.
فرآیندی که به کمک آن یک مولکول ثابت می‌شود، یا به عبارت دیگر، با توجه به گیرنده در جای خود محصور می‌شود. این محصور شدن به دلیل خصوصیات ساختاری است که گیرنده (receptor ) یک چاه کوانتومی برای لیگاند ایجاد می‌کند. برهم‌کنش واندروالس و الکتروستاتیک معمولاً به این امر کمک می‌کنند.

Bio-assemblies or Biomolecular Assemblies

Containing several protein units, DNA loops, lipids, various ligands, etc
حاوی چندین واحد پروتئینی، حلقه‌های DNA، لیپیدها، چندین نوع لیگاند و غیره است.

BioCAD

Life science modeling company, originated the Catalyst product-line. Acquired by Acquired by Molecular Simulations Inc. in 1991, now part of Accelrys.
شرکت modeling escience lifL خط تولید Catalyst را راه اندازی کرد و توسط شرکت Molecular Simulations در سال 1991 خریداری شد و هم اکنون بخشی از Accelrys است.

Biochauvinism

The prejudice that biological systems have an intrinsic superiority that will always give them a monopoly on self-reproduction and intelligence
تعصب سیستم‌های بیولوژیکی به یک برتری ذاتی که به آنها امکان خود تکثیری و هوش انحصاری را می‌دهد.

Biogen

Life science modeling company started out of the California Institute of Technology in 1994. Became Molecular Simulations Inc. , now part of Accelrys.

شرکت Life science modeling خارج از موسسه فناوری کالیفورنیا در سال 1994 آغاز به کار کرد و سپس به شرکت Molecular Simulations تبدیل شد و حالا بخشی از Accelrys

است.

Bioinformatics

The management and analysis of data that describes genes, proteins, and DNA. These are the data types fundamental to biological and genetic research, for example that around the Human Genome Project.
مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که در مورد ژن‌ها، پروتئین‌ها و DNA ‌است. این داده‌ها پایه و اساس تحقیقات ژنتیکی و بیولوژیکی مانند پروژه ژنوم انسان هستند.

Biological Computing

The experimental field of computing that aims to use genetically manipulated organisms, like bacteria and individual cells, to perform the basic logic operations of computing or to carry out programmed instructions like detecting toxins or releasing insulin. Also used as a synonym for Bioinformatics, which is applied computing for biology.
شاخه تجربی محاسباتی که در آن استفاده از ارگانیسم‌های دستکاری شده ژنتیکی، مانند باکتری‌ها و سلول‌های منفرد، برای انجام اعمال اصلی محاسبات منطقی یا اجرای دستورالعمل‌های برنامه نویسی شده مانند آشکار‌سازی تکسین‌ها یا رها‌سازی انسولین هدف قرار گرفته است. همچنین به‌عنوان مترادفی برای Bioinformatics - استفاده از محاسبات کاربردی برای بیولوژی- استفاده می‌شود.

Biomedical Nanotechnology

See Nanomedicine                                 
به Nanomedicine مراجعه شود.

BioMEMS

MEMS used in medicine, that use microchipsMiniaturization engineering or MEMS applied to biotechnology or medicine. In BioMEMS the number of materials involved is much larger than in a comparable electronics application. Both instruments and sensors are used in BioMEMS. Applications include: forensic science (e. g. DNA); clinical diagnostics (e. g. glucose in blood); product development (e. g. new drug) ; and quality control (e. g. pH of swimming pools).
سیستم‌های میکروالکترومکانیکی که در پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و از مهندسی ریز تراشه‌ها یا MEMS در بیوتکنولوژی و پزشکی بهره می‌برند. برخلاف مصارف الکترونيکي مشابه، در BioMEMS از طيف گسترده‌اي از مواد استفاده مي‌شود. هم از حسگرها و هم از ابزارها درBioMEM استفاده می‌شود. مصارف آن عبارتند از: جرم‌شناسي (مثل DNA)، تشخيص باليني (مثل ميزان گلوکز در خون)، توسعه محصولات (مثل داروهای جدید) و کنترل کيفيت (مثل Ph استخرهاي شنا).

Biomimetic

Imitating, copying, or learning from nature
تقلید زیستی
تقليد، کپی ‌برداري يا يادگيري از طبيعت.

Biomimetic Chemistry

Knowledge of biochemistry, analytical chemistry, polymer science, and biomimetic chemistry is linked and applied to research in designing new molecules, molecular assemblies, and macromolecules having biomimetic functions. These new bio-related materials of high performance, including, for example, enzyme models, synthetic cell membranes, and biodegradable polymers, are prepared, tested, and constantly improved in this division for industrial scale production.
علم بیوشیمی، شیمی تجزیه، علم پلیمر و chemistry biomimetic (شیمی تقلید زیستی) به هم مرتبط هستند و برای پژوهش در طراحی مولکول‌های جدید، اسمبل مولکولی و مولکول‌های بزرگی که کاربرد biomimetic (تقلید زیستی) دارند، به‌کارگرفته می‌شوند. این مواد جدید که از لحاظ زیستی با هم مرتبط می‌باشند با عملکرد بالا که شامل مدل‌های آنزیم، غشا‌های سلولی ترکیبی و پلیمرهای زیست فرو پاش (متلاشی پذیر توسط عمل میکروبی) هستند، برای تولید در مقیاس صنعتی آماده شده، آزمایش می‌شوند و به‌طور پیوسته در این بخش بهبود می‌یابند.

Biomimetic Materials

Materials that imitate, copy, or learn from nature.
موادی که از طبیعت تقلید می‌کنند،کپی برداری می‌نمایند یا یاد می‌گیرند.

Biomimetics

Study of the structure and function of biological substances to make artificial products that mimic the natural ones.
The design of systems, materials, and their functionality to mimic nature. Current examples include layering of materials to achieve the hardness of an abalone shell or understanding why spider silk is stronger than steel.
مطالعه ساختار و کارکرد مواد بیولوژیکی برای ساختن محصولات مصنوعی که از نمونه طبیعی خود تقلید می‌کنند. طراحي سيستم‌ها، مواد و کارکردهاي آنها به طوری که بتوانند از طبيعت تقليد کنند. مثال‌هاي فعلي عبارتند از: لايه‌بندي مواد براي کسب سختي صدف آبالون، يا درک علت مستحکم‌تر بودن تار عنکبوت از فولاد.

Biomimicry

Science that studies nature's models and then imitates or takes inspiration from these designs and processes to solve human problems, e. g. , a solar cell inspired by a leaf.
دانشي که مدل‌هاي طبيعت را مطالعه کرده، از طراحي و فرآيندهاي آن برای حل مشکلات بشر تقليد کرده و يا الهام مي‌گيرد؛ مثل الهام‌گيري از يک برگ در خلق يک پيل خورشيدي.

Biomolecular assemblies

Containing several protein units, DNA loops, lipids, various ligands, etc
حاوی چندین واحد پروتئینی، مارپیچ‌های DNA، لیپیدها، لیگاندهای مختلف و غیره.

BioNEMS

Biofunctionalized nanoelectromechanical systems. Imitating, copying, or learning from nature.
Nanotechnology already exists in nature; thus, nanoscientists have a wide variety of components and tricks already available.
سیستم‌های نانوالکترومکانیکی که برای کاربردهای زیستی تهیه شده‌اند. از طبیعت تقلید می‌کنند، کپی برداری می‌نمایند.
نانوتکنولوژی از قبل در طبیعت وجود داشته است، بنابراین دانشمندان نانو اجزا و ترفندهای بسیار متنوعی در دسترس دارند.

 

Biopolymeroptoelectromechanical Systems [BioPOEMS]

Combining optics and microelectromechanical systems, and used in biological applications.

سیستم‌های پلی مرفو الکترومکانیکی زیستی

ترکیب سیستم‌های میکروالکترومکانیکی و اپتیکی و استفاده از آنها در کاربردهای بیولوژیکی را BioPOEMS گویند.

Biopsy

Removal and microscopic examination of tissue taken from the living body and performed to establish an exact diagnosis on a specimen removed by biopsy.
بافت برداري
جداسازي و آزمايش ميکروسکوپي بافت به‌دست آمده از يک موجود زنده،که به سبب مقرر کردن یک باز نمود دقیق درباره نمونه به دست آمده از طریق بافت برداری انجام می‌شود. ]بازنمود: شرح علمی و کوتاه برای تسهیل رده بندی یا آرایه‌شناسی جانداران [

Biostasis

A condition in which an organism's cell and tissue structure are preserved, allowing later restoration by cell repair machines. Applicable to cryonics.
شرایطی که در آن سلول و ساختارهای بافت ارگانیسم حفظ می‌شود تا امکان بازسازی بعدی به کمک ماشین‌های تعمیر سلولی را فراهم گردد. قابل استفاده برای cryonics (سجن شناسی). ]سجن‌شناسی : علم جدید یخ زدن جسد به امید این‌که در آینده درمانی برای بیماری که موجب مرگ آن فرد شده است پیدا شود و بتوان جسد او را گرم و زنده کرد. [

Biostructure

French Molecular modeling company, main product Gromos, acquired by Oxford Molecular in 1993
شرکت فرانسوی Molecular modeling که در سال 1993 به وسیله موسسه Oxford Molecular خریداری شده و اصلی‌ترین محصول آن Gromos است.

Biosym

Modeling Software company founded in San Deigo, CA in 1984. Products included Insight II. Merged with Molecular Simulations Inc. in 1995, now part of Accelrys.

شرکت software Modeling که در سال 1984 در سان دیگو کالیفرنیا تاسیس شد. از جمله محصولات این شرکت

شامل Insight II می‌باشد. درسال 1995 با شرکت Molecular simulations ادغام شد و حالا بخشی از Accelrys است.

Biovorous

From "biovore;" an organism capable of converting biological material into energy for sustenance
از Biovore گرفته شده و ارگانیسمی است که توانایی تبدیل مواد بیولوژیکی به انرژی را برای زنده ماندن دارد.

Bipyridinium

Bipyridinium Polymer derived from N, N-bis[ (p-trimethoxysilyl) -benzyl]-4,4'- bipyridinium bpy 2,2'- Bipyridine
پلیمر بیپیریدینیم که از این فرمول به دست می‌آید.
N, N-bis[ (p-trimethoxysilyl) -benzyl]-4,4'- bipyridinium bpy 2,2'- Bipyridine

Bit

The smallest unit of computer processing and data storage. A bit is a single binary digit, with a value of 0 or 1. Data transfer rates, including network speeds, are most often measured in bits per second.
The phrase "flipping a bit" refers to changing a bit's value from 0 to 1 or 1 to 0. A kilobit (Kb) is 1,000 bits, a megabit (Mb) is one million bits and a gigabit (Gb) is one billion bits.
کوچکترین واحد پردازش کامپیوتر و ذخیره‌سازی داده بیت می‌باشد. یک بیت رقم باینری منفرد است که ارزش آن (0) یا (1) است. نرخ انتقال داده که شامل سرعت شبکه‌های کامپیوتری هم می‌شود اغلب با واحد بیت / ثانیه اندازه‌گیری می‌شود.
عبارت "flipping a bit" (برگرداندن یک بیت / ثانیه) اشاره به تغییر ارزش یک بیت از (0) به (1) یا از (1) به (0) را دارد. یک کیلوبیت (kb ) 1024 بیت، یک مگا بیت (Mb )، یک میلیون بیت و یک گیگا بیت (Gb )، یک میلیارد بیت است.

Blue Goo

Opposite of Grey goo. Benificial tech, or "police" nanobots
متضاد goo Gray است، تکنولوژی سودمند یا نانوبات‌های پلیس.

Bogosity Filter

A mechanism for detecting bogus ideas and propositions
مکانیسمی برای آشکارسازی ایده‌ها و طرح‌های دروغین و تقلبی.

Bond

A chemical connection between two atoms made by the sharing of electrons. Two atoms are said to be bonded when the energy required to separate them is greater than the van der Waals attraction energy. Ionic bonds result from the electrostatic attraction between ions; covalent and metallic bonds result from the sharing of electrons among atoms; hydrogen bonds are weaker and result from dipole interactions and limited electron sharing. When used without modification, 'bond' usually refers to a covalent bond.
اتصال شیمیایی بین دو اتم که به سبب به اشتراک‌گذاری الکترون‌ها پدید می‌آید. دو اتم وقتی با هم پیوند برقرار می‌کنند که انرژی لازم برای جداسازی آنها بزرگتر از نیروی جاذبه واندروالس باشد. پیوندهای یونی به سبب جاذبه الکتروستاتیکی بین یون‌ها ایجاد می‌شوند؛ پیوندهای کووالانت و فلزی از طریق اشتراک‌گذاری الکترون‌ها بین اتم‌ها حاصل می‌شوند؛ پیوندهای هیدروژنی ضعیف‌تر هستند و به واسطه بر هم کنش‌های دو قطبی و اشتراک گذاری محدود الکترون‌ها ایجاد می‌شوند. وقتی "پیوند" بدون توصیف به کار برده می‌شود، معمولاً به پیوندهای کووالانت اشاره دارد.

Born-Oppenheimer Approximation

Permits the use of classical mechanics in modeling and thinking about molecular and atomic motions. Needless to say, this greatly simplifies the conceptual framework required for thinking about molecular machines.
امکان استفاده از مکانیک کلاسیک در مدل‌سازی و تفکر درباره حرکت اتمی و مولکولی را فراهم می‌سازد، واضح است که این موضوع چارچوب بسیار مفهومی‌ای که برای تفکر درباره ماشین‌های مولکولی لازم است را به طور چشم گیری ساده می‌سازد. برای اولین بار به‌عنوان یک بحث بر روی این‌که چرا MNT نمی‌تواند کار انجام دهد از آن استفاده شد.

Borromean Rings

A knot of three interlinked rings, no two of which are linked, and which cannot be pulled apart
یک گروه متشکل از سه حلقه در هم که در آن هیچ دو حلقه‌ای با هم متصل نیستند و هیچ کدام نمی‌توانند جدا شوند.

Bose-Einstein Condensates [BEC's]

"... Aren't like the solids, liquids and gases that we learned about in school. They are not vaporous, not hard, not fluid. Indeed, there are no ordinary words to describe them because they come from another world -- the world of quantum mechanics. "
... شبیه جامدات، مایعات و گازهایی که در مدرسه آموخته‌ایم نیستند. آنها نه بخارسان هستند، نه سخت و نه مایع در واقع هیچ لغت متداولی برای توضیح آنها وجود ندارد. چون آنها از جهان دیگری آمده‌اند. جهانی به‌نام مکانیک کوانتومی.

Bottom Up

Building larger objects from smaller building blocks. Nanotechnology seeks to use atoms and molecules as those building blocks. The advantage of bottom-up design is that the covalent bonds holding together a single molecule are far stronger than the weak. [NTN] Mostly done by chemists, attempting to create structure by connecting molecules
An approach to building things by combining smaller components, as opposed to carving them out of larger ones (top down), as is done in current photolithographic approaches to making silicon chips. A car engine is assembled, this being a bottom-up approach, while some of the components might be machined, i. e. sculpted out of chunks of material, this being top-down.
The sculpture analogy illustrates how bottom-up approaches will generally involve less production of waste material. Currently, techniques are evolving using both approaches and many applications are likely to involve a combination of approaches, but the bottom-up approach is far sexier, and is usually exemplified by self-assembly or molecular assemblers, i. e. nanomachines that can be programmed to build structures an atom or molecule at a time (check out http: //www. foresight. org/ for more on this futuristic idea).
ساختن اشیای بزرگتر از واحدهای ساختمانی کوچکتر. نانوتکنولوژی به دنبال استفاده از اتم‌ها و مولکول‌ها به عنوان این واحدهای ساختاری است. برتری طراحی پایین به بالا در این است که تمام پیوندهای کووالانسی نگهدارنده یک مولکول به مراتب قویتر از پیوندهای ضعیف هستند. این شیوه بیشتر توسط شیمی‌دان‌هایی انجام می‌شود که می‌خواهند با وصل کردن مولکول‌ها به یکدیگر، ساختار پدید آورند.
روشی برای ساختن چیزها با ترکیب اجزای کوچکتر، در مقابل درآوردن آنها از دل اجزای بزرگتر (روش بالا به پایین)، درحال حاضر این کار به‌وسیله روش‌های فوتولیتوگرافی (لیتوگرافی نوری) برای ساخت تراشه‌های سیلیکونی انجام می‌گیرد. یک موتور ماشین اسمبل شده است، یعنی روش پایین به بالا، درحالی‌که بعضی از قطعات آن از تکه‌های بزرگتر تراشکاری شده‌اند، یعنی روش بالا به پایین. از طریق فرا سنجی روش شکل‌دارکردن تکه‌های بزرگ مواد به این نتیجه می‌رسیم که روش پایین به بالا شامل تولید ضایعات کمتری است. در حال حاضر روش‌هایی در حال تکامل هستند که از هر دو شیوه در آنها بهره برده می‌شود و به نظر می‌رسد بسیاری از کاربردها ترکیبی از این دو روش را در دستور کار خود قرار دهند، ولی روش پایین به بالا جذاب‌تر می‌نماید، و معمولاً برای استفاده در خود چینی( (self-assembly و اسمبل کردن مولکولی در نظر گرفته می‌شود. اسمبل مولکولی به ماشین‌های نانومتری اطلاق می‌شود که می‌توانند بر اساس برنامه‌شان اتم به اتم یا مولکول به مولکول ساختارهایی را بسازند. (برای مطالب بیشتر راجع به این ایده آینده نگرانه به این سایت مراجعه کنید:
http: //www. foresight. org/)

Broadband mode

In this mode of operation the error signal E representing bending of the cantilever not corrected by the feedback is scaled and added to the Z signal to provide a mathematically correct image (I=E+Z)
در این مد از کارکرد، سیگنال خطای E که نشان‌دهندة خم شدگی تصحیح نشده کانتیلور است، توسط فید بک اندازه‌گیری شده و به سیگنال Z افزوده می‌شود تا یک تصویر صحیح از نظر ریاضی (I=E+Z ) را فراهم آورد.

Brownian Assembly

Brownian motion in a fluid brings molecules together in various position and orientations. If molecules have suitable complementary surfaces, they can bind, assembling to form a specific structure. Brownian assembly is a less paradoxical name for self-assembly (how can a structure assemble itself, or do anything, when it does not yet exist?).
حرکت براونی در یک سیال باعث می‌شود که مولکول‌ها در مکان‌ها (ایستارها) و جهت‌های متفاوت قرارگیرند. اگر مولکول‌ها سطوح مکمل مناسب داشته باشند، می‌توانند تشکیل پیوند دهند و برای ساخت یک ساختار خاص اسمبل شوند. Brownian Assembly (هم گذاری براونی) اسمی است که به جای عبارت خودچینی ( (self-assembly پیشنهاد شده و دارای تناقض کمتری است. (چگونه یک ساختار می‌تواند خود را اسمبل کند یا کاری انجام دهد وقتی آن چیز هنوز وجود ندارد! ؟)

Brownian Motion

Motion of a particle in a fluid owing to thermal agitation, observed in 1827 by Robert Brown. (Originally thought to be caused by vital force, Brownian motion in fact plays a vital role in the assembly and activity of the molecular structures of life). [NTN]
حرکت یک ذره در یک سیال مرهون آشفتگی حرارتی است.  رابرت براوون در سال 1827 متوجه این مسأله شد. (در ابتدا تصور می‌شد این حرکت به‌وسیله یک نیروی حیاتی ممکن شده باشد، اما در واقع حرکت براوونی نقش اساسی در اسمبل و فعالیت ساختارهای مولکولی زنده ایفا می‌کند.)

Buckminster fullerene (or Buckminsterfullerene)

See Fullerenes. A broad term covering the variety of buckyballs and carbon nanotubes that exist. Named after the architect Buckminster Fuller, who is famous for the geodesic dome, which bucky balls resemble.
A sphere of sixty carbon atoms, also called a buckyball. One type of fullerene.
به Fulleren‌ها مراجعه کنید. یک عبارت جامع که باکی‌بال‌ها و نانوتیوپ‌های کربنی متفاوت موجود را پوشش می‌دهد. Buckminster Fullerene نام خود را از آرشيتکت معروف، باکمينستر فولر گرفته، که به علت گنبد ژئودیسک (گنبدی شکل) خود - که مشابه با باکي‌بال‌هاست - به این نام شهرت يافت.
کره‌ای با شصت اتم کربن که باکی بال نیز نامیده می‌شود. نوعی از فولرن.

Bucky Balls

[AKA: C60 molecules & buckminsterfullerene] - molecules made up of 60 carbon atoms arranged in a series of interlocking hexagonal shapes, forming a structure similar to a soccer ball.
] مولکول‌های 60C و Buckminster Fullerene [ مولکول‌هایی که از شصت اتم کربن ساخته شده‌اند و در یک‌سری از شکل‌های شش ضلعی به هم پیوسته چینش یافته‌اند و ساختاری شبیه به یک توپ فوتبال دارند.

Buckyball

A popular name for buckminsterfullerene.
يک نام مصطلح براي باکمينسترفولرين.

Buckymedicine

The potential of using buckyballs for certain types of drug design. Their small size, spherical shape, and hollow interior all provide therapeutic opportunities. A cage of sixty carbon atoms has sixty places at which to attach chemical groups in almost any configuration. Such opportunity has led to the development of not only drug candidates for treating diseases including HIV, cancer, and neurological conditions, but also new diagnostic tools. Amongst these are contrast agents for X-ray and magnetic resonance imaging.
باکي دارو
پتانسيل کاربردي باکي‌بال‌ها براي انواع مشخصی از طرح‌هاي دارويي. اندازه کوچک، شکل کروي و توخالي‌بودن باکي‌بال‌ها، فرصت‌هاي درماني گوناگوني را پديد مي‌آورد. قفسي از 60 اتم کربن، 60 موقعيت براي الصاق گروه‌هاي شيميايي با آرايش‌هاي گوناگون دارد. اين موقعيت خاص نه فقط براي توسعه داروهاي احتمالي جهت درمان بيماري‌هايي چون ايدز، سرطان و بيماري‌هاي عصبي، بلکه براي ساخت ابزارآلات تشخيصي جديد نيز فرصتي استثنايي است. عوامل ايجاد تباين در تصويربرداري تشديد مغناطيسي و اشعه ايکس را می‌توان برای مثال نام برد.

Building blocks

In nanotechnology, building blocks are individual atoms and molecules that are used to create structures of greater complexity.
در نانوتکنولوژی، واحد‌های ساختاری اتم‌ها و مولکول‌های منفردی هستند که باعث ایجاد ساختارهای پیچیده تر می‌شوند.

Bulk nanoparticles

Nanoparticles produced by industrial-scale processes.
نانو ذراتي که توسط فرآيندهايي با مقياس صنعتي توليد مي‌شوند.

Bulk technology

Technology based on the manipulation of atoms and molecules in bulk, rather than individually; most present technology falls in this category.
تکنولوژی که به جای دستکاری دانه به دانه اتم‌ها و مولکول‌ها این کار را در حجم‌های بزرگ انجام می‌دهد. بیشتر تکنولوژی‌های امروز در این دسته قرار می‌گیرند.

 

Bush Robot

A concept for robots of ultimate dexterity, they utilize fractal branching to create ever-shrinking "branches," eventually ending in nanoscale "fingers". Developed by Hans Moravec.
مفهومی برای ربات‌های فوق العاده زبردست، آنها از شاخه‌سازی فراکتالی برای ایجاد شاخه‌هایی که پیوسته در حال کوچک شدن می‌باشند و در نهایت به انگشت‌هایی در مقیاس نانو ختم می‌شوند، سود می‌برند. Hans Moravec این روش را گسترش داده است.

Byte

A set of eight bits. Bytes, which break long strings of binary numbers into smaller units, are comparable to words in human languages. Stored data is most often measured in bytes. A kilobyte (KB) is 1,000 bytes, a megabyte (MB) is one million bytes and a gigabyte (GB) is one billion bytes. Each alphanumeric character is stored as a 1 byte binary number. One megabyte holds about 350 pages of text, three 6 by 4 in. JPEG format color pictures at 72 pixels per inch resolution, or about 10 seconds of color QuickTime video.
یک مجموعه هشت بیتی. بایت‌ها، رشته‌های طولانی از اعداد باینری را به واحدهای کوچکتری می‌شکنند که قابل مقایسه با کلمات در زبان‌های انسانی هستند. داده‌های ذخیره شده معمولاً با بایت اندازه‌گیری می‌شود. یک کیلو بایت (KB) هزار بایت است، یک مگا بایت (MB) یک میلیون بایت است و یک گیگا بایت(GB )، شامل یک میلیارد بایت است. هر کاراکتر الفبایی و عددی در یک بایت عدد باینری ذخیره می‌شود. یک مگابایت حدوداً 350 صفحه متن، سه عکس رنگی با فرمت Jpeg با قدرت تفکیک  Pixels/inch 72 و حدود 10 ثانیه از یک فیلم رنگی در قالب Quicktime را می‌توانند در همین ظرفیت در خود ذخیره کند.