صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه

ناشر: ارجمند، نسل فردا
تاريخ چاپ: 1383
نوبت چاپ: اول
تيراژ: 2100 نسخه
قيمت: 14900 تومان
شابک: 0-75-7957-964
تعداد صفحه: 1032 ص
قطع: وزيري

 

ميکروب شناسي پزشکي جاوتز

ژئو ف بروکس، ژانت س.بوتل
محسن ارجمند، عبدالحسين ستوده نيا

                 

 بخش  اول

کليات  ميکروب شناسي            

1 دانش  ميکروب شناسي

 

 اصول  بيولوژي  در ميکروب شناسي

         تنوع  موجود در ميکروارگانيسم ها ـموجوداتي  که  مستقيماً با چشم  غيرمسلح  ديده  نمي شوندـ در هيچ  قسمت  ديگر از زيست شناسي  ديده  نمي شود. بررسي  موشکافانه  ميکروارگانيسم ها از لحاظ  شکل  و عملکرد، ويژگيهاي  بيوشيميايي  يا مکانيسم  ژنتيکي ، ما را به  مرزهاي  دانش  زيست شناسي  رسانده  است . بنابراين  نياز به   نوآوري   ـيک  آزمون  براي  تعيين  کيفيت  يک   فرضيه  علمي  ـ بطور کامل  در ميکروب شناسي  پاسخ  داده  مي شود. يک  فرضيه  مفيد بايد اساسي  براي   عموميت  بخشيدن   به  قوانين  ايجاد کند و تنوع  ميکروبها، ميداني  براي  اين  مبارزه  دائمي  به  شمار مي رود.

         پيش بيني   پديده ها، که  نتيجه  عملي  دانش  است ، حاصل  ترکيبي  از تکنيک  و فرضيه  است .  بيوشيمي  ،  بيولوژي  مولکولي   و  ژنتيک   ابزارهاي  مورد نياز براي  تحليل  ميکروارگانيسم ها را فراهم  مي آورند.  ميکروب شناسي   نيز به  نوبه خود، افق  اين  علوم  را گسترش  مي دهد. يک  بيولوژيست  چنين  مبادله اي  را به  عنوان   تشريک  مساعي   مي نامد، يعني  هر جزء به  تمام  قسمتهاي  ديگر سود مي رساند. گلسنگ ها مثالي  از تشريک  مساعي  ميکروبي  هستند. گلسنگ  ترکيبي  از يک  قارچ  و يک  ارگانيسم  نورگرا (فتوتروپ ) است  که  مي تواند يک  جلبک    (که  يوکاريوت  است ) و يا يک  سيانوباکتري    (که  پروکاريوت  است ) باشد. عضو نورگرا، توليدکننده  اصلي  است  در حالي  که  قارچ  تکيه گاه  و سرپناهي  براي  اين  عضو فراهم  مي کند. در بيولوژي ، به  اين  حالت ،  همزيستي    اطلاق  مي شود که  به  معناي  ارتباط  مداوم  ارگانيسم هاي  مختلف  مي باشد. در صورتي  که  در اين  مبادله ، يک  طرف  عمدتاً سود ببرد، اين  ارتباط  به  عنوان   انگلي    شناخته  مي شود که  در آن ، يک   ميزبان   نياز انگل  را برطرف  مي کند. براي  جداسازي  و تعيين  ويژگيهاي  يک  انگل  ـمثلاً يک  باکتري  بيماريزا يا ويروس ـ غالباً بايد بتوان  شرايطي  مشابه  سلول  ميزبان  را در آزمايشگاه  جهت  رشد انگل  فراهم  نمود. اين  امر گاهي  يک  مشکل  عمده  براي  محقق  به  شمار مي رود.

         کلمات   mutualism ،  symbiosis ، و  parasitism   به  دانش   اکولوژي   (بوم شناسي ) تعلق  دارند و استفاده  از اصول  بيولوژي  محيطي  را در ميکروب شناسي  نشان  مي دهند. ميکروارگانيسم ها حاصل  روند  تکامل    هستند، يعني  محصولاتِ بيولوژيک  انتخاب هاي  طبيعي   از شاخه هاي  گوناگون  ارگانيسم هاي  متنوع  (از لحاظ  ژنتيک